Често задавани въпроси

Кандидати

Предлагаме широк спектър от възможности за работа, включително постоянна и временна заетост, позиции на почасово и на пълно работно време, които обхващат различни сфери като ИТ, финанси, инженерство, маркетинг и др.

Не, нашите услуги за търсещите работа са напълно безплатни.

Работим с кандидати от всички професионални нива – от стартиращи своята кариера до изпълнителни директори. Целта ни е да помагаме на хората по време на всеки етап от кариерното им развитие.

Да, можете да кандидатствате за няколко свободни работни места, които отговарят на уменията и интересите Ви. Стремим се да намерим най-доброто възможно съответствие с Вашите квалификации.

Свободните работни позиции се публикуват редовно. Препоръчваме Ви да проверявате нашия уебсайт или да се свържете с нас за най-новите актуализации.

Ние предлагаме съдействие по време на целия процес на наемане, включително подготовка за интервю, оптимизиране на автобиографията и помощ в преговорите. Нашата цел е да Ви помогнем да успеете да си осигурите възможно най-подходящата работа.

Да, предлагаме кариерно консултиране и насочване, за да Ви помогнем да направите информиран избор за Вашата кариера.

Работодатели

Имаме опит в различни сектори – от ИТ, Финанси, Аутсорсинг, Строителство и инженерство до Маркетинг и Администрация. Разполагаме със знанията и уменията да осигурим най-подходящите таланти за Вашите специфични нужди.

Много бизнеси прибягват до наемането на служители на временна заетост, които да покрият нуждите им в дадени периоди на интензивна натовареност. Сфери, в които често срещаме този модел на работа са например в:

 • ИТ – за целите на изпълнение на временни проекти и ангажирането на тясно специализирани специалисти;
 • Аутсорсинг – където се търсят служители за проекти с различна продължителност;
 • Производство – назначаване на допълнителни работници и администрация за определен срок;
 • Туризъм и Селско стопанство – където сезонността определя броя на заетите в дадена организация.
 • Организации от малък до среден размер, които търсят да наемат кадри за краткосрочен до средносрочен период.
 • За временни проекти и временно ангажиране на висококвалифицирани специалисти.
 • Чуждестранни компании и НПО, които не са регистрирани в страната и имат необходимост от експертизата и опита на Топ Скилс Рекрутмънт в областта на човешките ресурси, правните, административните и счетоводните дейности.
 • Организации, които целят намаляване на административното натоварване на техните отдели по ЧР.
 • Производствени предприятия с увеличена натовареност на производствената дейност, предполагаща назначаването на допълнителен персонал за определен период.
 • Прецизен подбор на кандидати от нашата обемна база данни, чрез таргетирани и платени обяви, директен контакт с потенциални кандидати и поддържането на постоянна комуникация с мрежа от професионалисти в различни сфери.
 • Съобразяваме се напълно с Вашите критерии и намираме кандидат, който да покрие всичките изисквания за работа, включително заплащане, работно време, умения, опит, технически познания, мотивация, физическа среда, комуникативни способности и други специфични изисквания.

Сроковете варират в зависимост от сложността на длъжността и Вашите специфични нужди. Ние поставяме ефективността като приоритет и се стремим да Ви предоставим квалифицирани кандидати в съответния срок като отдаваме изключително значение на бързината и конфиденциалността при подбора на кадри.

Top Skills Recruitment е ексклузивен партньор на международната организация The Taplow Group. Специализирани сме и в подбора на ръководни кадри („Executive search“) и имаме богат опит в успешното назначаване на кандидати на ръководни и лидерски позиции на всички йерархични нива в компании от различни индустрии.

В допълнение към подбора на кадри можем да предложим услуги като проучване на пазара, анализ на заплатите, съдействие за процесите по назначаване, както и портфолио от корпоративни обучения подходящи спрямо нуждите на екипа Ви.

Да, имаме опит както на местно ниво, така и в международен план в подбора на персонал, което Ви гарантира достъп до глобален набор от таланти. Екипът ни работи с всички европейски държави.

Изпратете запитване, за да Ви предложим възможно най-добрата оферта, пасваща идеално на Вашите нужди. Пакетите се изготвят спрямо всеки индивидуален клиент и услугите, от които иска да се възползва.

Получете оферта

Свържете се с нас, за да Ви предложим най-добрата оферта, подходяща за Вашите нужди. Пакетите се изготвят спрямо всеки индивидуален клиент и услугите, от които иска да се възползва.