Често допускани грешки при интервю за работа

често допускани грешки при интервю за работа

Интервюто за работа създава първото впечатление между двете страни в комуникацията – работодатели и потенциални служители. Затова повечето кандидати се впускат в трепетна подготовка, за  да се представят по най-добрия начин.

Подготовката и вниманието към детайлите могат да ни осигурят предимство на интервюто за работа, но същевременно могат да станат причина за допускане на неволни и неосъзнати грешки.

Често допускани грешки при интервю за работа – кои са те?

 

Неосведоменост за компанията

Една от основните грешки при провеждане на интервю за работа е липсата на достатъчна информация относно позицията или фирмата, за които кандидатствате. Ако предварително не сте прегледали обявата за работа, спецификите на работното място и предоставените условия, много вероятно е да не постигнете желания успех. Преди да се явите на интервю е важно да извършите кратко проучване, за да демонстрирате ангажираност с ценностите и политиката на компанията.

Приписване на несъществуващи качества/умения

Ключова грешка на интервю за работа е да изтъквате умения, опит или качества, които не притежавате. В стремежа си да изпъкнете и да впечатлите бъдещия си работодател, можете да дадете твърде сериозна заявка, невъзможна за изпълнение. Важно е да заявите очаквания, които сте способни да покриете. В противен случай, работодателят може да ви зададе въпрос или задание, на които да не успеете да отговорите подобаващо.

Прекалена самоувереност

Да бъдете уверени в професионалния си опит и личностни качества е положителен аспект, който обаче може да се превърне в основна грешка по време на интервюто за работа. В стремежа си да докажете своите умения и експертиза, много често можете да създадете погрешно впечатление.

Разликата между увереност и самоувереност е тънка, затова преминаването й се оказва масово допусната грешка. Ако искате да докажете своите умения и качества, не е необходимо да ги изпъквате непрекъснато в процеса на дискусия. Вместо това, вашият предстоящ опит в компанията ще бъде счетен за ясно доказателство и утвърждаване на професионалните ви характеристики.

Неподходяща невербална комуникация

Невербалната комуникация може да бъде една от ключовите грешки, костващи вашия успех на интервюто за работа. Макар несъзнателно, сигналите на вашето тяло могат да издават неправилни сигнали към интервюиращия. Скръстените ръце или дланите на лицето могат да внушат отегчение или пренебрежение, докато ръцете на кръста могат да означават превъзходство.

Дори да не осъзнавате, езикът на тялото издава голям обем от информация за вас. За да избегнете такива грешки по време на интервю, бъдете внимателни и обръщайте внимание на своите мимики, поглед и позиция. Старайте са бъдете усмихнати, да поддържате очен контакт и да сте уважителни към своя събеседник.

Неуместни въпроси

Друга често допускана грешка на интервюто за работа е задаването на неправилните въпроси. Грешният подход при отправянето на въпроси към работодателя или специалиста по човешки ресурси може да ви коства успеха при заемането на конкретната длъжност. Препоръчително е да избягвате въпроси относно заплащане или право на отпуск. Още по-неправилно е да ги зададете в началото на разговора или в друг неподходящ момент от разговора.

Тези въпроси често отместват фокуса на интервюиращия и създават погрешни впечатления за вашите намерения. Макар тези аспекти от бъдещата професионална позиция да са важни за вас, оставете интервюто да протече според предвидения план и много скоро отговорите сами ще се прояснят за вас.

Отрицателни коментари

Често срещана грешка по време на интервю е да използвате твърде негативен тон на говорене. Той може да се изразява в различни аспекти – предишен професионален опит, работодатели, заплащане. Ако споделяте негативния си предишен опит и отправяте критики към предишния си работодател, това ще стимулира съмнения и колебания у интервюиращия.

По-оптималният вариант е да се концентрирате върху положителните си професионалния преживявания. Посочете своя досегашен опит и се фокусирайте върху получените уроци. Оптимистичният тон на говорене и посочването на добрите примери от вашата кариера ще подобрят качеството на интервюто, както и оценката от вашето представяне.

Още публикации