Услуги за Временно Наемане на Кадри за Работа

Top Skills Recruitment ще ви помогне да откриете най-добрите специалисти при подбор на персонал за временна заетост и идентифицирането на потенциални кандидати, които отговарят на вашите спецификации и изисквания по ефективен и икономически ефективен начин, за да увеличат максимално производителността, гъвкавостта и контрола на работната сила.

Top Skills Recruitment е лицензирана агенция за подбор на персонал за временни позиции за работа.

Временните и краткосрочните договори за наетите служители вече са неразделна част от работната сила. Те предлагат жизненоважна гъвкавост за вашия бизнес и ви позволяват да:

Възможности за наемане на персонал за временна заетост

Временната и договорна заетост ви позволява гъвкавостта кога и къде да работите.

Продължителността на договорните назначения може да бъде няколко седмици или няколко години. В съвременната бизнес среда работодателите все по-често използват договорно нает персонал и в резултат на това сключването на договори се превръща в популярна възможност за много специалисти в множество дисциплини и сектори.

Договор с клауза за Наемане

Възможно е също така да работите на договор за с клауза за наемане, където вашият работодател може да избере да ви назначи за постоянно след уговорен пробен период и можете да оцените позицията, за да видите дали тя е подходящата за вас. Този сценарий често е добър подход и за двете страни.

Договарянето ви позволява да уточните по кои проекти да работите, как искате да напреднете в кариерата си и какъв работен график ви позволява времето.

Защо да изберете Top Skills Recruitment?

Top Skills Recruitment разполага с цялостно решение за подбор на персонал за временна заетост, което може да ви достави необходимите ресурси много бързо.

Нашата база данни съдържа хиляди квалифицирани, доказани, надеждни професионалисти, които търсят възлагане на поръчки по всяко време в България и Европейския съюз.

Top Skills могат да се погрижат за заплатите, данъчното облагане и законовите изисквания, освобождавайки вашия собствен персонал от тези ангажименти.

Всички кандидати по договор са изцяло тествани и квалифицирани.

 1. – Можем да предоставим гъвкави решения
 2. – Нашите консултанти по подбор на персонал имат специални познания в сектора
 3. – Имаме незабавен достъп до критични стратегически умения
 4. – Ние можем да разширяваме или намаляваме обема на нашата услуга, за да отговаря на вашите нужди
 1. – Аутсорсинг и бизнес услуги (което включва всички многоезични позиции за кол центрове и позиции за техническа помощ)
 2. – Финансови услуги, счетоводство и застраховане
 3. – Информационни технологии (ИТ)
 4. – Строителство и инженеринг
 5. – Производство
 6. – Маркетинг и продажби
 7. – Човешки ресурси (HR)
 8. – Логистика и транспорт

Нашият процес за назначаване на работа по договор

Top Skills Recruitment е един от водещите доставчици на нает персонал по договор в България.

За да предоставим възможно най-добрата услуга, ние се стремим най-вече да разберем нуждите на нашите клиенти и да предоставим персонализирано решение за набиране на временен персонал.

 1. – Роля
 2. – Позиция на заеманата длъжност
 3. – Необходими специални умения (hard & soft)
 4. – Необходим опит
 5. – Предложена начална дата и условия

С тази информация ще черпим от нашата база данни и ще достигаме до други потенциални кандидати чрез реклама и работа в мрежа.

Нашите агенти за подбор на персонал по договор са много добре обучени и квалифицирани, експерти в скрининг на таланти и оценка на уменията.

Ние провеждаме поведенчески интервюта и оценки на уменията, за да гарантираме, че получавате търсеното решение за назначаване на персонал по договор.

Top Skills Recruitment разбира вашите корпоративни ценности и ще предложи персонал за назначаване по договор, който да се съобрази с културата на вашия бизнес.

 1. – Притежавани умения
 2. – Възможност за приспособяване към необходимото работно време
 3. – Личностни характеристики
 4. – Практически пътувания до работното място или работа вкъщи
 5. – Всички специфични изисквания
 6. – Мотивация за работа
 7. – Политика за обличане
 8. – Физическа среда
 9. – Комуникативни способности

Договори с Агенцията по заетостта

Работодателят ще трябва да се погрижи само за договора между вашата компания и агенцията.

Това споразумение ще опише уникалните условия в договора, включително отговорностите на двете страни.

 1. – Структурата на таксите и описанието как се изчислява общата сума на таксата
 2. – Едно между агенцията и временния персонал
 3. – Подробно описание на всички услуги, които трябва да се предоставят от Top Skills. Списъкът с услуги може да включва скрининг на кандидати, провеждане на интервюта, контаккти и проверки на препоръки и провеждане на обучение.
 4. – Гаранция за заместване, което означава, че ако първият нает кандидат прекрати договора по-рано, или е неподходящ за позицията, тогава Top Skills гарантира, че ще намери заместник в рамките на определен период
 5. – Заплатата, която Top Skills ще плаща на изпълнителя, и общите разходи на служителя. Това ще включва отговорността за плащане на данъци, застраховки, допълнителни обезщетения и т.н.
 6. – Срок на предизвестие за прекратяване на договора

Обучение на служители, наети по договор

Новоназначеният служител по договор, вече ще притежава техническите умения за дадена позиция, но вероятно няма да е запознат с начина, по който вашата компания извършва своя бизнес.

Ето защо е важно да се изготви план за обучение на новите служители наети по договор, който да включва политики и процедури на работното място.

Обучението трябва да включва въвеждане в културата на работното място, което ще определи характера и личността на вашия бизнес.

Обучението по култура на работното място ще обхваща атрибути, които правят вашия бизнес уникален като ценности, вярвания, традиции, поведение и нагласи.

Ако е необходимо, Top Skills Recruitment може да осигури допълнително обучение и подкрепа на място, докато новоназначеният служител се почувства удобно в ролята си.

Резюме за подбор на временен персонал

Top Skills Recruitment имат значителен опит в предоставянето на гъвкави решения за подбор на персонал.

Нашите специализирани служители за подбор на временна заетост или по договор ще работят с вас, за да идентифицират най-доброто краткосрочно и дългосрочно решение, с гъвкавостта да се увеличава или намалява броя на вашия персонала, според променящите се бизнес нужди.