Какво да съдържа Вашата автобиография

Изготвянето и изпращането на автобиография до желания бъдещ работодател е първата стъпка в процеса на кандидатстване за работа. Не забравяйте, че добрата автобиография (CV, резюме)  „продава“ и нейната цел е да Ви спечели покана за интервю. Ако работодателят хареса това, което му продавате, той ще го купи, т.е. ще реши да инвестира време и да се срещне с Вас.

Какво трябва да съдържа Вашата автобиография:

Лична информация:  Трите имена, дата на раждане, мобилен телефон и е-майл адрес са задължителни. Адресът по местоживеене не е задължителен, но дава ориентир на работодателя, дали работното място не е твърде отдалечено. Повечето работодатели предпочитат да видят и приложена снимка към личните данни. Най-подходяща е снимка, която да е в паспортен вариант. Не е нужно да въвеждате семейното си положение, нито колко деца имате.

Трудов стаж: Това е най-важната част от Вашето CV и затова трябва да й обърнете специално внимание. Правилото тук е да бъдете максимално ясни и конкретни, както и да посочите всички позиции, които сте заемали до момента и които са релевантни за длъжността, за която кандидатствате. Винаги се започва от последната позиция, която сте заемали, а всяка изброена длъжност трябва да съдържа следните елементи:

  • името на конкретния работодател;
  • период (от кога до кога сте заемали позицията);
  • заеманата длъжност;
  • основни задължения и отговорности – акцентирайте върху най-значимите и отговорни дейности, бъдете кратки и използвайте формата с “булети” (списък с изброяване), тъй като е по-четивен и прегледен.

Въпреки това добре трябва да обмислите дали да впишете далечна временна работа при положение, че имате достатъчно трудов стаж в областта, в която кандидатствате. Ясно е, че тази информация е излишна, особено ако вече сте натрупали достатъчно полезен трудов опит.

Образование: В този раздел трябва да маркирате Вашите квалификации и да поставите най-високата степен на образованието. Например: доктор, магистър, бакалавър, средно образование. Не е нужно да посочвате средното училище, което сте завършили освен ако нямате висше образование. За всяка отделна образователна степен посочвайте датата на завършване, факултета и името на университета.

Езикови умения: Езиковите познания отварят много врати, стига да са реалистично описани, а не преувеличени. Английският е задължителен за повечето фирми, но владеенето на втори език се смята за предимство. Ако сте съвсем начинаещи или уменията Ви са на училищно ниво, по-добре е да не ги споменавате. Не е нужно да отбелязвате майчиния Ви език, освен ако не кандидатствате за работа в чужбина.

Компютърни умения: В днешно време уменията за работа с компютър са задължителни и влизат в длъжностните характеристики на повечето професии. Затова в автобиографията е необходимо да посочите нивото, на което владеете най-разпространените програми като Word, Excel, Power Point и т.н. Важно е и да отбележите дали работите свободно с интернет и електронна поща.

Допълнителна информация: Информация за хоби и допълнителни интереси. Посочвайте я само в случаите, когато смятате, че ще Ви бъде от полза.

Референции: В края на автобиографията могат да се посочат имена и координати за връзка с предишни работодатели, които биха изказали позитивно мнение за Вас. Включете ги,  само ако сте сигурни в тяхната добронамереност и обективност.

Писането на автобиография не е никак сложно, но има своите тънкости, които са решаващи, за да Ви поканят на интервю. Подгответе автобиографията си, като използвате точни думи без съкращения, структурирани в ясни изречения. Помнете, че доброто CV е това, в което HR специалистите се ориентират лесно и могат да отсеят важното от маловажното. Вложете желание и ентусиазъм, за да създадете перфектното CV. То ще се превърне в най-добрият „пропуск“ за мечтаната работа.

Още публикации