Дистанционно интервю за работа – плюсове и минуси

дистанционно интервю за работа

Интервюто за работа е отправната точка за създаване на взаимодействие между работодатели и кандидати за работа. От неговото протичане зависят и първите впечатления, мотивиращи избора на компаниите и потенциалните служители.

Последните тенденции очертават нов подход за провеждане на интервю за работа – дистанционна комуникация посредством онлайн платформи и канали. За разлика от стандартния тип интервю, дистанционната форма се отличава с по-голяма свобода и адаптивност.

 

Плюсове на дистанционното интервю за работа

 

Гъвкавост

Ключово преимущество при провеждането на дистанционно интервю за работа е гъвкавостта при планирането и провеждането. От една страна, работодателите могат да провеждат голям брой интервюта по всяко време, планирайки лесно своя график и предстоящи задачи. От друга страна, потенциалните кандидати за работа имат възможност да се включат от всяко място с налична интернет връзка.

 

Комфорт

Сред водещите плюсове на дистанционното интервю за работа е обкръжаващата среда, създаваща комфорт за кандидатите. Те могат да изберат мястото, от което да се включат в интервюто. По този начин потенциалните служители могат си създадат уютна и вдъхновяваща атмосфера, понижаваща нивата на стрес по време на разговора.

 

Повече възможности за кандидатите

Предимство от провеждането на дистанционно интервю може да бъде по-големият достъп до възможности за работа. Кандидатите могат да присъстват на голям брой интервюта, като нямат ограничения с времето или мястото на провеждане. По този начин потенциалните служители разполагат с повече опции за проучване на работни места, условия за работа, работодатели или условия на предлаганите длъжности.

 

По-ниски разходи

Друг плюс от провеждането на дистанционно интервю за работа са по-ниските разходи. Кандидатите могат да присъстват на интервю дори когато са извън града или са на почивка. Не е необходимо да заплащат транспортни разходи или да изминават дълги разстояния, за да си гарантират присъствие.

 

Достъп до глобален пазар

Нарастваща тенденция на пазара на труда е търсенето на кадри от чуждестранния пазар. Все повече работодатели предприемат крачката да наемат специалисти от чужбина, търсейки нови подходи и умения за работа в желаната сфера. Дистанционното интервю е перфектният инструмент за генериране на връзка между компаниите и чуждестранните таланти. Онлайн методите за комуникация осигуряват глобален достъп до мрежа от потенциални кандидати от всяка точка на света.

 

Минуси при провеждане на дистанционно интервю за работа

 

Липса на физически контакт

Основен недостатък при дистанционното интервю за работа е липсата на физически контакт между интервюиращия и кандидата за работа. Непосредствената физическа връзка е важна, за да се осигурят релевантни първи впечатления от вербалната и невербалната комуникация на двете страни. Дистанционното интервю изгражда косвена бариера, затрудняваща процесите на наблюдение и оценка на личността.

 

Технически рискове

За провеждане на дистанционното интервю за работа е необходимо осъществяване на безжична връзка и настройка на онлайн платформите за комуникация. В не малко от случаите обаче съществува висок риск от поява на технически неизправности, костващи успеха на свързването. Такива заплахи са загубата на интернет мрежа или липсата на звук/картина. Един от основните минуси на дистанционното интервю за работа са техническите грешки, възпрепятстващи провеждането на разговора.

 

Ограничения в комуникацията

Друг минус при провеждането на онлайн интервю за работа е недостатъчно ефективната комуникация. Интервюто във виртуална среда може да създаде ограничения в комуникацията – неясни или твърде сложни въпроси, по-нисък звук и неразбиране на думите. В този случай може да се създаде неразбирателство между двете страни, влошаващо качеството на комуникацията.

 

Неясна работна среда

При провеждане на дистанционно интервю за работа кандидатите не могат да усетят и оценят атмосферата във фирмата. Виртуалната среда създава минимални представи за компанията и нейните характеристики, но не може да предаде реалната обстановка. При дистанционното интервю потенциалните служители не могат да се запознаят отблизо с бъдещата си работна среда и да преценят дали това е подходящото място за тях.

 

Затруднена оценка на кандидатите

Още един ключов минус при провеждането на дистанционно интервю за работа може да бъде затруднената оценка на кандидатите. Във виртуална среда е по-трудно да се добие представа за социалните умения и качества на потенциалните служители. За разлика от физическото интервю за работа, при дистанционната форма е по-сложно съставянето на обективна оценка за профила на кандидата и неговите умения да се интегрира в колектива на компанията.

Още публикации