Аутсорсинг в България

Аутсорсинг в България е бизнес практика, при която дадени услуги или работни дейности, биват прехвърлени на трета страна.  Top Skills Recruitment са експерти – попълват точните позиции и спестяват разходи за компаниите.

Компаниите могат да избират, дали да прехвърлят услуги оншорно (в рамките на своята страна) или ниършор (в съседна страна) или офшорно (в по-далечна страна).

България е добре позиционирана, за да привлича аутсорсинг компании, благодарение на езиковите и ИТ умения в страната – особено сред новозавършилите.

Аутсорсингът на бизнес процеси (BPO) е общият термин, отнасящ се за аутсорсинга на специфични бизнес процеси, като например пейрол.

 • В BPO има различни подкатегории, като:
 • Аутсорсинг на Информационни Технологии (ITO). Аутсорсингът тук варира от инфраструктурно до софтуерно развитие, поддръжка и съпорт.
 • Aутсорсинг на Процеси на Знанието (KPO). Прехвърлянето на подобна информация, свързана с бизнес дейности, изисква група от таланти с опит, аналитични и технически умения.
 • Аутсорсинг на Правни Процеси (LPO). Аутсорсингът на правна помощ е възможност за корпорациите, да намалят разходите и да освободят ресурси.
 • Аутсорсинг на Човешки Ресурси (HRO). Дейностите свързани с подбор, обучаване на персонал, проследяване на цели, пейрол и т.н., биват прехвърлени на външна фирма за ЧР услуги.

Аутсорсинг в България

Очаква се Аутсорсинг секторът в България да генерира 9.2% от БВП през 2022, с прогноза за оборот от 4.8 милиарда Евро. Очаква се щатните служители в BPO да достигнат 80,000 до 2022.

България е предпочитана аутсорсинг дестинация на много Европейски страни. Всъщност, Световната Банка наскоро избра София, за своята своя втори аутсорсинг център.

България основно се фокусира върху ITO, но аутсорсингът преминава и към по-широк спектър от сектори, включващи маркетинг, продажби, финтех, счетоводство и човешки ресурси.

Ранните години на аутсорсинга, изискваха от служителите да говорят два езика, но сега се изискват и инженерни и бизнес умения. Софийският Университет, най-старият и престижният в страната, наскоро създаде Магистърска програма фокусирана върху аутсорсинг.

Защо България е Популярна Аутсорсинг Дестинация?

 • Следните, са само някои от причините, поради които България се е превърнала в аутсорсинг център за Европа:
 • Разположена е в Европа, с най-много два часа разлика в часовата зона.
 • Сходен бизнес подход и трудова етика.
 • Модерни офис сгради и отлична интернет връзка.
 • Достъпни недвижими имоти в София и други градове, като Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.
 • Високообразовани служители, като 80% от Българите на трудоспособна възраст, имат средно или висше образование.
 • България се намира на 10-то място в света, по брой на налични, сертифицирани ИТ специалисти.
 • България има плосък данък от 10%, Българската икономика е стабилна и валутата е обвързана с еврото.

Различни Видове Бизнес Аутсорсинг в България

ITO

ITO може да варира от дискретни, лесно дефинирани компоненти, започващи от софтуерно развитие или QA тестване до цялостно създаване на ИТ отдел.

 • Българските софтуерни компани:
 • Са едни от най-големите участници, допринасящи към БВП на страната.
 • Се отличават с годишен растеж от над 20%.
 • Предоставят експертиза и иновативни решения със софтуерни продукти.
 • Предлагат услуги на клиенти по целия свят, на над повече от 25 езика.
 • Развиват високотехнологична работна ръка, с над 30 000 завършили всяка година.

KPO

KPO е все още, най-слабо развитият сегмент на аутсорсинг сектора в България, с приблизитилен дял от 10% от местния пазар. Очаква се ръст в този сектор, тъй като той осигурява много по-голяма доходоностност.

LPO

Новият тренд в България, е развитието на LPO. Най-сериозната пречка е разликата в националните граждански правни системи. Все пак, не се очаква това да повлияе на по-голямата част от работата на LPO, тъй като регионът ЦИЕ вече е определен като пионер в многоезичният аутсорсинг.

HRO

Аутсорсингът на Човешки ресурси е свързан с процеса, при който работодателят прехвърля отговорността за ЧР функции, на външен доставчик, който извършва тези задачи от името на компанията, включително:

 • Подбор, обучение и развитие
 • Надзор на организационната структура и изискванията за персонала
 • Следене на задачите на отдела, целите и стратегиите
 • Програми за ориентация на служителите

Още публикации