Интервю за работа – наръчник за кандидати

Интервю за работа – наръчник за кандидати

Интервюто за работа е момент, през който минава всеки един служител по пътя на своето кариерно развитие. Той е необходим, за да се обмени необходимата информация между работодателя и кандидата за съответната позиция.

С провеждането на интервюто компаниите постигат няколко важни цели: изграждане на представа и оценка на кандидата, проверка на неговите умения, получаване на информация за неговия предишен опит и образование.

От гледна точка на кандидатите, интервюто за работа има целта да даде необходимата информация за вакантното място и представа дали то покрива всичките им очаквания.

Интервюто поставя основата на бъдещите бизнес отношения между кандидата и работодателя, затова подготовката за него може да се окаже предизвикателство за бъдещите служители.

Ето какво съдържа наръчника на кандидатите при интервю за работа:

Първа стъпка – добрата подготовка е ключът към успеха!

Първото важно правило за доброто интервю е правилната подготовка. Първият елемент от нея е самоподготовката на бъдещите служители. Кандидатите трябва да подготвят своя автобиография, както и да създадат хронологичен ред за нейното представяне по време на интервюто.

Важно за бъдещите служители е да подготвят свои положителни черти, върху които да акцентират по време на интервюто. В допълнение, кандидатите трябва да бъдат наясно кои са техните недостатъци за прикриване, както и да измислят подходи за тяхното омаловажаване по време на разговора.

Втори важен елемент от подготовката е набавянето на релевантна информация за организацията. Препоръчително е кандидатът да проучи организацията, в която смята да работи. Проучването може да включва история на създаване на компанията, основна дейност, екип, основни етапи в развитието.

Получената информация ще обогати знанията на кандидата и ще му помогне да се отличи по време на интервюто. Потенциалните служители могат да се снабдят с такива данни за компанията от корпоративния блог, брошури, портали, информационни фондове, уеб сайтове и други.

Втора стъпка – как да направите добро първо впечатление?

Първото впечатление се изгражда веднъж, затова кандидатите трябва да бъдат внимателни със своето вербално и невербално поведение по време на интервюто. Важни елементи от невербалното поведение са точността, подходящото облекло и позицията на тялото.

Кандидатите трябва да бъдат точни и да не закъсняват за интервюто. Препоръчително е да бъдат облечени в подходящи дрехи и да не използват неподходящи невербални знаци. Важно е кандидатите да избягват враждебно невербално поведение като стиснати юмруци, потропване с крак, навеждане на тялото напред, както и знаци за отегчение като прозяване или подпиране с ръка.

Вербалното представяне на бъдещите служители трябва да бъде последователно, с равномерен тон и в хронологичен ред. Важно е интервюиращият да се изказва точно и ясно, както и да оставя възможност за въпроси. Друг съвет за добро представяне кандидатите да не преувеличават своите умения или опит.

Дори това да не изиграе лоша шега по време на интервюто, със сигурност ще повлияе негативно върху бъдещите работни взаимоотношения. Не на последно място, бъдещите служители не трябва да прибързват с въпроси за заплащане. Често този подход понижава качеството на тяхното представяне.

Трета стъпка – какво следва?

Представянето на кандидатите не винаги приключва с преминаването на съответното интервю за работа. След него бъдещите служители също имат възможност да поддържат контакт с работодателите, като изразят благодарност или потърсят оценка на своето представяне.

Първият начин за общуване с работодателите е изпращане на благодарствена картичка, писмо или имейл от кандидатите. Идеята е бъдещите служители да благодарят за интервюто и да отправят положителните си послания към работодателя в търсене на бъдещи партньорства.

Вторият начин за общуване е кандидатите да поискат оценка и градивна критика след интервюто. Дори те да не са избрани да продължат към следващите етапи на интервюто, потенциалните служители могат да получат насоки и съвети.

Този подход ще им помогне за по-доброто представяне в следващи интервюта. В допълнение, работодателите ще останат с положително мнение за кандидатите, като така се повишава вероятността да ги потърсят при бъдещ подбор на служители.

Въпреки това, добре издържаното интервю зависи, както от подготовката на кандидатите, така и от подготовката на работодателите. Те също следва да преминат през качествена подготовка за провеждането на интервю с потенциални нови служители. През тази подготовка работодателите трябва да проучат кандидатите и да съставят списък с релевантни въпроси за необходимостта на интервюто.

Научете относно важните елементи в провеждането на интервю в наръчника за работодатели.

Още публикации