Body language – Докосване на лицетo

Top Skills Recruitment и тази седмица ще ви даде кратък съвет свързан с body language. Бъдете внимателни как докосвате лицето си по време на интервю.

⚠️ Докосванията по лицето са един от най-важните моменти при разчитане езика на тялото. В някои случаи е възможно да не проработи във ваша полза.

Когато сте на интервю за работа, не прикривайте устата си с ръка. Хората го правят несъзнателно (в повечето случаи, когато прикриват нещо) и интервюиращият ще реши, че го лъжете. Бъдете внимателни, защото ако вашият събеседник прави този жест, докато говорите вие – той смята, че го лъжете. ????

Със сигурност ще е плезно за вас да знаете това и да го избегнете на среща с бъдещ работодател.

Усмихвайте се, бъдете позитивни, покажете, че сте мотивирани да работите в компанията и сте разгледали техния сайт ????

Още публикации

Кои са професиите на бъдещето?

Темата за професиите на бъдещето набира широка популярност в дневния ред на обществото, тъй като нарастващ брой изследвания сочат за настъпването на необратими трудови трансформации.

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

Платформата LinkedIn е изцяло специализирана професионална социална мрежа за създаване на бизнес профили, обмяна на професионална информация и генериране на бизнес контакти. Тя стартира като