Как да проведем интервю за работа? Наръчник за работодатели

Интервюто е първата среща между работодателите и бъдещите служители. Тя изгражда първото впечатление между двете страни и служи за основа на потенциалното им бъдещо партньорство.

За провеждането на качествено интервю е необходима подготовка от страна на кандидатите и работодателите. За кандидатите подготовката включва автобиография, представяне на положителните черти и изграждане на подход за избягване на отрицателните такива.

Подготовката за работодателите е насочена предимно към удобството и предразполагането на кандидата, за да се получи качествено интервю с висока информативна стойност.

От какво се състои наръчника за интервю на работодателя:

Уютна атмосфера

Първият етап от интервюто е подготовката на обстановката – място, декор, цветове. Работодателите трябва да създадат оптимална работна среда, предразполагаща кандидата. Препоръчително е да се избере топло и светло място с достатъчно пространство и декори за придаване на хармонична атмосфера.

Обстановката е важна, за да накара кандидата да се чувства спокоен и отпуснат в присъствието на работодателя. Приятната уютна обстановка подсказва за положителните намерения на работодателя и приветства кандидата към започването на интервюто.

Приятелски тон на комуникацията

За да се получи качествено и професионални интервю, е необходимо поддържането на приятелски тон на комуникацията. Препоръчително е работодателите да се превърнат в добри слушатели и да не прекъсват изказа на кандидатите. Важно е обаче да се води диалог, а не монолог.

По време на разговора работодателите могат да заемат участие в разговора и да задават подходящи въпроси спрямо темата на дискусията. Такова участие не трябва да прекъсва потенциалните служители, а да бъде вметнато през подходящо време и с правилния тон. Важно за качеството на интервюто е да се стимулира диалог и обмяна на важна информация за двете страни на разговора.

Подходящ подход

Често срещана грешка по време на интервюто е неправилният подход към кандидата. Работодателите могат да бъдат прекалено насочващи към отговорите, които искат да получат. В резултат, кандидатите дават желаните отговори, без те да са реалистични. Друга грешка в подхода на работодателите е обсипването с прекалено много въпроси или тяхното хаотично задаване.

Правилният начин за провеждането на интервюто е деликатният делови подход. Директният подход към преминаване към въпросите по-скоро ще влоши качеството на разговора и ще предизвика смущението на бъдещия служител. Вместо това, работодателите трябва да предразположат кандидата с обяснение за протичането на интервюто, след което да преминат към кратко въведение за компанията и същинската част на интервюто.

Задаване на правилните въпроси

Правилните въпроси са ключът към успешно преминатото интервю. Често срещана грешка от страна на работодателите е задаването на неясни въпроси, неправилни въпроси или твърде лични такива. Правилният метод за задаване на въпроси е хронологичен и последователен, за да не създаде напрежение или объркване у кандидата. Въпросите трябва да бъдат недвусмислени.

Най-добрият метод е задаването на въпроси с отговор да или не в комбинация с въпроси за размишление на кандидата. От една страна, работодателите проследяват бързите реакции и аналитичното мислене на кандидата.

От друга страна, се дава възможност на бъдещия служител да размишлява и да изрази тълкуването си по важни теми. Препоръчително е да се започне с общи въпроси и да се премине към конкретни или обратното. Накрая се задават допълващи въпроси с цел затвърждаване на изхода от интервюто.

Невербална комуникация

Друг важен съвет за работодателите по време на интервюто е придържането към подходящ език на тялото. По-големият обем от информация се предава по жестовете, вокализацията и кинетиката. При неправилните жестове от страна на работодателите е твърде вероятно да предизвиква неудобство у кандидата.

Такива са жестовете за враждебно поведение или надмощие като подпиране на лакти, навеждане на тялото напред или свиване на юмруци. Подобни невербални знаци биха понижили качеството и приятелския тон на интервюто.

Неподходящи са и невербалните знаци за отегчение по време на разговора. Такива са подпирането на главата с ръце, прозяването, покриването на устата с ръка. В този случай кандидатът ще стане несигурен и може да допусне неволни грешки при протичането на интервюто.

Желателно е работодателите да проявяват интерес към разказа на кандидатите, да кимат с глава в знак на разбиране и да показват с жестове, че са активни слушатели на техния разказ.

Разберете някои ключови стъпки в процеса на интервю за работа, които кандидатите могат да следват тук.

Още публикации