Как да Напишем Идеалното CV за Работа

Качеството на вашето CV за работа зависи изцяло от информацията, която включвате, а повечето професионалисти са срамежливи, що се отнася до изразяване на уменията им в автобиографиите си.

Изключително важно е да отделите известно време за подготовка за пренаписване на автобиографията си, независимо дали възнамерявате да използвате професионална услуга за писане на автобиографии или да го направите сами.

Поддържайте автобиографията си ориентирана към действията, тъй като тя служи като маркетингов инструмент. Избягвайте да използвате думи като „ориентиран към резултатите“, „екипен играч“, „отлични комуникативни умения“ или „трудолюбив служител“, които са цветисти и на високо ниво. Ето някои общи принципи:

 • Поддържайте последователен формат и тон.
 • Запазете достатъчно бяло пространство.
 • Последователно използвайте главни букви, подчертаване, курсив и интервали, за да подчертаете точките.
 • Подредете заглавията според важността им.
 • Избройте информацията под заглавията в обратен хронологичен ред (най-новата първо)
 • Ако конвертирате в PDF, уверете се, че форматирането ще се прехвърли правилно.
 • Ограничете се до една страница (две страници са подходящи, ако сте професионалист в средата или края на кариерата си).
 • Какво да избягвате:
 • Списък с препоръки: Ако напреднете в процеса на наемане на работа, мениджърите по наемане на персонал ще поискат това, така че дори не е необходимо да споменавате „препоръки при поискване“.
 • Снимка: включването на собствена снимка ви кара да изглеждате непрофесионално и може да създаде несъзнателни предразсъдъци, независимо колко добра е играта ви на селфита.
 • Възраст или пол: бъдете професионални през цялото време. Това не е профил в Tinder, а автобиография.
 • Използвайте лични местоимения, като „аз“.
 • Не всеки ред трябва да започва с дата.

Конкретни Автобиографии за всяка Кандидатура

Силната автобиография трябва да бъде съобразена с позицията и индустрията, която търсите. Въпреки, че не е необходимо да променяте всеки отделен елемент, автобиографията ви трябва да подчертае знанията и опита, които мениджърът по наемане на персонал би оценил.

Формат на написване на CV за работа

Данните за контакт, резюмето, професионалният опит, уменията, образованието, доброволческите дейности, професионалните връзки и владеенето на чужди езици, представляват основната структура на автобиографията.

Данни за Контакт

В автобиографията си изберете само един телефонен номер и един имейл адрес. Препоръчваме ви да използвате мобилния си телефонен номер в автобиографията си и да създадете имейл адрес само за целите на търсенето на работа. Добавете и хипервръзка към профила си в LinkedIn.

Всички връзки към уебсайтове, портфолиа, блогове или акаунти в социалните мрежи, които имат отношение към работата ви, също трябва да бъдат включени в автобиографията ви.

Резюме

За резюме трябва да използвате, кратък преглед в един параграф на вашите способности, образование и опит.

Вашата Професионална История

Започнете от последната си позиция. В идеалната ви автобиография трябва да бъдат изброени изцяло последните ви длъжности, както и резюме на всички длъжности, които сте заемали преди повече от 15 години. Включете стажовете си и всякакъв вид трудов опит, който сте имали от началото на университета, особено ако току-що сте го завършили.

 • Посочете следните подробности за всяка роля:
 • Име на фирмата и уебсайт
 • Позиция
 • Начална и крайна дата с месец и година
 • Описание на длъжността: Вашите задължения и отговорности, що се отнася до желаната от вас позиция
 • Постижения: Когато е възможно, посочете количествено постиженията си. Например опишете как сте помогнали на предприятието да получи приходи, да спести пари, да увеличи производителността или да подобри удовлетвореността на клиентите.

Ранна Професионална Автобиография

Друг важен детайл при написването CV за работа е да не пропускате да направете списък на длъжностите, които сте заемали, имената на всеки работодател, местата на които сте работили, и датите, на които сте били наети на всяка от тях

Технически Познания и Компетенции

Избройте всичко, което се отнася до вашата професия, като сте възможно най-подробни и точни. Списъкът може да включва различни инструменти за управление на проекти и компютърни езици, както и платформи за социални медии.

Образование и Кариерно Развитие

Запишете всички свои обучения, като започнете от най-скорошното. Включете името на училището, местоположението му, основните и второстепенните предмети, годината на дипломиране и всички отличия, които са свързани с дипломата.

Доброволческа Работа

В хронологична последователност, като започнете от най-скорошната си доброволческа дейност, включете цялата си предишна доброволческа работа, която е свързана с настоящите ви професионални цели.

Членуване в Организации

Избройте всички членства в професионални групи или сдружения, които са от значение. Опишете задачите си и всички забележителни постижения, ако сте участвали активно в организацията.

Езикови Умения

Ако владеете няколко езика, посочете нивото на владеене на всеки език, който говорите.

Още публикации