Как да напишем безупречно мотивационно писмо?

безупречно мотивационно писмо

Процесът по подбор на кадри може да се окаже комплексен и сложен. В него могат да участват различни инструменти и способи за отсяване, оценка и набиране на подходящите таланти.

Традиционният механизъм за кандидатстване включва CV, но в някои случаи се изисква още мотивационно писмо и изпълнение на задание.

CV форматът включва биографични данни, образование и професионален опит. Мотивационното писмо е писмена форма на обосновка относно мотивацията на кандидата да се бори за съответната професионална позиция.

 

Какво представлява мотивационното писмо?

Мотивационното писмо е документ, най-често съставен и оформен като дигитален файл. Документът се използва за кандидатстване, като осигурява по-обширна информация за профила на кандидата. Чрез мотивационното писмо работодателят може да получи информация относно мотивацията за кандидатстване и очакванията на потенциалния служител.

 

Как да напишете безупречно мотивационно писмо?

 

Следвайте последователна структура

Качеството и стойността на текста не могат да бъдат подобаващо оценени, ако не са структурирани и подредени в правилна и последователна форма. За да съставите безупречно мотивационно писмо, трябва да бъдете обрани, синтезирани и логично обосновани. Стандартната структура на мотивационното писмо служи за ориентир, показващ ясна формулировка и образец за следване.

 

Спазване на етикет

Задължителен елемент от перфектното мотивационно писмо е етикетът и стилът на писане. Макар на пръв поглед общовалидни правила, начинът и тонът на писане могат да се окажат ключови пречки за наемането на работа. Безупречното мотивационно писмо спазва модела на писане и обръщение към работодателя.

Важно е да спазвате формален тон на общуване, да включите необходимите обръщения в официална форма и да използвате въвеждащи и заключителни фрази. Старайте се да бъдете учтиви и уважителни, както и да проверите текста за граматически или правописни грешки.

 

Отговори на всички важни въпроси

Въпреки че мотивационното писмо ви дава свобода да изразите своите качества и умения, е важно да не забравяте неговата функция. Тя е да даде достатъчно информация на работодателя, която той не може да извлече от друго място. Мотивационното писмо трябва да отговори на няколко важни въпроса, очертаващи вашия профил като перфектния потенциален служител в компанията.

За да съставите безупречно мотивационно писмо, е препоръчително да отговорите н социално-демографски въпроси като местоживеене, образование, контактни данни. Освен това, задължително трябва да включите в писмото си информация като предишен професионален опит и образователно-квалификационна степен.

 

Използване на аргументи

В мотивационното писмо можете да изявите себе си и да генерирате впечатления у бъдещия работодател. За да се представите безупречно, най-добрият съвет е да бъдете аргументирани в посочените примери. Избягвайте клиширани фрази и изброяване на съвкупност от разностранни качества. Вместо това, посочете свое конкурентно предимство и след това го докажете с конкретен пример – опит, професионално признание, награда, образователно равнище.

Не забравяйте, че всеки кандидат може да посочи в писмото си безброй положителни качества, за да впечатли работодателя и да насърчи неговия интерес. Вашето мотивационно писмо обаче може да бъде безупречно, ако е подкрепено с факти от практиката и опита.

 

Предварително проучване

Преди да напишете мотивационното си писмо е желателно да проведете проучване. Изследвайте компанията, нейните ценности и мисия на развитие. Събраната информация ще ви помогне да включите тематични точки във вашето писмо. Освен това, анализирайте добре обявата за работа – изисквания, условия, специфики и търсен профил.

На база проучването, можете да включите в мотивационното си писмо акценти, отговарящи на посочените изисквания. Фокусирайте се върху опорните точки от обявата и покажете, че имате готовността да ги покриете.

Предварителното проучване на компанията ще ви помогне и за аргументираната подкрепа на вашата мотивация. Когато разполагате с данни за фирмата и нейните конкурентни предимства, вие можете да ги приложите като довод защо желаете да работите и да се развивате в нея. Вашето изследване ще демонстрира на работодателя усета ви към детайлите и стремежа ви да се интегрирате в компанията.

Още публикации