Body language – интонацията

Интонацията е от голямо значение при общуването ни с други хора – тя повишава ефективността на комуникацията средно 35%.

Интонацията може да се базира на промените в гръмкостта на речта или промяна в темпа на речта.

Тя може да символизира намек, похвала, молба, благодарност, изненада и колкото по-деликатно се предава, толкова по-бързо може да бъде постигнат резултат.

На интервю за работа е хубаво да се изразяваме отчетливо и да използваме различна интонация в съответствие с нашите чувства и думи. В никакъв случай не бива да променяме тона си рязко или да забързваме темпото на говорене, защото ще доведе до нежелан резултат. Спокойният тон винаги е за предпочитане пред онзи, който изразява страх, притеснение или дори вълнение.

Опитайте се да дишате спокойно по време на срещата, а преди това можете да пробвате с дълбоко поемане на въздух и издишане няколко пъти.

Успех!

Още публикации