Езикът на тялото – Как да разчитаме мислите на другите

Коварство, съмнение, лъжа

Можете ли да познаете, когато ви лъжат? Едно от най-ценните умения, които можем да усвоим е чрез наблюдение на жестове да разпознаваме коварството.

Един от най-широко разпространените и най-често използвани символи за отношението към коварството е изображението на трите мъдри маймунки, които не чуват лошите неща, не виждат лошите неща и не говорят лоши неща.

Техните жестове много приличат на човешки жестове свързани с лъжи. Когато ние хората, забелязваме, изричаме или чуваме лоши неща, често закриваме устата, ушите или очите си с ръце. Може би сте забелявали, че децата доста открито използват тези жестове. Ако дете излъже, то често прикрива уста с двете си ръце, сякаш се опитва по този начин да възпре лъжовните думи. Ако пък не иска да слуша някой от родителите си, то просто запушва ушите си с ръце. Когато вижда нещо лошо, детето скрива очи с ръцете си. С напредването на възрастта тези жестове стават по-завоилирани.

Прикриване на устата

Прикриването на устата е един от малкото жестове при възрастните хора, който е също толкова очевиден, колкото и при децата. Мозъкът подсъзнателно подава инструкция на ръката да прикрие устата за да възпре изречените лъжовни думи.

Мнозина се опитват да замаскират жеста за прикриване па устата с престорено покашляне.

Ако някой докато говори, използва този жест – означава, че лъже. Но ако прикрива устата си, докато вие говорите, то несъмнено той усеща, че вие го лъжете!

Докосване на носа

Докосването на носа е преработен и по-дискретен вариант на прикриването на устата. Този жест може да бъде съставен от няколко леки потривания под носа или да е просто едно бързо, почти незабележимо докосване до самия нос.

Подсъзнанието дава инструкции на ръката да прикрие устата, когато в ума се зароди отрицателна мисъл. Но в последния момент, за да не бъде жестът прекалено очевиден, ръката се поотдръпва от лицето докосвайки леко и бързо носа.

„Ами ако човек просто го сърби носът?“. В такъв случай, той обикновено го потрива или почесва съвсем непринудено, като това действие е доста по-силно изразено, за разлика от леките жестове при свързаното с коварство докосване на носа. Както жестът за прикриване на устата, така и жестът за докосване на носа може да бъде използван и от говорещия (за да прикрие собственото си коварство), и от слушащия (който се съмнява в неговите думи).

Потриване на окото

„Не виждам лошите неща“, казва мъдрата маймунк.

Като потривате окото, мозъкът ви се опитва да блокира коварството, измамата, съмнението или лъжата, които забелязва. Също се използва, за да избегнете да гледа в очите онзи, когото мамите.

Понякога стиснатите зъби и изкуствена „крива“ усмивка също означават лъжа, съчетани с жеста за потриване на окото и с поглед встрани.

Потриване на ухото

Чрез този жест всъщност слушателят сякаш казва: „не чувам лошите неща“ и се опитва да блокира коварните думи, като слага ръката си върху ухото. Това е същият жест на затулване на двете уши с ръце, който използва малкото дете, когато не иска да чува мъмренията на родителите си.

Почесване по врата

При този жест показалецът на ръката, с която съответният човек пише, почесва областта точно под ухото, а понякога дори страничната част на врата.. Този жест е сигнал за съмнение или неувереност и е характерен за хората, които биха казали: „Не съм сигурен, че съм съгласен“. Жестът става твърде очебиен, когато влиза в противоречие с думите на съответния човек — например, ако в момента той казва нещо от рода на: „Разбирам как се чувствате“.

Правилно и погрешно тълкуване

Може би животът ви би бил много по-лесен, ако придобиете умението да тълкувате правилно различните жестове с докосвания на лицето, но се изисква доста време и продължителни наблюдения. Истинското умение при тълкуването на съответния жест е да се разбере коя именно от споменатите отрицателни нагласи е правилната при конкретната ситуация.

Ако по време на интервю държите ръцете и краката си кръстосани, използвате жестови снопове на критическа преценка, почти не правите жестове с отворени длани и избягвате да гледате интервюиращия в очите- явно е, че нещо ви тревожи или се опитвате да прикриете информация.

Не забравяйте, че много лесно могат да бъдат изтълкувани неправилно жестовете с докосвания на лицето, което пък би довело до възникване на недоразумения и до погрешни заключения. Единствено чрез постоянното изучаване и наблюдаване на тези жестове, като не се изпуска от внимание контекстът, в който се проявяват, човек може постепенно да се научи да разгадава правилно мислите и намеренията на другите хора.

Още публикации