Body language – ръкостискането

Знаете ли какво показва начина, по който се ръкувате? Незнанието може да създаде неприятни впечатления във вашия събеседник.

Отпуснато ръкостискане например се използва от песимистите. Нашият съвет е да го избягвате и да захващате здраво ръката на събеседника си, но без да се прекалява, разбира се.

Едно нормално ръкостискане е кратко, твърдо ръкостискане – показва увереност и професионализъм.

Ето и няколко съвета:

✔️ Уверете се, че ръцете ви са сухи.
✔️ Ако сте седнали, станете.
✔️ Погледнете събеседника си в очите.
✔️ Движението трябва да идва от лакътя, не от рамото.
✔️ Разклатете ръце един-два пъти и след това се освободете.

Здрависването обикновено трае 3-4 секунди, повече от това може да приложите за близки хора.

Съвет от Top Skills: Упражнявайте здрависването с приятели, дръжте ръцете във вертикално положение и по никакъв начин не накланяйте своята на ляво или на дясно по време на ръкостискането ????

Още публикации

executive search в българия

Executive search и развитието му в България

Подборът на персонал е един от най-динамично развиващите се отрасли на пазара на труда. Значението на специалистите по набиране на служители нараства паралелно с променящите

Кои са професиите на бъдещето?

Темата за професиите на бъдещето набира широка популярност в дневния ред на обществото, тъй като нарастващ брой изследвания сочат за настъпването на необратими трудови трансформации.