Uncategorized @bg

наръчник на доброто CV

Наръчник на доброто CV

При кандидатстване за работа CV-то служи за презентация на служителите. За да представи кандидатите за работа по качествен начин, то трябва да включва детайлна информация относно техните биографични данни, образование и работна компетентност. Автобиографията при кандидатстване за работа трябва да следва основни правила като релевантност, последователност и креативност. За да подготвите своето CV по подходящ …

Наръчник на доброто CV Read More »

хоум офис

Хоум офисът – каква е перспективата в бъдеще?

Едно от новите понятия в професионалния речник е терминът „хоум офис“. Буквалният превод е явление на режим на работа от дома. Служителите извършват работните си дейности в домашни условия посредством компютърно устройство. Работата от вкъщи се превърна в рутина за милиони служители по света, като през този период се осъществи масова миграция на бизнеса от …

Хоум офисът – каква е перспективата в бъдеще? Read More »

свръхквалифицирани служители

Свръхквалифицирани служители – позитиви и негативи

На пазара на труда се появяват различни тенденции в зависимост от работната сила, факторите при наемането на служители и спецификите на бизнес отраслите. Една от най-изненадващите тенденции обаче е проблемът „свръхквалификация“. Свръхквалифицираните служители притежават повече умения, знания и експертност, отколкото е необходимо за изпълняваната от тях професионална длъжност. Статистиките показват, че около 21% от заетите …

Свръхквалифицирани служители – позитиви и негативи Read More »

човешки ресурси за малки фирми

Човешки ресурси за малки фирми – как и защо?

Най-важният капитал във всяка фирма са човешките ресурси, а не по-малко значение имат дейностите, свързани с тяхното управление. При малкия и среден бизнес обаче регулирането на този капитал се обвързва с наличието на достатъчен бюджет или разполагането с екип от специалисти. В текущата статия ще поговорим за една доста обсъждана тема през последните години – …

Човешки ресурси за малки фирми – как и защо? Read More »

бъдещето в работата и приоритетите на служителите през 2023

Бъдещето в работата: приоритетите на служителите през 2023

Пазарът на труда претърпява съществени промени. Основните от тях са преминаването към хибриден модел на работа, ръстът на неактивни кандидати при търсене на работа, явлението тихото напускане и внедряването на изкуствен интелект при подбора на персонал. На този фон се наблюдава и появата на нови нагласи от страна на бъдещите служители. Затруднението при намиране на …

Бъдещето в работата: приоритетите на служителите през 2023 Read More »

тихо напускане

Явлението „тихо напускане“ – мит или реалност?

Терминът „тихо напускане“ намира широко приложение в професионалния речник на специалистите по човешки ресурси. Понятието дефинира нагласата на растящ процент от хората при заемане на определена длъжност. Тихо напускащите са служители, които не намират перспективи за развитие на работното си място и затова не полагат допълнителни усилия при изпълняването на професионалните си задължения. Феноменът Quiet …

Явлението „тихо напускане“ – мит или реалност? Read More »

изкуственият интелект в човешките ресурси

Как изкуственият интелект помага в човешките ресурси?

Динамичното развитие на наука и човешкото знание достигат своя връх с изобретяването на изкуствения интелект. Тази иновативна технология представлява синергия между човешката и машинната интелигентност. Целта на изобретението е машините да придобият характеристики на човешкия ум и да заместят голяма част от функциите на хората в съвременния свят. Взаимодействието между технологичната и човешката интелигентност намира …

Как изкуственият интелект помага в човешките ресурси? Read More »

корпоративните фирми срещу малкия бизнес

Корпоративните фирми срещу малкия бизнес – какво предпочитат кандидатите?

В сферата на пазара на труда съществуват две важни гледни точки – на бизнеса и на кандидатите. Затова при наемането на персонал равносилна тежест има мнението и на двете страни, за да се достигне максимална ефективност от бъдещото трудово партньорство. От гледна точка на кандидатите се оформя дилемата от избор между работа в голяма компания …

Корпоративните фирми срещу малкия бизнес – какво предпочитат кандидатите? Read More »

хедхънтинг

Какво е хедхънтинг и как работи в България?

Професионалното поле на специалистите по човешки ресурси се разширява непрекъснато, паралелно с динамичните тенденции на пазара на труда. Агенциите за подбор на персонал добавят все повече функции към своя профил, за да доставят на работодатели и кандидати сигурност и ефективност. Хедхънтингът е една от най-иновативните услуги, предоставяни от агенциите за подбор на персонал. В България …

Какво е хедхънтинг и как работи в България? Read More »

gig economy в България

Плюсовете и минусите на Gig Economy

Тенденцията за прекарване на цял живот в работа бележи драстичен спад, паралелно с динамичното развитие на технологиите и дигиталните комуникации. Музикалният термин „gig“ се използва за означаване на кратки изпълнения на музикални групи. По-късно той става част от наименованието „gig economy“, валидно за настъпващите промените в пазара на труда. Икономическият модел действа чрез наемането на …

Плюсовете и минусите на Gig Economy Read More »