Гъвкави работни условия – видове, предимства и недостатъци

гъвкави работни условия

Качеството на работната среда се превръща в основополагащ фактор за продуктивността и мотивацията на служителите. За да се повиши удовлетвореността на кадрите, работодателите трябва да полагат все по-сериозни усилия в изграждането на оптимална професионална обстановка.

Гъвкавите работни условия са един от основните аспекти на съвременната качествена работна среда. Гъвкавостта в работния график се отличава като водеща тенденция в управлението на служителите и привличането на нови кадри в компанията.

Видове гъвкави работни условия

 

Гъвкаво работно време

Най-често срещаният вид гъвкави работни условия засягат работното време. Все повече служители предпочитат професионални позиции, предоставящи опцията за гъвкаво работно време. При този модел на работа кадрите в компанията сами планират, изготвят и ръководят работния си график. Гъвкавото работно време дава максимална свобода на служителите, като те сами могат да определят нивото на своята продуктивност през работния ден.

 

Споделено работно пространство

Друг съвременен модел с гъвкави работни условия е споделеното работно пространство. То представлява общо помещение, сливащо отделните офиси на всеки отдел в компанията. В резултат, се изгражда тясно сътрудничество между служителите. Моделът на работа е иновативен и гъвкав, тъй като различните отдели си взаимодействат помежду си по всяко време.

 

Работа по задание

Работата на свободна практика е все по-често използван модел с гъвкави условия на работа. При него служителите не работят по график, а по задание. То може да бъде под формата на проект или задача, за която се назначава един отговорник. При работа по задание служителите имат свободата да определят необходимото време и ресурси, за да изпълнят поставената задача.

 

Хибриден модел на работа

Още една форма на гъвкави условия на работа е хибридният модел. При него работодателите предлагат на служителите свобода на избор по отношение на работната среда. Кадрите могат да работят дистанционно от дома си или да посещават офиса на компанията. Хибридният модел е комбинация между два режима на работа, за да се осигури повече свободно време на служителите.

 

Предимства на гъвкавите условия на работа

 

Свобода за служителите

Най-важното предимство на гъвкавите условия на работа е, че те предоставят свобода на служителите. Гъвкавият работен режим може да подобри баланса между личната и професионалната среда. Кадрите в компанията разполагат с повече свободно време, за да се отдадат на своите интереси, хобита или социална среда.

 

По-висока продуктивност

Гъвкавият работен режим често мотивира продуктивността на служителите. Те сами отговарят за качеството и обема на изпълнените задачи, затова се приемат като важна част от екипа на компанията. Предоставянето на такава свобода и същевременно отговорна роля насърчава продуктивността на служителите. Когато не са поставени в рамки и срокове, кадрите могат да са по-отдадени и фокусирани върху работните си цели.

 

Недостатъци на гъвкавите условия на работа

 

Трудна регулация

Сред основните недостатъци на гъвкавите условия на работа е невъзможността за ефективно регулиране на служителите. При гъвкаво работно време или дистанционна работна среда, служителите влизат в ролята на свои собствени мениджъри. Те определят работния обем, дневната си норма от задачи и графика си на работа.  При гъвкавия модел на работа отговорностите на работодателите намаляват. Те имат ограничен достъп до активността на служителите и това затруднява процеса на регулация.

 

Липса на комуникация

Друг недостатък на гъвкавите условия на работа е липсата на комуникация. Гъвкавото работно време или свободният избор на работно място могат да създадат потенциална дистанция между служителите. Липсата на достатъчно комуникация може да създаде трудности в работния процес като закъснения в сроковете, неточности или грешки в проектите или други подобни казуси.

За да обобщим казаното дотук, гъвкавостта е определяща за нивата на мотивация и продуктивност у служителите. В този смисъл, съвременният работодател е изправен пред предизвикателството да удовлетвори нарастващите изисквания на кадрите.

Гъвкавите работни условия са иновативно решение за оптимизацията на работната среда. По вид те се поделят на гъвкаво работно време, хибриден модел на работа или споделено работно пространство.

Ползите от гъвкавите работни условия са по-голяма свобода за служителите и по-висока продуктивност. Недостатъците са съответно затруднената регулация от страна на работодателите и липсата на комуникация.

Още публикации