Истории от кухнята с Калина Иванова и Ивета Иванова

Kакво е да работиш в една от най-динамичните индустрии, да се срещаш с различни хора и да си сред първите, които научават водещите тенденции на пазара? Първите ни гости за тази година, които да дадат отговор на тези въпроси, са Калина Иванова и Ивета Иванова, част от екипа на Moving Turtles. Ако ние трябва да отговорим как бихме описали Калина и Ивета, със сигурност ще посочим определения като „интересни“, „отвизчиви“ и „амбициозни“. Какво ни споделиха те в рубрика ни „Истории от кухнята“ вижте по-долу.

Здравейте и на двете ви! 🙂 Нека стартираме разговора с това какви тенденции смятате, че ще бъдат водещи в сферата на човешки ресурси и подбор на персонал през 2022?

В последните няколко години все по-честа практика при избора на специалисти е търсенето им в чужбина. Смятаме, че тази тенденция ще се запази и развие в бъдеще, като дори ще се разширят секторите, при които се обуславя тази необходимост. Досега основните кадри, които се привличат и релокират в страната, са в сектора на ИТ и сезонни работници, както и висшият мениджмънт на международни компании. Получаваме редица запитвания и интерес в областта на строителството (както инженерни, така и по-оперативни позиции), бизнес развитие и администрация (работодателите търсят практически опит и „свежи“ идеи зад граница) и дигитален маркетинг.
Забелязваме и все повече българи, които са учили и работили в чужбина и сега се връщат обратно в родината си. Това е много позитивна тенденция, тъй като съчетава международния опит, необходим на местния бизнес, и познаването на българските културни характеристики, което дава по-голяма достъпност и възприемчивост на пазара.

Какви са качествата и уменията на търсещите работа, които смятате, че ще стават все по-ценни занапред?

Практиките са различни в отделните държави, а световната обстановка предполага гъвкавост и адаптивност и, макар креативното мислене винаги да е било ценено в много сектори, сега опитите да се излезе от стереотипите и да се предложи нещо различно са още по-търсени. Поставят се нови стандарти на работа и в бизнеса като цяло. Все повече работодатели приемат съвременни методики на работа и управление на компанията и служителите си, като се допитват до тях и очакват проактивност в ежедневните си дейности. Това, което ние наблюдаваме при търсенето на специалисти извън страната, са различните практики и принципи на работа, които българските работодатели искат да адаптират.
Вероятно и през следващата година хоум-офисът ще е предпочитан от много работодатели и служители, но и все повече се усеща нуждата от личен контакт и директна комуникация. Както и досега, така и в следващите години ще се търси и цени личната отговорност и ангажираност към компанията.

Какво търсят чуждестранните експерти и защо вземат решение да се преместят в България?

България е изключително разнообразна страна с много възможности. Все по-конкурентни сме на световния трудов пазар и все по-привлекателни за чужденците. Какво точно търсят е много трудно да се дефинира, тъй като се обуславя както от професионалния им опит, така и от родната им държава, местните условия на труд и възнаграждение, но дори и от възрастта им. Млади и наскоро завършили лица виждат в лицето на България страна с висока приемственост, активен социален живот (особено ценено по време на пандемичната обстановка), добри условия на труд, възможности за кариерно развитие и добър баланс между личен живот и работа.
По-опитните и тясно специализирани експерти имат възможност да приложат знанията и практиката си и съответно те да бъдат оценени понякога дори много по-високо, отколкото в родните им страни, където има по-голяма конкуренция в съответната сфера.
Друг аспект при вземането на решение за релокация е самото естество на работа. Много ИТ специалисти споделят с нас, че именно проектът/проектите, по които ще работят, са ключовият фактор за тяхното решение.
Като цяло, България предоставя много възможности за кариерно развитие и лично и семейно установяване. Много чужденци споделят, че се чувстват много добре приети от българите и много бързо се адаптират. За семейства с деца е много лесно да продължат образованието си, тъй като в България има частни училища с провеждане на обучението на различни езици, както и общности на много различни националности.
Особено привлекателни сме за граждани от страни извън ЕС, тъй като работа и пребиваване в България отваря възможности за достъп до европейския пазар, различен опит в професионален аспект и отчасти облекчен режим на пътуване с цел туризъм. Дори и при по-краткосрочни проекти, натрупаният опит в чужбина отваря нови врати и възможности за тях самите, при завръщането им в родните страни.
И не на последно място, България има изключително богата история и култура, която привлича и достига до всеки един човек, който е имал възможността да се докосне до нея.

На какво ви е научила работата ви в тази сфера?

Зад гърба си имаме опит в работата с лица от много държави по света. Още със създаването на компанията бяхме напълно осъзнати, че ще посрещнем различни ценности, култури, начини на комуникация и др. Очаквахме, че ще се сблъскаме с особености на народопсихология, която е непозната и различна от нашата, и бяхме готови да приемем трудностите при общуването. В работата си сме водени от желанието да предоставим ниво на услуга, която да намали до минимум стреса и притеснението от преместването в друга държава. Това, на което се научихме, е да бъдем още по-гъвкави и да подхождаме с още по-голямо разбиране към индивидуалните нужди. Не сме имали и няма да имаме два еднакви казуса, колкото и да са сходни на пръв поглед. Най-голямото предизвикателство в работата ни се крие в това да отговорим на всички нужди и потребности на експатите. Много често техните очаквания и разбирания, обуславяни от местните битови, културни и работни условия, не отговарят на характерните за България и това създава едно първоначално усещане за неудовлетвореност. С щастие и гордост можем да кажем, че работата ни ни научи да влизаме в обувките на всеки един от тях, да осъзнаем нуждите и проговорим на „техните езици“.
Да се работи с хора от различни страни и култури е истинско богатство и за нашето осъзнаване и развитие като личности. Колкото и предизвикателни и трудни моменти да сме имали, това, което сме получили като опит и позитивно отношение ни дава още повече мотивация и устрем в бъдещите ни дейности.

Как бихте описали екипа на в кратко изречение?

Екипът на Топ Скилс е това, към което ние вярваме, че съвременният бизнес трябва да се стреми. Отдадени на работата си, винаги подхождате с разбиране, анализ и осъзнаване на нуждите на клиентите и партньорите ви. Комуникацията с вас е изключително гладка, а начините на работа – коректни и навременни.

Надяваме се, че първото за новата година интервю, част от рубриката ни „Истории от кухнята“, Ви е допаднало. Очаквайте следващата доза истории след седмица, а дотогава не се колебайте да ни потърсите, ако имате въпроси, на които ние да отговорим. Ако пък си търсите работа, вижте предложенията ни тук.

Още публикации

Кои са професиите на бъдещето?

Темата за професиите на бъдещето набира широка популярност в дневния ред на обществото, тъй като нарастващ брой изследвания сочат за настъпването на необратими трудови трансформации.

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

Платформата LinkedIn е изцяло специализирана професионална социална мрежа за създаване на бизнес профили, обмяна на професионална информация и генериране на бизнес контакти. Тя стартира като