Как да Напишем Идеалното CV за Работа

Как да Напишем Идеалното CV за Работа

Качеството на вашето CV за работа зависи изцяло от информацията, която включвате, а повечето професионалисти са срамежливи, що се отнася до изразяване на уменията им в автобиографиите си.

Изключително важно е да отделите известно време за подготовка за пренаписване на автобиографията си, независимо дали възнамерявате да използвате професионална услуга за писане на автобиографии или да го направите сами.

Поддържайте автобиографията си ориентирана към действията, тъй като тя служи като маркетингов инструмент. Избягвайте да използвате думи като „ориентиран към резултатите“, „екипен играч“, „отлични комуникативни умения“ или „трудолюбив служител“, които са цветисти и на високо ниво. Ето някои общи принципи:

Конкретни Автобиографии за всяка Кандидатура

Силната автобиография трябва да бъде съобразена с позицията и индустрията, която търсите. Въпреки, че не е необходимо да променяте всеки отделен елемент, автобиографията ви трябва да подчертае знанията и опита, които мениджърът по наемане на персонал би оценил.

Формат на написване на CV за работа

Данните за контакт, резюмето, професионалният опит, уменията, образованието, доброволческите дейности, професионалните връзки и владеенето на чужди езици, представляват основната структура на автобиографията.

Данни за Контакт

В автобиографията си изберете само един телефонен номер и един имейл адрес. Препоръчваме ви да използвате мобилния си телефонен номер в автобиографията си и да създадете имейл адрес само за целите на търсенето на работа. Добавете и хипервръзка към профила си в LinkedIn.

Всички връзки към уебсайтове, портфолиа, блогове или акаунти в социалните мрежи, които имат отношение към работата ви, също трябва да бъдат включени в автобиографията ви.

Резюме

За резюме трябва да използвате, кратък преглед в един параграф на вашите способности, образование и опит.

Вашата Професионална История

Започнете от последната си позиция. В идеалната ви автобиография трябва да бъдат изброени изцяло последните ви длъжности, както и резюме на всички длъжности, които сте заемали преди повече от 15 години. Включете стажовете си и всякакъв вид трудов опит, който сте имали от началото на университета, особено ако току-що сте го завършили.

Ранна Професионална Автобиография

Друг важен детайл при написването CV за работа е да не пропускате да направете списък на длъжностите, които сте заемали, имената на всеки работодател, местата на които сте работили, и датите, на които сте били наети на всяка от тях

Технически Познания и Компетенции

Избройте всичко, което се отнася до вашата професия, като сте възможно най-подробни и точни. Списъкът може да включва различни инструменти за управление на проекти и компютърни езици, както и платформи за социални медии.

Запишете всички свои обучения, като започнете от най-скорошното. Включете името на училището, местоположението му, основните и второстепенните предмети, годината на дипломиране и всички отличия, които са свързани с дипломата.

Доброволческа Работа

В хронологична последователност, като започнете от най-скорошната си доброволческа дейност, включете цялата си предишна доброволческа работа, която е свързана с настоящите ви професионални цели.

Членуване в Организации

Избройте всички членства в професионални групи или сдружения, които са от значение. Опишете задачите си и всички забележителни постижения, ако сте участвали активно в организацията.

Езикови Умения

Ако владеете няколко езика, посочете нивото на владеене на всеки език, който говорите.

Безплатен наръчник

Разкриваме Ви трите тайни за успех!