Хедхънтинг Агенция в България

Нашата Хедхънтинг Агенция в България е помогнала на много от най-успешните организации, да изградят своите висши ръководни екипи.

Знаем, че не е достатъчно просто да бъде избран човек с правилния опит. Нашата цел е да намерим отлични лидери.

Top Skills Recruitment оценява пазарната наличност, използва сравнителен анализ, за да намери кандидати, които не само имат нужния опит и експертиза, но и да съвпадат с организационната култура. Старши партньор на Top Skills участва във всяко задание за търсене, до момента в който търсенето не бъде завършено с успех.

Тази стратегия гарантира бърз достъп до експертни знания, заедно с ефикасното прилагане на най-добрите практики и един по-бърз процес на търсене.

Хедхънтинг Услуги България

Вашият Консултант от Top Skills Recruitment, знае към кого да се обърне за експертни функционални познания или познания за дадена индустрия и ще ви подпомогне в изграждането на профила и организационната структура, нужни на нашата Хедхънтинг и Executive Search Агенция за качественото предоставяне на всички тези услуги в България.

Успехът ни се дължи на реалното разбиране на бизнеса ви, затова нашият процес включва задълбочен анализ на позицията, която ще бъде покрита. Това проучване ни позволява да инструктираме ефективно нашите екипи и да информираме кандидатите ни, по начин който да ги привлече към позицията.

Вниманието, което отделяме на детайлите, повишава репутацията на нашия клиент, като в същия момент дава възможност на консултантите ни да проведат структурирани интервюта, базирани на уменията, за да се стигне до най-подходящия избор.

Процеса на подбор в нашата Хедхънтинг Агенция в България

Headhunting Планиране и Знания

Оценка на Контекста. Целим се да разбираме стратегическите цели на всеки един клиент, специфичните лидерски позиции и умения, нужни за да бъдат достигнати тези цели, както и културата която новите ръководители трябва да олицетворяват.

Кратко Описание на Работата. Целите на заданието са определени, а профилът на идеалния кандидат бива изграден. Същевременно Top Skills създава комуникационни материали, които описват позицията и организацията, насочени към потенциалните кандидати, към които ще се прицелим с нашите хедхънтинг услуги в България.

Контекстуална Интелигентност. Top Skills провежда анализ на професионалното минало, в подкрепа на търсенето. Използвайки нашата мрежа, ние бързо ще придобием допълнителна представа и перспектива за бързо променящите се пазари, както и за нуждите и желанията на кандидата.

Стратегия за Търсене. Нашите хедхънтинг консултанти притежават експертизата и контактите, нужни за да подпомогнат търсенето ни. Ние използваме нашите професионални мрежи, познания в индустрията и вътрешни ресурси за проучване от високо ниво, за да намерим подходящите кандидати.

Управление на Хедхънтинг Търсене

Ние търсим кандидати, както на база на вашите нужди, така и на база на това каква е успешната практика във вашата индустрия.

Първоначален Контакт. Потенциалните кандидати биват задълбочено проучени, техните квалификации биват проверени, предишният им опит бива потвърден, мотивацията и личността им биват оценени и, когато е удачно, биват оценени силните и слабите им страни.

По време на процеса на търсене, клиентът бива информиран за прогреса и констатациите. Дълъг списък от квалифицирани кандидати, както и кратка характеристика, биват представени по желание на клиента, заедно с препоръките за тези, които най-добре отговарят на условията. Освен изчерпателни доклади за кандидатите, клиента бива постоянно уведомяван за реакцията на пазара.

Срещи с Кандидати. Кандидатите, които отговарят на условията на Краткото описание за Работа, биват поканени на интервю. След всяка сесия, се получава и обратна връзка от всяка заинтересована страна и нивата на интерес биват внимателно следени.

Окончателни Преговори. Както клиентът, така и кандидатът, използват нашите познания относно пазарното възнаграждение и добавки, за да бъде дискутиран и изграден един конкурентен и справедлив пакет.

Надеждни инструменти. Използваме интервюта за оценка на компетентности, въпросници за лидерство, оценка на културата, препоръки и нашите дълбоки познания на пазара, ние оценяваме, идентифицираме и чак тогава ловим подходящите лидери в България, които притежават качествата, от които вашата фирма се нуждае.

Препоръки. Биват предприети задълбочени и формални проверки на препоръките, за да бъдат потвърдени кариерните постижения на кандидата.

Подкрепа. След като даден кандидат е бил успешно нает и е започнал своята работа, Top Skills Recruitment запазва отворен диалог, както с кандидата, така и с клиента, за да гарантира безпроблемна интеграция и стартиране, помагайки да бъдат постигнати работните целите.

На този етап Top Skills Recruitment Хедхънтинг Агенция в България може да също да поеме комуникацията за новите позиции с пресата, както и вътрешно в организацията, ако е необходимо или позволено.

Още публикации