Top Skills Recruitment е агенция за подбор на персонал, сътрудничим си с местни и международни компании в търсенето на топ професионалисти и съдействаме на търсещите работа да намерят подходящо работно място. Притежаваме познания за пазара, професионална отговорност и международна мобилност, които ни правят надежден сътрудник на нашите глобални партньори.

За един от нашите клиенти търсим да назначим – Технически ръководител

 

Отговорности:

 • Самостоятелно планира, ръководи и контролира изпълнението на строителните работи на обекта по отношение на качество, срокове и технология;
 • Взема решения в рамките на базисните си компетенции, посочени в Процедурните инструкции от СУК, като спазва регламентираните задължения за съгласуване на решенията или подаване на информация до ръководството и останалите участници в процеса;
 • Изготвя дневен доклад за обекта. Води дневника на обекта;
 • Координира работата на подизпълнителите;
 • Организира и управлява получаването на материали, инструменти и машини;

 

Изисквания:

 • Висше образование, специалност Строителен инженер /ПГС/ или средно- специално /строителен техник/;
 • Минимум 3 години опит на подобна длъжност;
 • Компютърна грамотност: отлично владеене на MS EXCEL, MS WORD;
 • Техническа грамотност;
 • Познаване на фирмените изисквания и стандарти за качество

 

Фирмата предлага:

 • Стандартно работно време – понеделник – петък/ 08:00 – 17:00ч.;
 • Социални придобивки;
 • Бонусна система след 6 месеца;
Ако прочетеното до тук ти хареса и откриваш себе си в този профил, не се колебай и изпрати своята автобиография!

 

Лиценз за подбор на персонал за България, издаден от Министерството на труда: № 2399 / 15.11.2017.
Лиценз за администриране и защита на личните данни, издаден от Комисията за защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017.