Кой Модел на Работа от Разстояние е Най-Подходящ за Вашата Компания и Нейните Служители?

Кой Модел на Работа от Разстояние е Най-Подходящ за Вашата Компания и Нейните Служители?

Позициите, които са обвързани с определени местоположения, са свързани с разходи, оказващи влияние върху креативността и производителността, както и върху способността ви да набирате най-добрите кандидати и да намалявате текучеството на служители. Когато хората се отдалечават от дома си, за да работят на друго място, се правят много жертви, включително пропускане на рождени дни, годишнини и други важни дати със семейството. Преди пандемията COVID-19, бяха въведени политики за работа от разстояние, които позволяваха на служителите да избират мястото си на пребиваване и работното време. Епидемията обаче промени из основи, идеята за работа от дома.

Според скорошно проучване, е доказано, че когато на новите служители е предоставена възможност да работят от разстояние, поне от време на време, те са по-ангажирани, по-продуктивни и по-малко склонни да напуснат работа. Това е особено вярно за служителите на по-ниско ниво и новонаетите служители.

Друго предимство на работата от дома извън основните райони на населените места е, че тя ще увеличи търсенето на училища, болници, магазини за хранителни стоки, ресторанти и обществена инфраструктура.

Оптимизиране на Модела на Работа от Разстояние

Работата от дома има някои недостатъци, включително социалната изолация и липсата на непланирани контакти между колегите. И така, кой е най-ефективният модел за работа от дома за вашата компания?

Според проучванията, екипите които работят заедно, средно от 23% до 40% от времето, създават по-добри и по-продуктивни резултати. Този факт се тълкува от някои мениджъри, така сякаш, че служителите трябва да присъстват на работните си места един или два дни в седмицата, но това не винаги е така. В някои случаи, за да се използва максимално техният потенциал, може би е най-добре от време на време да се събират екипите заедно, независимо дали в офиса или на друго място извън него.

Преформулиране на Работните Процеси

Ако искате да се превърнете в организация, която работи отвсякъде, и постига добри резултати, трябва да преосмислите и преработите основните си процеси. Това обхваща начина, по който взаимодействате с хората, организирате знанията, общувате, обучавате другите, приемате нови служители и мислите за уелнес.

Основните разновидности на хибридните работни политики, които предприятията използват, са следните:

 • Хибриден режим по желание: служителите могат да решат в кой ден да се явят на работа
 • Хибриден режим на разделена седмица: в зависимост от екипа или функцията, организацията определя конкретни дни за работа на място и дистанционна работа
 • Хибриден режим, планирано от ръководителя: ръководителите избират денят/ите, в който/ито техният екип да се яви на работа.
 • Комбиниран Хибриден режим: микс от трите възможности

При хибридната организация на работа, служителите трябва да се чувстват комфортно да превключват между работното място и дома си, без да губят производителност.

Политики за Присъствие в Офиса

От хората се очаква да бъдат на работа от 9 до 17 часа всеки ден, като се прилага подходът „офисът е най-важен“. При хибридния модел на работа, служителите имат по-голяма свобода да изпълняват задачите си, когато и където са най-продуктивни.

Приспособяващата се работна среда улеснява поддържането на равновесие. Служителите, които имат по-голям контрол върху работните си графици, разполагат с повече време за поръчки, взимане на децата от детска градина или прибиране вкъщи за доставките, наред с други отговорности, които възникват в личния им живот.

Има по-малко хора, които работят в хибридна среда, по едно и също време. Това намалява възможността, болен служител да разпространи болестта сред другите и може да позволи на някои фирми да намалят размера на недвижимите си имоти.

Прилагане на Хибриден Модел на Работа: Ръководство

 • За прилагането на хибриден работен образец на работа, са необходими подходящи лица, процедури и технологии.
 • Консултирайте се със служителите си, за да разберете техните нужди и да създадете хибриден бизнес модел, който да работи за вашата организация. Те обхващат теми, включително колко дни в седмицата очаквате да желаят да работят на място и дали биха предпочели да използват офис пространство в близост до дома ви, ако има такова.
 • Инвестирайте в офис технологии, като например хардуер за видеоконференции на място и инструменти за комуникация от разстояние. Определете дали можете да използвате инструментите, с които вече разполагате, или са необходими нови.
 • Изградете култура, основана на приобщаване, съпричастност и доверие. Независимо дали служителите ви присъстват физически в една стая заедно или работят виртуално, колегите трябва да си съдействат и да създават връзки, а вашето решение за съвместна работа трябва да поддържа тези взаимодействия.

Гъвкав Хибриден Модел на Работа

В зависимост от ежедневните приоритети, служителите решават от къде и кога да извършват своите работни задължения.

 • Предимства:
 • Позволява на хората да избират сами графиците и местата за работа.
 • Създава връзка, основана на доверие, със служителите, което повишава ангажираността и щастието от работата
 • Увеличава рентабилността, тъй като се намаляват разходите за офис пространство и пътувания
 • Предизвикателства:
 • Намирането на подходящ ден или час за лична работа в екип, е предизвикателство за служителите.
 • Липса на информация за това колко служители пристигат в офиса всеки ден и дали структурата може да ги побере.

Фиксиран Хибриден Модел на Работа

Фирмата определя в кои дни и часове, нейните служители могат да работят отвкъщи или да посещават офиса.

 • Предимства:
 • Разширяване на възможностите за работа в екип и сътрудничество, при личен контакт
 • Позволява на членовете на персонала да си записват срещи или да изпълняват задачи в определени дни от седмицата.
 • Дава възможност за лесно прогнозиране на капацитета на офиса.
 • Предизвикателства:
 • Липса на индивидуален избор, което може да доведе до загуба на производителност, ако служителите не работят във възможно най-добрата среда.
 • Невъзможност за намаляване на офис пространството

Хибриден Модел на Работа Фокусиран върху Офиса

Въпреки че се очаква работниците да присъстват, те могат да избират по няколко дни седмично, за да работят от разстояние.

 • Предимства:
 • Насърчава адаптивността и индивидуалните предпочитания
 • Насърчава културата на общността и работното място
 • Предизвикателства:
 • Невъзможността да се предвиди с точност колко служители ще присъстват в офиса в определен ден.

Модел на Хибридна Работа от Разстояние

Според този подход, бизнесът може да няма офис и вместо това да разчита на членовете на екипа, които работят наблизо, да се събират при нужда.

 • Предимства:
 • Увеличава производителността и удовлетворението от работата на работниците, които предпочитат да извършват по-голямата част от работата си от разстояние.
 • Предлага възможност за намаляване на разходите чрез съкращаване на персонала или освобождаване от офис пространство.
 • Предизвикателства:
 • Има вероятност служителите да се чувстват самотни.
 • По-големи трудности при запазването на културата на общността и компанията

Още публикации