Как изкуственият интелект помага в човешките ресурси?

Как изкуственият интелект помага в човешките ресурси?

Динамичното развитие на наука и човешкото знание достигат своя връх с изобретяването на изкуствения интелект. Тази иновативна технология представлява синергия между човешката и машинната интелигентност. Целта на изобретението е машините да придобият характеристики на човешкия ум и да заместят голяма част от функциите на хората в съвременния свят.

Взаимодействието между технологичната и човешката интелигентност намира приложение във все повече житейски аспекти, като най-отчетливият пример е пазара на труда и сферата на човешките ресурси. Тенденцията е, че изкуственият интелект ще подобрява значително дейностите, извършвани от специалистите по набиране на персонал. Въпросът е дали тази технология има потенциала да замести функциите на агенциите за наемане на служители и да изпълнява целия спектър от услуги в сферата самостоятелно.

Приложение на изкуствения интелект при набиране на персонал

AI технологията намира приложение за изпълняването на скрининг и ефективен подбор на кандидати за търсената позиция. Изкуственият интелект работи като анализира хиляди автобиографии на потенциални кандидати за оптимален срок от време. Тази функция на технологията допринася за по-краткия период на търсене и улесняване на служителите по човешки ресурси с бързото откриване на точния кандидат за позицията.

Предимствата на използването на AI технологията за набирането на персонал са минималният период за откриване на подходящ кадър, бързият скрининг и подборът на най-подходящите кандидати за позицията.

Недостатъците при набирането на персонал чрез изкуствен интелект са невъзможността от пряк контакт с потенциалните служите и липсата на обективна преценка за тяхното отношение и начин на мислене.

Инструменти и платформи, базирани на изкуствения интелект за набиране на персонал, са платформите за автоматизиран подбор на кандидати. Те се интегрират в специализирани сайтове с професионална насоченост и използват алгоритми за набиране на кандидати според предварително зададени критерии.

Ролята на изкуствения интелект в управлението на ефективността

Изкуственият интелект се използва активно за оценяване на ефективността и получаването на обратна връзка. AI системите помагат на специалистите по човешки ресурси да анализират продуктивността и ефективността на служителите в компанията. Изкуственият интелект още се прилага за надзор на клиентите и събиране на информация за персонала.

Предимствата от използването на AI технологията в регулирането на ефективността са възможностите за наблюдение и измерване на продуктивността. В допълнение, изкуственият интелект анализира човешките дейности и сигнализира за случаи на понижена производителност на труда. Технологиите помагат на служителите по човешки ресурси и като идентифицират потенциални намерения за напускане от страна на персонала.

Недостатъкът от прилагането на AI системите за управляването на ефективността е липсата на човешка преценка в процеса на измерване и анализ на постигнатите резултати. В някои случаи ниската производителност може да се дължи на извънредни фактори, които не подлежат на релевантна оценка от машините.

Инструментите и платформите в помощ на изкуствения интелект при измерване на ефективността са специални програми, предназначени за събиране на информация за структурата, персонала и клиентите на компанията. Програмите имат фиксирани набори от отчети за анализиране на различни показатели.

Изкуственият интелект в ангажираността на служителите

Ангажираността на служителите е важен фактор в определянето на тяхната удовлетвореност на работното място. Една от функциите на AI технологията в полето на човешките ресурси е да доставя персонализирани изживявания за персонала и да повишава нивата на ангажираност.

Плюсовете от използването на AI системи са свързани с изграждането на персонализирано изживяване за служителите. Изкуственият интелект намалява текучеството на персонала и подобрява комуникацията между служителите в компанията.

Минусите от използването на AI технологията е липсата на жив контакт. За разлика от изкуствения интелект, специалистите по подбор на персонал осъществяват пряк надзор върху удовлетвореността и интеграцията на служителите на новата позиция.

Платформите и инструментите за ангажиране на служителите са чат ботовете. Тяхната функция е да съдействат за комуникацията с настоящия персонал на компанията или да провеждат интервю с потенциални кадри.

Етични и правни съображения в използването на изкуствения интелект

Правомерното прилагане на AI технологията в сферата на човешките ресурси е спорно от гледна точка на етичните и правните съображения. От една страна, изкуственият интелект преборва стереотипите и преодолява различията между кандидатите в процеса на наемане.

От друга страна, технологията заличава живия контакт и възможността за първо впечатление между специалистите по човешки ресурси и бъдещия персонал. Изкуственият интелект замества общуването между хората и с това отнема функцията на експертите по набор на служители да изготвят реалистична преценка за профила на кандидата.

Бъдещето на изкуствения интелект в полето на човешките ресурси

Несъмнено технологичният напредък ще рефлектира все по-отчетливо върху редица социални и икономически аспекти. AI технологията носи своите предимства в сферата на пазара на труда, като оптимизира част от функциите в процеса на набиране на служители. Най-големият плюс от прилагането на изкуствения интелект при подбора на персонал е имунизацията от дискриминация или влиянието на стереотипи при скрининга на кандидатите.

В полето на човешките ресурси обаче най-важен е усетът към потенциалния служител. Специалистите по подбор на персонал имат способността да усещат мисленето и отношението на кандидатите към бъдещата позиция. Те умеят да преценяват обективно личностните умения на персонала, които имат също толкова значима роля колкото техническите познания за професията.

Още публикации