За
какво ще отговаряте?

За цялостния процес по ликвидацията на една
щета – от момента на регистрация на застрахователното събитие до финалното
разрешаване на случая. Ролята включва подробно разглеждане и анализ на
обстоятелствата около инцидента и вземане на решение за покритие, като
паралелно се води кореспонденция с различните намесени страни. Позицията дава
възможност да се приложат аналитично и критично мислене, както и комуникационни
умения.

 

Не се изисква предишен застрахователен опит,
тъй като чрез интензивните вътрешни обучения се изгражда следващото поколение
застрахователни експерти.

 

Основни
отговорности:

·         
Осъществяване
на първия контакт с клиента при регистрацията на щети

·         
Комуникация с клиенти, брокери и трети страни

·         
Анализ,
обработка и разрешаване на различни застрахователни случаи

·         
Вземане
на решение дали щетата подлежи на обезщетение на базата на наличната
документация

 

Успешният
кандидат притежава
:

·         
Отлично владеене на писмен и
говорим френски ИЛИ холандски език
– C1.

·         
Способност за ефективно
приоритизиране на задачите

·         
Компютърна грамотност – MS Office.

·         
Предимство, но не
задължителен
опит в сферата на обслужването на клиенти

·         
Работата е подходяща и за
кандидати, които скоро са завършили висшето си образование

 

В
замяна получавате:

·        
Мотивиращо възнаграждение

·        
Възможност за работа от вкъщи – 2 дни седмично

·        
Допълнително здравно осигуряване, включващо и дентални услуги

·        
Мултиспорт карта

·        
Ваучери за храна

·        
Плодове в офиса

·        
Масажи в офиса

·        
Приятелска работна среда

·        
Бонуси


Очакваме Вашите кандидатури!


Лиценз за подбор на персонал в чужбина № 2477 / 12.03.2018
Лиценз за администриране и защита на личните данни, издаден от Комисията за защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017.