Езиков курс по френски на Top Skills Academy

Ето какво сподели нашата преподавателка по френски Елица Попова:

Какво се случва в класовете ни?

Тези класове имат за цел да вдъхнат увереност у курсистите и да извадят на повърхността онези техни знания и умения, които са потънали дълбоко в депата на мозъка им.

В повечето случаи на блокажи при изразяването на чужд език коренът на проблема е предимно психологически, но често е и неврологичен.

Именно затова в тези класове работим с емоционалната си интелигентност, но също така обръщаме особено внимание на развитието и връзката между основните центрове на мозъка, отговорни за възприемането и възпроизвеждането на речта ни.

Често провокирам например курсистите сами да се поставят в предизвикателна ситуация, а после сами да намерят изход, за да я преодолеят. Тренираме мозъците си, самонаблюдаваме се и се самоанализираме с помощта на подходите в невролингвистиката.

Този подход за учене и отключване на комуникационните умения е изключително подходящ за групови обучения. Затова винаги работим в малки групи.

Малките групи всъщност олицетворяват функцията на едно малко племе. Много е важно да познаваме собствените си качества и недостатъци, но още по-значимо е да съумеем да видим напълно безпристрастно и тези на другите членове на племето. Така винаги, в ролята на вожд на племето, аз успявам да провокирам курсистите да работят в екип възможно най-ефективно. Така, че да стигнат всички заедно до една обща цел, като по пътя всеки сам за себе си да развие плюсовете си, да изглади минусите си, да помогне на другите, да поиска помощ.

Не е невъзможно да постигнем същите резултати в индивидуални занятия, но в групи интензитетът на натрупване на знания и умения е много по-голям.

Какво обхваща програмата на курса?

В програмата работим предимно над устното изразяване, преминаваме разбира се и през писменото. Включваме много лексикални и граматични игри, често свързани с физическа активност, тренираме вниманието и концентрацията си, работим с въображение и много образи, гледаме репортажи, правим анализи, разработваме проекти, работим над аргументацията си, създаваме дебати и дискусии на различни теми и под различни форми.

Курсът е разговорен, но пълноценна комуникация не би могла да съществува без граматични умения. Затова с курсистите задължително минаваме през граматиката отново под формата на игра, търсим логиката, връзките, създаваме схеми, работим с визуалната си памет.

Резултатите са впечатляващи. С времето развихме програмата така, че курсистите имат повече време за самостоятелна работа, която е от изключително значение за развитието им. Съчетавам различни методи в чуждоезиковото обучение, по-голямата част от тях са методи, които разработвам през последните години и чиито резултати съм видяла пряко.

Програмата обхваща също и разнообразни теми в широк спектър сфери на общуването, диалекти, жаргони и специфики на френския език по света.“

Това беше от Елица, за да се запознаете с нея – очакваме да ни пишете на имейл [email protected]

Още публикации