Истории от кухнята с Калина Иванова и Ивета Иванова

Kакво е да работиш в една от най-динамичните индустрии, да се срещаш с различни хора и да си сред първите, които научават водещите тенденции на пазара? Първите ни гости за тази година, които да дадат отговор на тези въпроси, са Калина Иванова и Ивета Иванова, част от екипа на Moving Turtles. Ако ние трябва да отговорим как бихме описали Калина и Ивета, със сигурност ще посочим определения като „интересни“, „отвизчиви“ и „амбициозни“. Какво ни споделиха те в рубрика ни „Истории от кухнята“ вижте по-долу.

Здравейте и на двете ви! 🙂 Нека стартираме разговора с това какви тенденции смятате, че ще бъдат водещи в сферата на човешки ресурси и подбор на персонал през 2022?

В последните няколко години все по-честа практика при избора на специалисти е търсенето им в чужбина. Смятаме, че тази тенденция ще се запази и развие в бъдеще, като дори ще се разширят секторите, при които се обуславя тази необходимост. Досега основните кадри, които се привличат и релокират в страната, са в сектора на ИТ и сезонни работници, както и висшият мениджмънт на международни компании. Получаваме редица запитвания и интерес в областта на строителството (както инженерни, така и по-оперативни позиции), бизнес развитие и администрация (работодателите търсят практически опит и „свежи“ идеи зад граница) и дигитален маркетинг.
Забелязваме и все повече българи, които са учили и работили в чужбина и сега се връщат обратно в родината си. Това е много позитивна тенденция, тъй като съчетава международния опит, необходим на местния бизнес, и познаването на българските културни характеристики, което дава по-голяма достъпност и възприемчивост на пазара.

Какви са качествата и уменията на търсещите работа, които смятате, че ще стават все по-ценни занапред?

Практиките са различни в отделните държави, а световната обстановка предполага гъвкавост и адаптивност и, макар креативното мислене винаги да е било ценено в много сектори, сега опитите да се излезе от стереотипите и да се предложи нещо различно са още по-търсени. Поставят се нови стандарти на работа и в бизнеса като цяло. Все повече работодатели приемат съвременни методики на работа и управление на компанията и служителите си, като се допитват до тях и очакват проактивност в ежедневните си дейности. Това, което ние наблюдаваме при търсенето на специалисти извън страната, са различните практики и принципи на работа, които българските работодатели искат да адаптират.
Вероятно и през следващата година хоум-офисът ще е предпочитан от много работодатели и служители, но и все повече се усеща нуждата от личен контакт и директна комуникация. Както и досега, така и в следващите години ще се търси и цени личната отговорност и ангажираност към компанията.

Какво търсят чуждестранните експерти и защо вземат решение да се преместят в България?

България е изключително разнообразна страна с много възможности. Все по-конкурентни сме на световния трудов пазар и все по-привлекателни за чужденците. Какво точно търсят е много трудно да се дефинира, тъй като се обуславя както от професионалния им опит, така и от родната им държава, местните условия на труд и възнаграждение, но дори и от възрастта им. Млади и наскоро завършили лица виждат в лицето на България страна с висока приемственост, активен социален живот (особено ценено по време на пандемичната обстановка), добри условия на труд, възможности за кариерно развитие и добър баланс между личен живот и работа.
По-опитните и тясно специализирани експерти имат възможност да приложат знанията и практиката си и съответно те да бъдат оценени понякога дори много по-високо, отколкото в родните им страни, където има по-голяма конкуренция в съответната сфера.
Друг аспект при вземането на решение за релокация е самото естество на работа. Много ИТ специалисти споделят с нас, че именно проектът/проектите, по които ще работят, са ключовият фактор за тяхното решение.
Като цяло, България предоставя много възможности за кариерно развитие и лично и семейно установяване. Много чужденци споделят, че се чувстват много добре приети от българите и много бързо се адаптират. За семейства с деца е много лесно да продължат образованието си, тъй като в България има частни училища с провеждане на обучението на различни езици, както и общности на много различни националности.
Особено привлекателни сме за граждани от страни извън ЕС, тъй като работа и пребиваване в България отваря възможности за достъп до европейския пазар, различен опит в професионален аспект и отчасти облекчен режим на пътуване с цел туризъм. Дори и при по-краткосрочни проекти, натрупаният опит в чужбина отваря нови врати и възможности за тях самите, при завръщането им в родните страни.
И не на последно място, България има изключително богата история и култура, която привлича и достига до всеки един човек, който е имал възможността да се докосне до нея.

На какво ви е научила работата ви в тази сфера?

Зад гърба си имаме опит в работата с лица от много държави по света. Още със създаването на компанията бяхме напълно осъзнати, че ще посрещнем различни ценности, култури, начини на комуникация и др. Очаквахме, че ще се сблъскаме с особености на народопсихология, която е непозната и различна от нашата, и бяхме готови да приемем трудностите при общуването. В работата си сме водени от желанието да предоставим ниво на услуга, която да намали до минимум стреса и притеснението от преместването в друга държава. Това, на което се научихме, е да бъдем още по-гъвкави и да подхождаме с още по-голямо разбиране към индивидуалните нужди. Не сме имали и няма да имаме два еднакви казуса, колкото и да са сходни на пръв поглед. Най-голямото предизвикателство в работата ни се крие в това да отговорим на всички нужди и потребности на експатите. Много често техните очаквания и разбирания, обуславяни от местните битови, културни и работни условия, не отговарят на характерните за България и това създава едно първоначално усещане за неудовлетвореност. С щастие и гордост можем да кажем, че работата ни ни научи да влизаме в обувките на всеки един от тях, да осъзнаем нуждите и проговорим на „техните езици“.
Да се работи с хора от различни страни и култури е истинско богатство и за нашето осъзнаване и развитие като личности. Колкото и предизвикателни и трудни моменти да сме имали, това, което сме получили като опит и позитивно отношение ни дава още повече мотивация и устрем в бъдещите ни дейности.

Как бихте описали екипа на в кратко изречение?

Екипът на Топ Скилс е това, към което ние вярваме, че съвременният бизнес трябва да се стреми. Отдадени на работата си, винаги подхождате с разбиране, анализ и осъзнаване на нуждите на клиентите и партньорите ви. Комуникацията с вас е изключително гладка, а начините на работа – коректни и навременни.

Надяваме се, че първото за новата година интервю, част от рубриката ни „Истории от кухнята“, Ви е допаднало. Очаквайте следващата доза истории след седмица, а дотогава не се колебайте да ни потърсите, ако имате въпроси, на които ние да отговорим. Ако пък си търсите работа, вижте предложенията ни тук.

Още публикации