Добър си в общуването?
Можеш да създаваш бързо нови контакти?
Притежаваш умения, с които да убеждаваш?


Ако отговорът на въпросите е “Да”, виж какво имаме да ти предложим:
Атрактивно заплащане
Бонусна система
Комуникация с международни клиенти
Професионално развитие
Работа в креативна среда
Възможност за работа от вкъщи (след обучението)

Отговорностите ти ще бъдат свързани с:
Изграждане на нови контакти и потенциални клиенти (предимно в LinkedIn)
Представяне на компанията пред потенциалните клиенти
Предлагане на услугите на компанията
Пътуване по различни събития в Европа

От теб се изисква:

Да имаш опит с продажбите
Да владееш много добро ниво на английски език – B2
Да имаш възможност и желание за пътуване в Европа

Ако смяташ, че тази позиция е за теб, изпрати ни своята автобиография на английски език!

Лиценз за подбор на персонал за България:н. 364/30.03.2021