Body language – бариера с ръце

Прикриването зад бариера е нормална човешка реакция. Тя идва от нашето детство, когато винаги се прикриваме зад някой солиден предмет — например зад маса или стол. С напредването на възрастта се научаваме здраво да скръстваме ръце пред гърдите си в случай на опасност.

Ще ви разкажем за стандартният жест със скръстени ръце:

При този жест и двете ръце са скръстени пред гърдите, като по такъв начин съответният човек сякаш се опитва „да се скрие“ и да се предпази от неблагоприятната за него ситуация. Това е универсален жест, който почти навсякъде по света издава отрицателна нагласа и желание за самозащита. Този жест може да бъде наблюдаван най-често когато човек е сред непознати хора.

Един простичък, но ефективен метод за „отключване“ на позата със скръстени ръце е да подадете на съответния човек молив, книга или изобщо каквото и да е, което да го принуди да разкръстоса ръцете си. Това движение не само го кара да заеме по-открита поза, но повлиява благоприятно и върху вътрешната му нагласа.

Съществува още частична бариера със скръстени ръце:

В случаите, когато ни е неудобно да скръстим и двете си ръце в присъствието на други хора, обикновено използваме по-дискретен вариант на този жест – едната ръка се прехвърля отпред през тялото и хваща другата, като така очертава бариерата.

Този жест често може да бъде наблюдаван при по-многолюдни срещи, когато съответният човек се чувства чужд сред останалите хора или му липсва самоувереност.

Ако искате по-бързо да ви приемат в компанията си, избягвайте да стоите със скръстени ръце или поне използвайте само частичната бариера в началото.

Още публикации