Хоум офисът – каква е перспективата в бъдеще?

Едно от новите понятия в професионалния речник е терминът „хоум офис“. Буквалният превод е явление на режим на работа от дома. Служителите извършват работните си дейности в домашни условия посредством компютърно устройство.

Работата от вкъщи се превърна в рутина за милиони служители по света, като през този период се осъществи масова миграция на бизнеса от физическата в онлайн средата. По време на адаптацията към новия режим на работа, се появиха и полярни мнения относно предимствата и недостатъците на хоум офиса.

Кога явлението „хоум офис“ стана популярно у нас?

Явлението хоум офис се популяризира активно с настъпването на пандемията от Ковид-19. През този период се появиха забрани за функционирането на повечето физически обекти, заради изискването за дистанция и риска от заразявания между служителите. Това накара повечето работодатели да положат усилия в посока адаптиране към новите усилия за полагане на труд.

В резултат, компаниите масово предприеха напускане на офисите и позициониране на работната среда изцяло онлайн. Работата от вкъщи стана възможна с помощта на приложения за провеждане на срещи и различни програми за извършване на професионалната дейност. В продължение на няколко години хоум офисът се превърна в основен метод за функциониране на бизнеса, но след преминаването на пандемията този режим на работа все още намира широко приложение.

Какви са предимствата на хоум офиса?

По-ниски разходи за работодателите

Едно от основните предимства на хоум офиса е заниженият разход за работодателите. При работа от вкъщи не са необходими офис помещения, зали за провеждане на събития и оперативки. Вместо това, онлайн пространството предлага програми за съвместна комуникация и видео разговори за дискутиране на важни бизнес теми.

Работодателите няма нужда да отделят разходи за наемане на офис сгради, като вместо това спестените средства могат да бъдат инвестирани в други аспекти. Такива са например повишаване на паричното възнаграждение за служителите, инвестиране в обучения за преквалификация на персонала или в нови инструменти за подобряване на работните дейности.

По-голяма свобода за служителите

Друго предимство на хоум офиса е удобството за служителите. Работата във физическа среда често се обвързва с други фактори. Например това са трафикът, местоположението на офис сградата, място за паркиране, време за пътуване и др. Всеки от посочените фактори може да повлияе пряко върху степента на удовлетвореност и мотивация на персонала.

При работата в домашни условия служителите сами регулират работния си график. Те могат да подредят задачите си спрямо други ангажименти, за да използват времето си максимално. Хоум офисът дава и по-голяма възможност за оптимално съчетаване на личния и професионалния живот. Гъвкавият работен график позволява на персонала да съчетава работните задачи с лични ангажименти и планове, без да се лишава от успех и в двете.

Какви са недостатъците на хоум офиса?

По-ниска продуктивност

Притеснението на повечето работодатели по отношение на хоум офиса е свързано с нивото на продуктивност на служителите. При работата в домашни усилия степента на регулация е минимална. Ръководните фигури във фирмата нямат пряк достъп за проследяване или наблюдаване на служителите.

Липсата на достатъчна регулация понякога води до понижена продуктивност от страна на персонала във фирмата. Служителите сами определят графика си, както и задачите за изпълнение през деня. Те сами преценяват какво количество работа да извършат, като това може да понижи продуктивността за определен период от време.

Слаба комуникация

Работата в онлайн пространството лишава служителите на фирмата от възможността за осъществяване на качествен контакт помежду им. Хоум офисът прекъсва връзката между звената на фирмата – между служителите и между служители и ръководители.

В резултат, се пораждат затруднения в комуникацията. На първо място, се понижава ефективността във вземането на колективни решения в екипа. По-трудно се правят избори и се намират рационални решения за изход от конфликтни ситуации. На второ място, се понижава качеството на комуникацията в екипа – създава се дистанция и неразбирателство между служителите.

Перспективата на хоум офиса – хибридният модел на работа като златна среда

На база изведените плюсове и минуси за хоум офиса като режим на работа, може да се потърси златната среда – обстоятелство, носещо ползи за ръководители и служители във фирмата. След изхода от пандемията се заформи трети модел на работа – хибридната форма между хоум офис и работа във физическа среда.

Характерното за хибридния модел на работа е съчетаването на двата режима. Работата във физическа среда може да се изпълнява в определени дни от седмицата или при седмичен/месечен режим. През останалото време служителите работят от вкъщи или заявяват определени дни за работа онлайн. Хибридният модел дава възможност за свободен избор на служителите и не ги лишава от предимствата на двата режима. Той се явява като златната среда, позволяваща на работодателите да регулират изпълняването на задачите и същевременно да създадат ефективен режим за минимизиране на разходите.

Още публикации