Услуги по Executive Search Подбор

За да намерите най-добрите - Работете с най-добрите
Като водеща агенция за подбор на персонал в София, ние можем да напрамим вашето търсене на качествени кандидати много по-лесно. Става въпрос за правилния избор, а не просто за запълване на отворената позиция
Откриваме таланти, както никой друг не може - Свържете се с нас днес.

Мениджърите от висше ниво, често не кандидатстват за работа, а биват търсени. Top Skills Recruitment, със седалище в София, е лидер и призната Агенция за Подбор на персонал Executive Search / екзекютив сърч и ще подпомогне вашия бизнес, при набирането на висококвалифицирани ръководители благодарение на нашите вътрешни мрежи.

Ние извършваме дейност в целия Европейски Съюз и успешно сме поставили кандидати за старши ръководители, в много водещи международни компании, в страни като Холандия, Германия, Австрия и други.

Ние използваме / подривен/ подход, за набиране на ръководители, за да ви помогнем да намерите идеалния профил, който търсите.

Какво Прави Top Skills Recruitment Различни?

Нашият специалист, предлагащ хедхънтинг услуги за подбор на ръководител, ще работи в тясно сътрудничество с вас, за да формулира вашите изисквания, да препоръча най-добрия начин за намиране на правилния талант и да убеди избрания от вас кандидат, да се присъедини към вашата компания.

При набирането за стратегически позиции, в допълнение към нужните технически умения, за нас е важно да разберем потенциала и характера на кандидата. Нашата гама от инструменти за оценка на личността, ще ви помогне да разкриете стил на лидерство и „меки“ умения.

При търсенето на най-добрите ръководители, скоростта и сръчността по време на търсенето, често са решаващи за получаването на желания кандидат. Нашата база данни и нетуъркинг умения, ни помагат бързо да идентифицираме точните кандидати.

Нашата Методология за Подбор на Ръководители

В Top Skills, вашият консултант специалист за подбор на персонал Executive Search, назначен за вашето търсене, ще притежава задълбочени познания, по отношение на оценката, привличането и задържането на кандидати. Назначеният консултант, ще управлява целия процес, от първоначалния инструктаж, картографирането на пазара, до процеса на проучване и подбор, интегриран във вашия екип.

 • – Организира проучвателна среща, за да разбере изискванията и културата на вашата компания
 • – Използва нашия опит на местно ниво и международен досег, за да създаде списък с потенциални кандидати
 • – Извърши интервюта с кандидати, изградени около набор от умения, психометрични данни и индивидуален характер
 • – Предостави напълно проверен списък с кандидати, съответстващи на вашия профил на длъжността, в рамките на уговорения срок
 • – Ръководи предложението за работа, използвайки техники на договаряне, които ще донесат най-добрите резултати
 • – Осигурява помощ, при въведителния процес, с цел да подпомогне адаптирането
 •  

Областите на Практика на Нашите Специалисти

Top Skills Recruitment, като агенция предлагаща подбор на персонал Executive Search се ползва с доверието на голяма клиентска база, в широк спектър от пазарни сектори в България и в Европейския Съюз. 

 • – Аутсорсинг и бизнес услуги (което включва всички многоезични позиции за кол-центрове и хелп-деск позиции)
 • – Финансови услуги, Счетоводство и Застраховане
 • – Информационни технологии (IT)
 • – Строителство и Инженерство
 • – Промишленост и Производство
 • – Продажби и Маркетинг
 • – Човешки ресурси (HR)
 • – Логистика и Транспорт
 •  

Какво Могат Нашите Хедхънтъри на Ръководители

Всеки ден получаваме нови позиции и ще ги проверяваме, спрямо вашите умения и опит, за да видим дали вашата кандидатура отговаря на нуждите на нашите клиенти.

Ако вашата кандидатура отговаря на изискванията, ние ще ви поканим на среща, за да обсъдим позицията допълнително.

Top Skills Recruitment, специалисти в подбор на персонал Executive Search гарантира поверителност по всяко време и както нашите клиенти, така и нашите кандидати, са уверени, че ще останем на професионално ниво, през цялото време.

Допълнителни Услуги за Подбор на персонал Executive Search в България

Оценка

В Top Skills Recruitment, имаме експертни консултанти в подбор на ръководители, които са обучени в анализирането и оценката на способностите на кандидатите, за да генерират квалифициран списък с кандидати, за всеки екзекютив сърч, който правим.

Нашите консултанти, са обучени да използват психометрични инструменти и ние помагаме на клиентите да:

Процесът на оценяване, ще осигури по-обективна оценка на способностите, личността и мотивацията на кандидатите, за да гарантира, че нашите клиенти получат пълна представа за кандидата и избегнат скъпи грешки при наемането.

Top Skills Recruitment предоставя бизнес коучинг, от високо квалифицирани професионалисти, които развиват лидерските умения на вашите изпълнителни директори, така че да могат да реагират при промени, да забележат бизнес възможностите и да постигнат собствените си цели.

Първите три месеца, от кариерата на новия служител във вашата организация, са жизненоважни както за краткосрочния, така и за дългосрочния успех, но това често бива пренебрегнато, след първата седмица на въведения и обяснения.
Top Skills Recruitment предоставя консултация за осигуряване на един успешен въведителен процес, така че всяко ново попълнение, да има бързо положително въздействие.

 

В случай, че нашите клиенти искат да получат по-задълбочено разбиране за наличния талант във България или Европейския съюз, Top Skills Recruitment може да осигури проучването, за да бъдат индифицирани най-добрите кандидати, според ролята и региона.

Често, подпомагаме вътрешнофирмения екип за набиране на персонал, при търсенето на таланти.

Top Skills Recruitment предоставя пазарна информация, относно възнагражденията и придобивките във България и други страни от Европейския съюз, така че вашата компания да може да бъде конкурентноспособна, по отношение на възнагражденията и придобивките и да се превърне в предпочитан работодател.

Стратегия за Ценообразуване

В зависимост от позициите, върху които ще работим, ние изграждаме индивидуални ценови структури, или такса за успешна сделка(%) при назначаване на кандидат, или фиксирана такса, понякога се включва и предплащане, в зависимост от клиента / позицията / индустрията.

Гаранция

Нашата услуга, ви дава гаранция за кандидатите ни. Това демонстрира нашата увереност, да запълваме ключови позиции с експерти, които оказват дългосрочно въздействие.

В малко вероятния случай, даден кандидат да не е сполучлив, вашият бизнес ще бъде подкрепен от нашата гаранция за успех при набирането.

Клауза за непривличане – няма да присвояваме никой от вашите служители, поне 1 година от всяко назначение, което правим за вашата компания.

Обобщение за Подбора на Ръководители

Крайно трудно е за една организация, да се възстанови от неправилното ръководене, което идва с лош избор на ръководство.

Всяка организация търси лидери, които притежават уменията и опита, нужни за успех, могат да планират корпоративна стратегия и да се впишат в организационната култура.

Нашите хедхънтинг услуги / екзекютив сърч са създадени, за да идентифицират и привличат лидери във вашата организация и да изграждат подходящи структури за заплащане и задържане.