Как изкуственият интелект помага в човешките ресурси?

Как изкуственият интелект помага в човешките ресурси?

Динамичното развитие на наука и човешкото знание достигат своя връх с изобретяването на изкуствения интелект. Тази иновативна технология представлява синергия между човешката и машинната интелигентност. Целта на изобретението е машините да придобият характеристики на човешкия ум и да заместят голяма част от функциите на хората в съвременния свят.

Взаимодействието между технологичната и човешката интелигентност намира приложение във все повече житейски аспекти, като най-отчетливият пример е пазара на труда и сферата на човешките ресурси. Тенденцията е, че изкуственият интелект ще подобрява значително дейностите, извършвани от специалистите по набиране на персонал. Въпросът е дали тази технология има потенциала да замести функциите на агенциите за наемане на служители и да изпълнява целия спектър от услуги в сферата самостоятелно.

Приложение на изкуствения интелект при набиране на персонал

AI технологията намира приложение за изпълняването на скрининг и ефективен подбор на кандидати за търсената позиция. Изкуственият интелект работи като анализира хиляди автобиографии на потенциални кандидати за оптимален срок от време. Тази функция на технологията допринася за по-краткия период на търсене и улесняване на служителите по човешки ресурси с бързото откриване на точния кандидат за позицията.

Предимствата на използването на AI технологията за набирането на персонал са минималният период за откриване на подходящ кадър, бързият скрининг и подборът на най-подходящите кандидати за позицията.

Недостатъците при набирането на персонал чрез изкуствен интелект са невъзможността от пряк контакт с потенциалните служите и липсата на обективна преценка за тяхното отношение и начин на мислене.

Инструменти и платформи, базирани на изкуствения интелект за набиране на персонал, са платформите за автоматизиран подбор на кандидати. Те се интегрират в специализирани сайтове с професионална насоченост и използват алгоритми за набиране на кандидати според предварително зададени критерии.

Ролята на изкуствения интелект в управлението на ефективността

Изкуственият интелект се използва активно за оценяване на ефективността и получаването на обратна връзка. AI системите помагат на специалистите по човешки ресурси да анализират продуктивността и ефективността на служителите в компанията. Изкуственият интелект още се прилага за надзор на клиентите и събиране на информация за персонала.

Предимствата от използването на AI технологията в регулирането на ефективността са възможностите за наблюдение и измерване на продуктивността. В допълнение, изкуственият интелект анализира човешките дейности и сигнализира за случаи на понижена производителност на труда. Технологиите помагат на служителите по човешки ресурси и като идентифицират потенциални намерения за напускане от страна на персонала.

Недостатъкът от прилагането на AI системите за управляването на ефективността е липсата на човешка преценка в процеса на измерване и анализ на постигнатите резултати. В някои случаи ниската производителност може да се дължи на извънредни фактори, които не подлежат на релевантна оценка от машините.

Инструментите и платформите в помощ на изкуствения интелект при измерване на ефективността са специални програми, предназначени за събиране на информация за структурата, персонала и клиентите на компанията. Програмите имат фиксирани набори от отчети за анализиране на различни показатели.

Изкуственият интелект в ангажираността на служителите

Ангажираността на служителите е важен фактор в определянето на тяхната удовлетвореност на работното място. Една от функциите на AI технологията в полето на човешките ресурси е да доставя персонализирани изживявания за персонала и да повишава нивата на ангажираност.

Плюсовете от използването на AI системи са свързани с изграждането на персонализирано изживяване за служителите. Изкуственият интелект намалява текучеството на персонала и подобрява комуникацията между служителите в компанията.

Минусите от използването на AI технологията е липсата на жив контакт. За разлика от изкуствения интелект, специалистите по подбор на персонал осъществяват пряк надзор върху удовлетвореността и интеграцията на служителите на новата позиция.

Платформите и инструментите за ангажиране на служителите са чат ботовете. Тяхната функция е да съдействат за комуникацията с настоящия персонал на компанията или да провеждат интервю с потенциални кадри.

Етични и правни съображения в използването на изкуствения интелект

Правомерното прилагане на AI технологията в сферата на човешките ресурси е спорно от гледна точка на етичните и правните съображения. От една страна, изкуственият интелект преборва стереотипите и преодолява различията между кандидатите в процеса на наемане.

От друга страна, технологията заличава живия контакт и възможността за първо впечатление между специалистите по човешки ресурси и бъдещия персонал. Изкуственият интелект замества общуването между хората и с това отнема функцията на експертите по набор на служители да изготвят реалистична преценка за профила на кандидата.

Бъдещето на изкуствения интелект в полето на човешките ресурси

Несъмнено технологичният напредък ще рефлектира все по-отчетливо върху редица социални и икономически аспекти. AI технологията носи своите предимства в сферата на пазара на труда, като оптимизира част от функциите в процеса на набиране на служители. Най-големият плюс от прилагането на изкуствения интелект при подбора на персонал е имунизацията от дискриминация или влиянието на стереотипи при скрининга на кандидатите.

В полето на човешките ресурси обаче най-важен е усетът към потенциалния служител. Специалистите по подбор на персонал имат способността да усещат мисленето и отношението на кандидатите към бъдещата позиция. Те умеят да преценяват обективно личностните умения на персонала, които имат също толкова значима роля колкото техническите познания за професията.

Още публикации

Кои са професиите на бъдещето?

Темата за професиите на бъдещето набира широка популярност в дневния ред на обществото, тъй като нарастващ брой изследвания сочат за настъпването на необратими трудови трансформации.

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

Платформата LinkedIn е изцяло специализирана професионална социална мрежа за създаване на бизнес профили, обмяна на професионална информация и генериране на бизнес контакти. Тя стартира като