Как Правилно да се Организира Хибриден Модел на Работа

След пандемията, бизнесите бързо възприеха идеята за виртуална работа, а хората започнаха да осъзнават ползите от по-голямата гъвкавост на работното за спестяване на време и прилагане на хибриден модел на работа.

Мениджърите трябва да вземат предвид не само корпоративните, но и индивидуалните проблеми на хората, когато създават организация на работата, ако имат желание да усвоят успешно хибридния модел на работа.

Хибриден Модел на Работа – Елементи

Мястото и времето са двете оси на хибридната работа.

Мястото е оста, на която в момента се обръща най-голямо внимание, тъй като хиляди работници в България внезапно преминават от фиксирано място (работа в офиса), към неограничено място (работа отвсякъде) с хибридно работно време.

Преходът, който много хора направиха от времево ограничени (работещи синхронно с други хора), към времево неограничени (работещи асинхронно, когато пожелаят), до голяма степен остана незабелязан.

Много бизнеси се съсредоточиха върху гъвкавите условия на труд, когато започнахме да се възстановяваме от пандемията, тъй като те могат значително да увеличат производството и удовлетвореността на служителите. За да направят това, мениджърите трябва да разгледат проблема от четири различни гледни точки:

 • Задания и работни места
 • Предпочитания на служителите
 • Работни потоци и проекти
 • Приобщаване и справедливост

Работни Места и Дейности

При разглеждането на работните места и дейностите е важно да се разберат критичните фактори на производителността, които са: енергия, целенасоченост, координация и сътрудничество. След това трябва да се обмисли как тези фактори ще бъдат повлияни от промените в организацията на работата по осите на времето и мястото.

В този раздел разглеждаме различни работни места, техните основни мотиватори и изискванията за време и място, които включва всяко от тях.

Изработващите Стратегии

Решаващ фактор за производителността на тази длъжност е съсредоточаването, тъй като планиращите често трябва да работят необезпокоявани, в продължение на поне три часа върху определена задача. Оста, която най-добре позволява съсредоточаване, е времето, по-конкретно асинхронното време. Ако планиращите са освободени от планираните изисквания на другите, тогава мястото става по-малко критично и тази работа може да се извършва от дома или в офиса.

Ръководител на Екип

Тук решаващият фактор за производителността е координацията. Ръководителите на екипи трябва редовно да предоставят обратна връзка на своите екипи, да обменят най-добри практики, да наставляват и да напътстват членовете на екипа си. Времето отново е най-важната ос, но в този случай времето трябва да е синхронно. Ако синхронизацията може да бъде организирана, тогава местоположението отново губи значение.

Иноватор на Продукт

Сътрудничеството е основният мотиватор в тази работа, а мястото е решаващата ос. Взаимодействието лице в лице с колеги, сътрудници и клиенти, които ще предлагат идеи по различни начини, ще стимулира иновациите.

Най-добрата среда за насърчаване на този вид сътрудничество е общо пространство, например офис или творчески център, където служителите могат да взаимодействат и да се опознават. Следователно задачите, свързани със сътрудничеството, трябва да се изпълняват едновременно и в общо пространство.

Маркетингов Директор

За да сте продуктивни на тази позиция, ви е необходима постоянна енергия. Тук времето и мястото могат да бъдат важни. От епидемията научихме, че оставането у дома може да бъде зареждащо за много хора, тъй като те не се притесняват за дълги пътувания, могат да правят почивки през деня, за да спортуват и да се разхождат, могат да се хранят по-здравословно и да прекарват повече време със семействата си.

Трудността при създаването на хибридна работна среда се състои не само в това да се увеличат максимално положителните аспекти, но и да се сведат до минимум отрицателните аспекти, като изолацията и намаленото сътрудничество.

Предпочитания на Служителите

Способността ни да постигаме най-добрите си резултати се различава значително в зависимост от предпочитанията на хората. Трябва да вземете предвид предпочитанията на служителите си, докато създавате хибридна работна среда, и да дадете възможност на другите да разпознават и уважават тези интереси.

Работни Потоци и Проекти

Ако искате хибридната работа да бъде успешна, трябва да помислите как да завършите успешно проекта си.

Един от начините е да увеличите значително използването на технологиите за координиране на дейностите, тъй като служителите преминават към по-гъвкава организация на работа. Примерите включват видео и цифрови инструменти.

Други бизнеси се възползват от този момент, за да преосмислят работните процеси. Както е било преди десетилетия, когато бизнеси са започнали да автоматизират работните процеси, новите хибридни договорености никога не трябва да повтарят вече съществуващи нежелани модели на работни процеси.

Три критични въпроса, които предприятията трябва да проучат при преработването на работните процеси, са:

 • Кои задачи на екипа са излишни?
 • Има ли задачи, които могат да бъдат автоматизирани или възложени на лица извън екипа?
 • Можем ли да преосмислим нов дизайн за нашето работно място? Би могло да се помисли за модифициране на настоящото офис пространство по начин, който да насърчава сътрудничеството и творчеството, и за увеличаване на инвестициите в инструменти, които позволяват на хората да работят продуктивно и съвместно от дома.

Приобщаване и Справедливост

При създаването на нови хибридни практики и процеси предприятията трябва да обръщат специално внимание на въпросите за справедливостта и приобщаването, тъй като несправедливостта на работното място може да навреди на производителността, да доведе до претоварване, да намали сътрудничеството и да намали задържането на служители.

Когато бизнесите за пръв път започнаха да експериментират с гъвкави схеми на работа, те често даваха на отделните мениджъри свободата да управляват процеса, според нуждите си. В резултат на това на различните отдели и екипи бяха предоставени различни нива на гъвкавост и свобода, което неизбежно доведе до претенции за несправедливост. Освен това много от служителите заемаха длъжности, които бяха чувствителни към времето и местоположението, което правеше хибридните мерки или неосъществими, или крайно нежелателни, и те често се чувстваха малтретирани в сравнение с другите служители.

Обобщение

За да приближите компанията си до един продуктивен хибриден модел на работа:

 • Започнете, като изберете най-важните работни места и задачи, след това разберете какво мотивира изпълнението и производителността на всяка от тях и обмислете мерките, които биха били най-подходящи за тях.
 • Включете служителите в процеса, като се запознаете с техните нужди и желания чрез интервюта и анкети.
 • Използвайте въображението си, за да мислите широко, като същевременно запазите целта за рационализиране и подобряване на сегашната организация на работа.
 • Разпространете информацията, така че всички да знаят как хибридните договорености ще увеличат, а не ще намалят производителността.
 • Осигурете на лидерите обучение за управление на хибридни екипи и инвестирайте пари в технологии за координация, които ще позволят на екипите ви да координират календарите си.

Още публикации