Бъдещето в работата: приоритетите на служителите през 2023

Пазарът на труда претърпява съществени промени. Основните от тях са преминаването към хибриден модел на работа, ръстът на неактивни кандидати при търсене на работа, явлението тихото напускане и внедряването на изкуствен интелект при подбора на персонал.

На този фон се наблюдава и появата на нови нагласи от страна на бъдещите служители. Затруднението при намиране на компетентни кадри поставя кандидатите за работа пред изгодната позиция за формулиране на база от приоритети.

Служителите през 2023 тенденциозно се придържат към определени критерии за встъпване на определена длъжност с цел повишаване на мотивацията и удовлетвореността на работното място.

Бъдещето в работата е изправено пред нови предизвикателства, но и още повече възможности. Ето кои са основните приоритети на служителите през 2023 и как те могат да бъдат предоставени от работодателите.

Балансът между работа и личен живот

Една от водещите тенденции на пазара на труда през 2023 са служителите, търсещи оптимален баланс между личната и професионалната сфера. Интензитета на работата може да ограничи значително свободното време на персонала.

В допълнение, стресът в професионалната среда често рефлектира върху качеството на живот. Съвременните кандидати за работа поставят сред основните приоритети при търсене на подходяща позиция опцията за гъвкавост и възможност за организация на свободното време.

В случая работодателите трябва да направят компромис за установяване на баланс между потребностите на персонала и ефективността на работната структура. Този баланс е възможен чрез въвеждането на хибриден модел на работа. Неговата популярност се разраства с настъпването на епидемията от Ковид-19, когато повечето бизнеси преустановяват работата във физическа среда и се позиционират онлайн.

Хибридният модел се базира на ротационен принцип между работа във физическа среда и работа онлайн. Той позволява на служителите да управляват сами работното си време и да определят количеството на изпълнените задачи. Те имат повече свободно време и изграждат качествен баланс между професионалния и личния живот.

Мотивираща работна среда

Работната среда е ключов фактор при заемането на длъжност от служителите през 2023. Кадрите търсят удовлетворяваща атмосфера, допринасяща за тяхната мотивация при изпълняването на трудовите им задачи. Основни показатели за мотивираща професионална среда са разбирателството между служителите, колегиалността между работодателите и персонала, ефективната комуникация и оказването на взаимопомощ.

При липса на един от показателите се наблюдава занижена производителност и ниски нива на мотивация. Служителите са подложени на стрес и не откриват удовлетворение при изпълняването на професионалните си задължения. Токсичната работна среда влияе негативно върху ефективността на работната структура и функционалността на бизнеса. Мерки за преодоляване на този проблем са регулярните срещи между служителите и работодателя.

Подходящи професионални събития за целта са семинарите, тийм-билдинг срещите, оперативките и вътрешнофирмените дискусии. Провеждането на вътрешни събития укрепва сплотеността между екипа на организацията и стабилизира нейната структура.

Възможности за кариерно развитие

Все по-голям дял от служителите се фокусира върху фактора кариерно развитие и възможности за израстване на работното място. Перспективите за надграждане на текущата позиция стоят като един от основните приоритети в листа на съвременните професионални кадри. Персоналът тенденциозно се нуждае от нови възможности за усъвършенстване – придобиване на нови знания, опит, умения, професионални качества.

Тенденцията поставя настоящите работодатели пред предизвикателството да осигурят перспектива за бъдещето в работата. Тази цел е постижима чрез въвеждането на специализирани обучения, организирането на онлайн семинари, конференции и курсове.

Инвестициите в обучителни програми носи предимства и за двете страни в професионалната верига. От една страна, служителите получават желаните перспективи за усъвършенстване и се мотивират за придобиването на нови знания в сферата. От друга страна, работодателите инвестират в потенциала на своя персонал и си осигуряват компетентни специалисти.

Още публикации