Body language – ръце зад гърба

Срещали ли сте хора хванали с едната си ръка другата зад гърба?

Този жест е присъщ на полицая, който обхожда своя район, на учителя, който се разхожда в училищния двор, както и на други хора с авторитетна позиция в обществото.

Това е жест на превъзходство и самоувереност. Всъщност, той открива на показ незащитените области на корема, сърцето и гърлото и така ни позволява да демонстрираме несъзнателен акт на безстрашие.

Съвет: Използвайте този жест, когато сте в стресова ситуация — например изправени пред микрофоните преди да изнасяте презентация или докато чакате да влезете в стаята за интервю. Уверяваме ви, че ще се почувствате много по-спокойни и уверени в себе си.

Захващането на двете ръце зад гърба в жест на превъзходство и самоувереност не бива да бъде бъркано с жеста, наречен захват над китката, който издава отчаяние, чувство за безизходица и опит да бъде възстановено самообладанието. При този захват едната ръка прихваща много здраво другата над китката или при лакътя, сякаш се опитва да й попречи да замахне за удар.

Интересното е, че колкото по-високо се прави захватът, толкова съответният човек става по-гневен. Тази поза издава голямо усилие да се наложи самоконтрол, тъй като ръката е сграбчена над лакътя, а не само при китката. Тази поза често може да се наблюдава при кандидати за работа, които имат среща с потенциален работодател, а той ги кара да го чакат в приемната. Чрез този жест кандидатствалият се опитва да прикрие нервността си от предстоящото интервю. Ако съзнателно преминете от жеста за възстановяване на самообладанието към жеста на превъзходство и самоувереност, ще откриете, че ще се почувствате много по-спокойни.

Още публикации