Какво Е Full Stack Разработчик?

Възходът на машинното обучение, предсказващите изчисления и адаптивния дизайн представляват предизвикателства, но не и нещо невъзможно, за един разработчик да се справи с всеки аспект от изграждането и проектирането на сайт или приложение.

Full Stack разработчиците владеят множество езици за програмиране и могат да преминават безпроблемно от една среда за разработка към друга. Full Stack разработчиците се намират в две отделни области на уеб разработката – фронт енд и бек енд.

Фронт Енд Разработка

Фронт енд включва всичко, което крайният потребител може да види и да взаимодейства с него. Разработчиците на фронт енд работят за оптимизиране на видимите части на приложението за уеб браузъри и мобилни устройства, като смартфони и таблети. Платформите за фронт енд, обикновено се изграждат с HTML, CSS и JavaScript, но могат да бъдат направени и чрез предварително подготвени библиотеки с кодове или системи за управление на съдържанието като WordPress.

Основната цел на front end разработчика е да разработи визуално приятна и лесна за използване платформа.

Изискванията за разработване на фронт енд, винаги се развиват с въвеждането на нови технологии; все пак, универсалният набор от умения за фронт енд, включва:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • DOM Манипулация

Бак Енд Разработка

Бак ендът се отнася до всички сървъри, бази данни и друга вътрешна архитектура, която управлява приложението.

Разработчиците на бек енд пишат софтуера, който комуникира със сървърите, базите данни или друг собствен софтуер, който предава информация на интерфейсите на фронт енда.

Разработчиците трябва да знаят как да организират логиката на дадена система, така че цялостната програма или уебсайт да може да работи правилно. Всички рамки и библиотеки трябва да бъдат интегрирани в приложението и организирани по начин, който позволява на други разработчици да поддържат тази база от кодове, с течение на времето.

За да постигнат тази цел, бек енд разработчиците трябва да притежават широк набор от умения. Те трябва да включват:

 • Java
 • Обектно Ориентирано Програмиране
 • SQL
 • Python

Какво Прави Един Full Stack Разработчик?

Компаниите, разчитат на Full Stack професионалисти, които да се справят със задачи, простиращи се в двете дисциплини. Тази гъвкавост става все по-важна, тъй като по-новите приложения започват да включват изкуствен интелект и други сложни технологии в своето програмиране.

В днешно време, е жизненоважно в даден екип за разработка да има поне един човек, който да разбира добре всички компоненти, които управляват едно приложение на корпоративно ниво.

За да се справят добре с работата си, Full Stack разработчиците трябва да имат умения в най-различни ниши на кодиране – от бази данни до графичен дизайн и управление на потребителския UI/UX.

Някои от отговорностите на Full Stack Developer включват:

 • Подпомагане на проектирането и разработването на софтуер
 • Тестване и отстраняване на грешки в софтуера, за да се поддържа неговата оптимизация
 • Писане на чист код за фронт и бак енда на софтуера
 • Проектиране на взаимодействието с потребителите в самото уеб приложение
 • Създаване на сървъри и бази данни за бак енда на софтуера
 • Осигуряване на съвместимост с различни платформи и оптимизиране
 • Тестване и поддържане на адаптивния дизайн на приложенията
 • Работа с графични дизайнери за проектиране на нови функции
 • Разработване на API и RESTful услуги
 • Следене на технологичния напредък с цел оптимизиране на софтуера
 • Съобщаване на ефективността на нововъзникващите технологии на лицата, вземащи решения
 • Отчитане на изискванията за сигурност, поддръжка и мащабируемост
 • Езици за програмиране на фронт енд като HTML, Javascript и CSS
 • Езици за програмиране на бак енд като Python, Ruby и PHP
 • Системи за контрол на версиите като Git и GitHub
 • API-та като REST и SOAP, както и протоколи като HTTP
 • Решения за съхранение на бази данни като JSON, SQL и NoSQL
 • Графичен дизайн и умения за визуална комуникация
 • Сървъри Apache или nginx

Търсят Ли Се Full Stack Разработчици?

„Full stack Инженер“ в момента е на 8-мо място в списъка с нови професии на Linkedin. Full Stack Разработчиците могат да се развиват в отрасли, които са далеч отвъд технологиите. Най-добрите сектори за Full Stack Разработчици включват компютърен софтуер, информационни технологии и услуги, интернет, финансови услуги и маркетинг и реклама.

Full Stack Разработчиците могат да направят много бързо дизайн на прототип на продукт с широкия си набор от техники и могат да предоставят помощ на всички в екипа и значително да намалят времето и техническите разходи за комуникация в екипа, технологичен докинг.

Квалифицираният Full Stack разработчик, трябва да има функционални познания и умения във всички аспекти, свързани с изграждането на приложението. Тези знания включват:

Езици за Програмиране

Те трябва да владеят множество езици за програмиране, като JAVA, PHP, C #, Python, Ruby, Perl и др.

Използване на рамки за разработка и библиотеки на трети страни

Популярните езици за разработка, обикновено са придружени от добра рамка за разработка, като JAVA Spring, MyBatis, Hibernate, Python Django, PHP, yin, nodeJs express и др.

Фронт енд технология

Те трябва да овладеят основните фронт енд технологии, като HTML5, CSS3, JavaScript, и да изучат допълнително фронт енд рамки или библиотеки на трети страни, като JQuery, LESS, SASS, AngularJS или REACT.

База данни и кеш памет

Като Full Stack разработчик, трябва да имате поне една или две бази данни и да знаете как да взаимодействате с тях. Понастоящем популярни бази данни са MySQL, MongoDB, Redis, Oracle и SQL Server.

Как да станете Full Stack Разработчик

Първо, ще трябва да натрупате няколко години опит в бранша. Ще трябва да научите езици за фронт енд и бек енд, както и тънкостите на базите данни и съхранението. Не можете просто да учите, за да станете Full Stack Разработчик; всичко е свързано с постоянно учене и натрупване на колкото се може повече опит в областта на фронт енд и бек енд разработката.

Още публикации