Какво е хедхънтинг и как работи в България?

Професионалното поле на специалистите по човешки ресурси се разширява непрекъснато, паралелно с динамичните тенденции на пазара на труда. Агенциите за подбор на персонал добавят все повече функции към своя профил, за да доставят на работодатели и кандидати сигурност и ефективност.

Хедхънтингът е една от най-иновативните услуги, предоставяни от агенциите за подбор на персонал. В България тази услуга означава търсене и наемане на висококвалифицирани кадри, подходящи за заемане на мениджърски позиции в дадена организация. Необходимостта от въвеждането на тази услуга се обосновава от трудностите при откриване на подходящи мениджърски персони.

Какво включва процесът на хедхънтинг?

Процесът на хедхънтинг стартира с провеждането на обстойно изследване на пазара на труда.  Агенциите за подбор на персонал ускоряват този процес, притежавайки обширна мрежа от вътрешни контакти. Специалистите по набиране на служители се заемат с изследователската дейност. Тя включва проверка на предварително изготвен списък от таланти и кандидати.

На база проучване и изследване на пазара на труда, агенциите за подбор на персонал идентифицират успешно подходящите кандидати за заемане на лидерски позиции в компанията. След намиране на таланта, специалистите по хедхънтинг установяват контакт между него и работодателя.

Не на последно място, интегрална част от процеса на хедхънтинг е спазването на поверителност. Агенциите за подбор на персонал имат отговорността да съхранят конфиденциалността на целия процес по търсене, намиране и наемане на кандидати за текущата лидерска позиция.

Какви са ползите от услугата хедхънтинг?

Намирането на компетентни специалисти е предизвикателство, защото в повечето случаи тези кадри не кандидатстват за работа, а биват търсени от организациите. Съществен плюс на услугата хедхънтинг е спестяването на финансов и времеви ресурс в процеса на набиране на висококвалифициран персонал.

Хедхънтингът е комплексен процес, изискващ време и усилия, прекарани в търсене и подбор на правилните мениджърски персони. Специалистите от агенциите за подбор на персонал се заемат с всеки етап от наемането на подходящи кандидати за ръководни позиции.  Те предлагат на бизнеса персонализирани подривни подходи, адаптирани спрямо спецификата и нуждите на организацията. Агенциите за набиране на служители извършват картографиране на пазара и използват своята широка мрежа от контакти, за да оптимизират процеса на търсене.

Още една полза от услугата хедхънтинг е качеството на постигнатите резултати и компетентността на подбрания персонал. Специалистите от агенциите за наемане на мениджъри прилагат най-новите инструменти за дигитална оценка на отношението, уменията и мисленето на бъдещите кадри, осигурявайки на бизнеса надеждност. За допълнителна сигурност агенциите за подбор на персонал предоставят гаранционни условия за наемане, както и професионално съдействие на работодателите при възникнал проблем.

Какви са предизвикателствата на хедхънтинга?

Едно от ключовите предизвикателства на хедхънтинга е опознаването на фирмената култура, политика и характеристики на компанията. Това е първоначалният етап от изпълняването на услугата, при който агенциите за подбор на персонал се запознават с нуждите и изискванията на клиентите. Въведението в хедхънтинга е важно, за да се изготви картографиране на пазара и да се подберат правилните таланти за заемане на ръководни позиции в компанията. Началният етап на опознаване е предизвикателство, защото изисква от специалистите по подбор на персонал да приложат своите експертни познания и умения.

Друго значимо предизвикателство пред специалистите по хедхънтинг е справянето с конкуренцията. В търсенето на добри специалисти за ръководни позиции често има надпревара на пазара на труда. Причината е, че такива кадри се превръщат във все по-голяма рядкост, от която компаниите се нуждаят. Агенциите, които предлагат услугата хедхънтинг помагат за преодоляване на конкурентите в сферата, като изготвят стратегия за привличане на мениджърските персони. Стратегията включва основните конкурентни преимущества на организацията, както и посочване на перспективите за развитие.

Още едно предизвикателство в процеса на хедхънтинг е преодоляване на колебанията на кандидата и осигуряването на неговата интеграция в екипа на компанията. Специалистите по наемане на ръководни позиции се заемат с убеждаването на кандидата в предимствата на фирмата и нейните основни специфики. Не на последно място, експертите се заемат с въвеждането на наетия персонал с цел по-бърза и ефективна интеграция.

Още публикации