Емоционално благополучие у служителите – защо е важно в работата?

емоционално благополучие у служителите

Най-важният ресурс на всеки успешен бизнес е човешкият. Емоционалното благополучие у служителите е съществен фактор за ефективното функциониране и успеваемост на компанията.

Благополучието на кадрите в компанията е ключов аспект от работната среда, измерващ се спрямо нивата на мотивация и продуктивност. Удовлетвореността на служителите е важен показател за прогреса на компанията, обуславящ нейния имидж и репутация.

 

Емоционално благополучие у служителите – защо е важно? 

 

Стимулиране на творческия процес

Индикаторът емоционално благополучие дава важна информация за психическото състояние на служителите – тяхната увереност, степен на интеграция и усещане за позиция в компанията. При поява на причини за понижаване на тяхната удовлетвореност, се понижава и качеството на творческите процеси в компанията. Липсата на емоционално благополучие може да причини временна загуба на вдъхновение и въображение у служителите, като това пряко рефлектира върху прогреса на компанията.

 

Повишаване на продуктивността

Емоционалното благополучие на служителите често се оказва реципрочно на тяхната продуктивност. Двата показателя обикновено са взаимосвързани и зависят едно от друго. При понижаване на удовлетвореността или мотивацията на персонала в компанията, се намалява и желанието за изпълнение на професионалните задачи.

Зад този проблем могат да стоят фактори като стрес, умора или явлението “burn out”. Колкото по-мотивирани и удовлетворени са служителите, толкова по-вероятно е те да бъдат продуктивни и да следват поставените срокове.

 

Емоционално благополучие у служителите – как да го постигнем?

 

Укрепване на работата в екип

Състоянието на връзките в компанията може да се окаже определящ фактор за нагласите и емоционалното благополучието на служителите. За да се подобри екипната работа в компанията, е необходимо да се предприемат стъпки за сплотяване на служителите. Тиймбилдинг активностите представляват иновативен подход за подобряване на комуникацията между различните звена в компанията. Те служат още за развлечение и насърчаване на творческите процеси.

Друг подход за укрепване на работата в екип и повишаване на емоционалното благополучие е споделеното работно пространство. То представлява съвременен работен модел, при който няма установени граници между различните екипи в компанията. Служителите споделят общо работно пространство и имат възможност да сътрудничат помежду си.

 

Насърчаване на развитието

Един от основните аспекти при търсене на работа от съвременните кандидати е предоставянето на перспективи за развитие в компанията. Това е и водещ фактор за повишаване на емоционалното благополучие у служителите и подобрява имиджа на работодателите. За да се повиши мотивацията на потенциалните или текущи кадри във фирмата, е необходимо да се предлагат опции за личностно и професионално развитие.

Успешните съвременни компании залагат на стратегии като обучителни курсове, въвеждане на бонусна система на база резултати, конкурси за повишаване на професионалната позиция. Предоставянето на опции за кариерно процъфтяване мотивира служителите и повишава тяхното емоционално благополучие. На база тези практики, кадрите се чувстват оценени и вдъхновени да повишат своята продуктивност.

 

Баланс между личната и професионалната среда

Стресът и умората на работното място са често срещани причини за липса на емоционално благополучие у служителите. Решението на този проблем е изграждането на баланс между личната и професионалната среда. За тази цел се открояват съвременни работни практики с гъвкави условия.

Хибридният модел на работа е сред най-широко използваните модели за създаване на хармония между работното място и свободното време на служителите. Работодателите дават свобода на кадрите в компанията да избират работното си време, графика си, както и обема на изпълнените задачи за деня. Балансът води до понижаване на стреса и повишаване на емоционалното благополучие у служителите.

 

В заключение:

Емоционалното благополучие на служителите е индикатор, измерващ имиджа на компанията и нейните усилия за удовлетворяване нуждите на персонала. Освен физически аспект, благополучието има и емоционална страна, определяща нивата на мотивация и удовлетвореност на служителите.

Генерирането на емоционално благополучие у служителите е важно, за да се стимулират творческите процеси в компанията и да се изобретяват иновативни креативни идеи. Благополучието още определя нивата на продуктивност, като двата индикатора често са взаимосвързани.

За да се насърчи емоционалното благополучие у служителите, то съществуват няколко подхода. Работодателите могат да повишат удовлетвореността на персонала в компанията посредством изграждане на баланс между личната и професионалната среда, предоставяне на опции за развитие и укрепване работата в екип.

Още публикации