Body language – поглед встрани

Няколко съвета от нас за всички, на които им предстои интервю. Знаете, че погледът е много важен и мозъкът подсъзнателно контролира накъде да сочат очите ни в зависимост от нещата, които говорим 

 На интервю за работа е желателно да гледате към интервюиращия, защото това показва откритост, но в никакъв случай не гледайте втренчено в очите му, може да реши, че го лъжете

 Поглед нагоре и вдясно показва, че разказвате нещо, за което си спомняте и най-вероятно сте искрен.

 Когато очите са насочени нагоре и вляво, това означава, че се изрича лъжа.

Не забравяйте да проучите компанията за която кандидатствате и да вземете позитивното настроение със себе си!

Още публикации

Кои са професиите на бъдещето?

Темата за професиите на бъдещето набира широка популярност в дневния ред на обществото, тъй като нарастващ брой изследвания сочат за настъпването на необратими трудови трансформации.

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

Платформата LinkedIn е изцяло специализирана професионална социална мрежа за създаване на бизнес профили, обмяна на професионална информация и генериране на бизнес контакти. Тя стартира като