Работни Места в Data Science (Наука за Данните) в България

Data Science Jobs Bulgaria

Data Science (Науката за данните) е една от най-бързо развиващите се области в ИТ сектора. Със своята способност да работи върху статистически данни и тенденции със структурирани и необработени данни, тя стимулира вземането на корпоративни решения, намалява разходите, повишава оперативната ефективност, подпомага разработването на продукти, подобрява изкуствения интелект и машинното обучение. С разрастващия се ИТ сектор в България, започват да се осигуряват все повече Работни Места в Data Science. 

Тъй като търсенето на специалисти в науките за данните се увеличава, тази дисциплина представлява интересна кариера за завършващите и съществуващите специалисти. Това включва и тези, които сега не са учени в областта на данните, но имат подходящ набор от умения за кариера в областта на науката за данните.

Търсенето на специалисти в областта на науката за данните е една от най-конкурентните области в набирането на персонал в областта на ИТ. Търсенето и предлагането на таланти създават предизвикателства за компаниите, които наемат служители. 

Екипът ни познава добре пазара на Науката за Данните в България и изискванията на тази разнообразна и разрастваща се област. Разработили сме мрежа от връзки, включително в областта на машинното обучение, Изкуствения Интелект и Обработката на Естествен Език, за да гарантираме, че могат да бъде намерени правилните кандидати в откритите работни места в Data Science.

Ние разбираме, че подборът на правилния кандидат не е просто намиране на всеки учен по данни, а познаване на нуждите на бизнеса и тяхното съчетаване. Макар че можете да провеждате тестове за технически умения, меките умения се оценяват по-трудно. Например:

Когато се нуждаят от опитен и свързан с науката за данните специалист по подбор на персонал в България, компаниите се обръщат към Top Skills, които са признат лидер в областта на ИТ подбора. Нашите специалисти разбират наборите от умения, необходими за заемане на длъжностите на учени в областта на данните и анализаторите, и имаме начин да се свържем с най-големите таланти, като поддържаме мрежа от напълно проверени учени в областта на данните, включително активни и пасивни кандидати за позиции на пълно работно време и на повикване.

Нашите кандидати не само притежават отлични умения в областта на науката за данните, но и имат правилната комбинация от критично мислене и иновативност, за да интерпретират точно прозренията, които улесняват вземането на решения.

Нашите консултанти разполагат с познания за заплатите в областта на анализа, длъжностните наименования и тенденциите в наемането на служители, за да гарантират, че ще привлечете и задържите най-добрите таланти при подходящо възнаграждение. 

Само малък брой от нашите кандидати преминават през строгия ни процес на подбор. Нашите специалисти по данни, анализатори и инженери, биват щателно проверени от експерти, които познават инструментите и приложенията за анализ на данни.

Нужни Умения за да Станете Учен по Данни

Екипът на Top Skills разбира Българската Индустрия за Наука за Данните, за да представи вашите умения, специализации, кариерни стремежи и ценности. Ето защо, толкова много от нашите кандидати в крайна сметка стават наши клиенти.

Технически Умения Нужни за да Станете Специалист по Данни

Някои специалисти по данни имат докторска или магистърска степен по статистика, компютърни науки или инженерство. 

Техническите умения, които се изискват, за да станете специалист по данни, включват:

Програмни Езици

Трябва да имате познания по различни езици за програмиране, като Python, Perl, C/C++, SQL и Java, като Python е най-често използваният език за програмиране в сферата на науката за данните.  

Познания по SAS и Други Аналитични Инструменти

Разбирането на аналитичните инструменти е полезно умение на специалиста по данни, за извличане на ценна информация от организиран набор от данни. SAS, Hadoop, Spark, Hive, Pig и R са най-популярните инструменти за анализ на данни, които се използват от специалистите по данни.

Умение за Работа с Неструктурирани Данни

Специалистите по данни трябва да имат опит в работата с неструктурирани данни, които идват от различни канали и източници.

Нетехнически Умения Нужни за да Станете Специалист по Данни

Те се отнасят до личните умения и като такива трудно могат да бъдат оценени само чрез преглед на образователните квалификации и сертификати. Те включват:

Силен Бизнес Нюх

Да разпознава проблемите и потенциалните предизвикателства, които трябва да бъдат решени, за да може една организация да се развива. 

Силни Комуникационни Умения

За да бъдете успешни в ролята си и за да може организацията ви да се възползва от услугите ви, трябва да можете успешно да съобщавате резултатите си на членовете на екипа.

Отлична Интуиция за Данните

Ценните прозрения за данните, не винаги си личат в големите масиви от данни, а опитният специалист по данните има интуиция и знае кога да погледне отвъд повърхността, за да намери полезна информация.