Лизинг на персонал

Top Skills Recruitment е професионална и лицензирана агенция, предлагаща на своите клиенти служители за работни позиции с временна заетост.

Лизинг на персонал, имаме в случаите когато работодателят плаща на посредническа организация да наеме служители. След това посредническата организация поема всички аспекти по намирането и избора на нови служители и управлението на заплатите на персонала.

Лизингът на персонал често позволява на организацията да бъде гъвкава по отношение на продължителността на договорните условия за различни работни позиции.

Лизингът на персонал може да съществува и при отсъствия на работници, квалифициран временен труд, сезонно натоварване и работа за студенти. Показателите за лизинг на персонал се определят от това колко позиции ще бъдат заети.

Лизингът на персонал е лесен, гъвкав и рентабилен начин за намиране на точните таланти, които са подходящи за определената позиция. Можем да ви помогнем да намерите както отделни служители, така и по-големи групи за временна или за дългосрочна работа.

Услугите на Top Skills Recruitment, ви предлагат гъвкавост и готовност да реагирате в променящите се ситуации, така че да можете да планирате бъдещето си без притеснение, знаейки, че ние можем да гарантираме точната работна сила за вас.

Според българското законодателство лизингът на персонал, може да се използва за краткосрочни цели, например за сезонна работа, проект или за заместване на отсъстващ работник, тъй като договорите, които работниците подписват, могат да бъдат само временни съгласно българското законодателство за не повече от 3 години.

Ползи от лизинг на персонал

Услуги за лизинг на персонал

Лизингът на персонал е една от специалите услуги, които предлагаме. Тя позволява на клиентите да възлагат на външни изпълнители управлението на заплатите на своите служители, както и определени процеси в областта на човешките ресурси. След като сключим договор, ние поемаме отговорност за своевременното и правилно изплащане на техните заплати, обезщетения, данъци и осигурителни вноски.

Top Skills Recruitment подписва трудови договори с одобрения персонал за наем. Затова споделяме и разпределяме отговорностите с клиента.

Top Skills Recruitment стават отговорни и за спазването на данъците за заетостта, заплатите и служителите, докато клиентът запазва отговорността и контрола върху управлението на служителите за действителните бизнес операции.

Top Skills Recruitment се грижи за плащанията на служителите и се отчита месечно за клиента.

Top Skills Recruitment ежемесечно представя на клиентите си подробен анализ на направените разходи за персонала, всички обезщетения и компенсации, извънреден труд и други разходи на служителите, договорени от клиента.

Какво включва нашата услуга за подбор на персонал?

Нашата услуга предлага цялостно решение „до ключ”, вие ще трябва само да вземете окончателното решение при подбора на персонала. Ние разполагаме с необходимите контакти и работните процеси за достигане до подходящи кандидати.