Човешки ресурси 2.0: Навигиране в дигиталната ера за успех чрез HR

Човешки ресурси 2.0

Технологиите се превръщат в трансформираща сила, рефлектираща върху редица аспекти от живота. Дигиталната ера оказва най-силно влияние върху пазара на труда и съвременните тенденции при търсене или наемане на работа.

Паралелно с технологичния напредък, отделите по човешки ресурси се сблъскват с нови предизвикателства. Специалистите по подбор на персонал трябва да се адаптират към настъпващите цифрови промени и да внедрят предложенията на дигиталната ера в своя метод на работа.

Човешки ресурси 2.0 служи за дефиниране на трансформиращата се обстановка на пазара на труда. При нея цифровите технологии се превръщат във водещ способ за набиране, регулиране и стимулиране на човешкия капитал във всяка съвременна компания.

 

Какви промени се наблюдават при човешки ресурси 2.0?

 

Иновативен метод на наемане

Дигиталната ера оптимизира човешките ресурси 2.0, като предлага нови инструменти за ефективен подбор на служители. Бъдещето на пазара на труда очертава алгоритмите като иновативен способ за наемане на кандидати. Той ще се прилага с цел оптимизация на процесите, свързани с подбор на персонал. Те са съответно картографиране на пазара, събиране и анализиране на данни, преценка на кандидатите.

Ролята и функциите на алгоритмите са предварително тествани. Прогнозира се, че тяхната употреба ще усъвършенства процеса по наемане. През дигиталната ера се очаква алгоритмите да бъдат използвани за вземане на решения. Те ще бъдат базирани на голяма база от данни и ще ускорят процеса на събиране на информация. В допълнение, алгоритмите ще предотвратят рискове от грешки или изкривяване на данните.

 

Обективно оценяване на кандидати

През дигиталната ера фокусът ще бъде отместен върху обективното вземане на решения и релевантната оценка на кандидатите. Иновативните технологии ще минимизират човешката намеса в процеса на анализ и преценка на потенциалните служители.

Внедряването на алгоритми в полето на човешките ресурси ще предотврати грешки при подбора и оценката на кандидатите. Новите цифрови технологии ще осигурят безпристрастно вземане на решения на база събран обем от данни. Алгоритмите ще ускорят процеса по събиране на публично достъпна информация и ще анализират обективно оценъчните отговори на кандидатите.

 

Изготвяне на прогнози

С настъпването на дигиталната ера и сформирането на човешки ресурси 2.0 се улеснява и процеса по изготвяне на прогнози. Технологиите допринасят значително в планирането и регулирането на работната сила. Това е възможно чрез софтуерите за прогнозно моделиране, прилагащи алгоритми за откриване на широка база от данни.

С помощта на тази иновация, специалистите по човешки ресурси получават достоверна актуална информация за бъдещи тенденции при подбора на персонал. Използваните алгоритмите имат свойствата да идентифицират факторите, допринасящи за задържането или напускането на персонал от компаниите. Тази цифрова технология предотвратява рисковете за отпадане на служители или други потенциални заплахи за компанията.

 

Дигитализация на комуникацията

Дигиталната ера на човешки ресурси 2.0 настъпва паралелно с дигитализацията на каналите за комуникация. На пазара на труда се появяват нови социални платформи, задаващи тона на общуване между работодател и кандидати. Новата сфера на човешките ресурси следва да се приспособи правилно към напредъка на методите за обмяна на онлайн съобщения.

В дигиталната ера се очаква процесът на кандидатстване да премине изцяло в онлайн форма. В настоящ план вече съществуват платформи за дигитално кандидатстване. В тях кадрите могат да създават онлайн автобиография, да търсят потенциални работодатели и да изпращат дигитални кандидатури за работа. HR експертите ще трябва да се адаптират към новия модел на комуникация и да усвоят техниките на онлайн подбора на кандидати.

 

Функции на изкуствения интелект

Изкуственият интелект е сред най-новите технологични въведения на дигиталната ера. Той намира широко приложение в сферата на човешките ресурси, засягайки пряко дейностите за набиране на служители. Al технологиите се внедряват в процеса по наемане на персонал, като служат за скрининг и отсяване на подходящи кандидати.

Сред основните функции на изкуствения интелект в полето на човешките ресурси е ускоряване на процеса на наемане. Това е възможно чрез свойството на роботите да анализират хиляди автобиографии на избрани кандидати. Тази функция на съвременните технологии минимизира периода за откриване на подходящите кадри за търсената позиция.

Още публикации