Top skills Recruitment е агенция за подбор на персонал, сътрудничим си с местни и международни компании в търсенето на топ професионалисти и съдействаме на търсещите работа да намерят подходящо работно място. Притежаваме познания за пазара, професионална отговорност и международна мобилност, които ни правят надежден сътрудник на нашите глобални партньори.

За един от нашите клиенти търсим да назначим – Вътрешен одитор

Отговорности:
– Планиране на одитните ангажименти:

  • идентифициране на рискове;
  • събиране, разбиране и оценяване на информация/данни, свързани с одитните  ангажименти;
  • планиране и изготвяне на одитни тестове/процедури/въпросници заедно с останалите членове на екипа;
  • съдействие при изготвянето на одитните доклади;

– Предоставяне на препоръки за подобряване на системата за вътрешен контрол в организацията;

Изисквания:
– Познаване на стандартите за управление на риска, управление и контрол;
– Поне 1 година предходен опит в областта на вътрешния или външния одит;
Опит в институция, предоставяща финансови услуги, ще се счита за голямо предимство;
– Висше образование в областта на финансите, застраховането, банковото дело, счетоводството, одита, икономиката или правото;
– Компютърна грамотност;
– Умения за работа в екип и спазване на срокове;
– Много добро владеене на английски език;

Фирмата предлага:
– Стандартно работно време;
– Социални придобивки;
– Обучения;

Ако прочетеното до тук ти хареса и откриваш себе си в този профил, не се колебай и изпрати своята автобиография!

Лиценз за подбор на персонал за България, издаден от Министерството на труда: № 2399 / 15.11.2017.
Лиценз за администриране и защита на личните данни, издаден от Комисията за защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017.