Кой Модел на Работа от Разстояние е Най-Подходящ за Вашата Компания и Нейните Служители?

работа от разстояние

Позициите, които са обвързани с определени местоположения, са свързани с разходи, оказващи влияние върху креативността и производителността, както и върху способността ви да набирате най-добрите кандидати и да намалявате текучеството на служители. Когато хората се отдалечават от дома си, за да работят на друго място, се правят много жертви, включително пропускане на рождени дни, годишнини и други важни дати със семейството. Преди пандемията COVID-19, бяха въведени политики за работа от разстояние, които позволяваха на служителите да избират мястото си на пребиваване и работното време. Епидемията обаче промени из основи, идеята за работа от дома.

Според скорошно проучване, е доказано, че когато на новите служители е предоставена възможност да работят от разстояние, поне от време на време, те са по-ангажирани, по-продуктивни и по-малко склонни да напуснат работа. Това е особено вярно за служителите на по-ниско ниво и новонаетите служители.

Друго предимство на работата от дома извън основните райони на населените места е, че тя ще увеличи търсенето на училища, болници, магазини за хранителни стоки, ресторанти и обществена инфраструктура. 

Оптимизиране на Модела на Работа от Разстояние

Работата от дома има някои недостатъци, включително социалната изолация и липсата на непланирани контакти между колегите. И така, кой е най-ефективният модел за работа от дома за вашата компания?

Според проучванията, екипите които работят заедно, средно от 23% до 40% от времето, създават по-добри и по-продуктивни резултати. Този факт се тълкува от някои мениджъри, така сякаш, че служителите трябва да присъстват на работните си места един или два дни в седмицата, но това не винаги е така. В някои случаи, за да се използва максимално техният потенциал, може би е най-добре от време на време да се събират екипите заедно, независимо дали в офиса или на друго място извън него.

Ако искате да се превърнете в организация, която работи отвсякъде, и постига добри резултати, трябва да преосмислите и преработите основните си процеси. Това обхваща начина, по който взаимодействате с хората, организирате знанията, общувате, обучавате другите, приемате нови служители и мислите за уелнес.

Основните разновидности на хибридните работни политики, които предприятията използват, са следните:

При хибридната организация на работа, служителите трябва да се чувстват комфортно да превключват между работното място и дома си, без да губят производителност.

Политики за Присъствие в Офиса

От хората се очаква да бъдат на работа от 9 до 17 часа всеки ден, като се прилага подходът „офисът е най-важен“. При хибридния модел на работа, служителите имат по-голяма свобода да изпълняват задачите си, когато и където са най-продуктивни.

Приспособяващата се работна среда улеснява поддържането на равновесие. Служителите, които имат по-голям контрол върху работните си графици, разполагат с повече време за поръчки, взимане на децата от детска градина или прибиране вкъщи за доставките, наред с други отговорности, които възникват в личния им живот.

Има по-малко хора, които работят в хибридна среда, по едно и също време. Това намалява възможността, болен служител да разпространи болестта сред другите и може да позволи на някои фирми да намалят размера на недвижимите си имоти.

Прилагане на Хибриден Модел на Работа: Ръководство

Гъвкав Хибриден Модел на Работа

В зависимост от ежедневните приоритети, служителите решават от къде и кога да извършват своите работни задължения.

Фиксиран Хибриден Модел на Работа

Фирмата определя в кои дни и часове, нейните служители могат да работят отвкъщи или да посещават офиса.

Хибриден Модел на Работа Фокусиран върху Офиса

Въпреки че се очаква работниците да присъстват, те могат да избират по няколко дни седмично, за да работят от разстояние.

Модел на Хибридна Работа от Разстояние

Според този подход, бизнесът може да няма офис и вместо това да разчита на членовете на екипа, които работят наблизо, да се събират при нужда.