Какво представлява лизинг на персонал?

Какво представлява лизинг на персонал?

Лизингът е добре известно понятие в речника с финансови термини. Буквалното значение на понятието е даване под наем или възможност за изплащане след определен срок от време. Лизингът на персонал обаче е нов термин за иновативна работна практика за отдаване на персонал под наем.

Какво да разбираме под понятието лизинг на персонал?

Накратко, това е сравнително нова услуга в българските професионални среди, която осигурява персонал с краткосрочна заетост.  Агенциите за подбор на персонал играят ролята на посредник, а търсещата компания заема функцията на ползвател.

Лизингът на персонал е гъвкаво решение, което може да се приложи в случаи на невъзможност на фирма да наеме служители на постоянен договор. Тя може да се възползва от условията на лизинга и да открие подходящ сътрудник за съдействие в подбора на персонал под наем.

Услугата за лизинг на служители е популярна във все повече професионални сфери. Тя е особено подходяща алтернатива за индустриите, предлагащи временна заетост и ангажименти за определени периоди от годината.

В България такива професионални области са транспорт и логистика, фармацевтични компании, автомобилни компании, заводи и предприятия. Очертава се все повече сфери да се запознаят с този модел на работа и да извлекат ползи от неговото прилагане.

Какви могат да бъдат причините за отдаване на персонал под наем?

Тенденцията очертава все повече фирми да се възползват от услугата за лизинг на служители. Причините за това могат да бъдат различни, но главната е невъзможността или нежеланието на компаниите да наемат нови кадри на постоянен договор. Това се дължи на определени периоди в годината, когато компанията има интензитет на количеството работа, но той продължава временно.

Често срещани опции за избягването на постоянния договор могат да бъдат и периодични проекти с ясно поставен срок за финализиране. В този случай компаниите се нуждаят от допълнителна професионална подкрепа, за да се ускори работния процес или да се предостави компетентност относно определен аспект.

Друг възможен повод използване на услугата за лизинг на персонал е временната нетрудоспособност на служител. Причините са най-често са здравословни, което изисква временно заместване на заеманата позиция. Гъвкаво и удобно решение в този случай е да се наеме специалист с временно заместваща функция.

Още причини за отдаването на персонал под наем са сезонни професионални сфери, определена фирмена политика, законови ограничения или оптимизиране на част от работата на компанията.

Кога отдаването на персонал под наем не е добра идея?

Говорейки за недостатъците на тази работна практика, по-скоро разглеждаме гледната точка на наетите служители. Макар лизингът на персонал да е стъпка към иновативното бъдеще на бизнеса, услугата не винаги е достатъчно удовлетворяваща за кандидатите.

Липсата на сигурност е голям минус за много от бъдещите служители. Всеки кандидат се нуждае от перспектива за развитие в конкретната професионална среда. Краткосрочната заетост не предлага необходимата сигурност, от която кандидатите се нуждаят.

Друг недостатък е времето за адаптация на наетия служител. Той е внедрен в нова работна среда, в която вече има предварително изграден механизъм на работа и професионален екип. Ако служителят разполага с кратко време за действие, е значително по-трудно да се адаптира към новото си работно място.

Макар че лизингът на персонал предоставя опцията за постоянно наемане на служители, времето често е прекалено кратко за демонстрация на притежаваните качества или умения. Наетият кандидат има ограничен срок, в който да се приспособи, да покаже и доразвие своя потенциал. В крайна сметка, липсата на достатъчно време може да рефлектира върху бъдещето на служителя.

Има ли предимства лизингът на персонал?

Да, и то значителни предимства. Потенциалните кандидати имат полза от услугата за лизинг на персонал, но най-много плюсове има за работодателите. На първо място лизингът на персонал е иновация, която изгражда стабилни бизнес партньорства. Компаниите подобряват своята комуникация, предоставяйки гъвкави решения в етапи на интензивна работна натовареност.

Второ, отдаването на персонал под наем е сигурна опция за работодателите. Услугата се предоставя от специализирани агенции за подбор на персонал, които предлагат сигурност и надеждност. Агенциите за лизинг на персонал подпомагат функцията на компаниите ползватели – оформят необходимата документация, доставят персонална грижа, осигуряват достъп до информация и съдействие по време на партньорството.

Трета значима полза за бизнеса е, че получава възможност да се сдобие с нови потенциални кадри. Временно наетите служители могат да се превърнат в постоянна част екипа, като покажат своите качества и мотивация за развитие. Впоследствие периодът на наемане може да се финализира с постоянен договор и перфектното попълнение към компанията.

От гледна точка на служителите, лизингът може също да донесе плюсове. Наемането на персонал е чудесна възможност за кандидатите без необходимия опит.

Друга съществена привилегия е, че такива кандидати получават сигурност по отношение на работните условия на услугата лизинг. Професионалната практика е разработена така, че да предостави високи нива на защита, които да предотвратят всякакъв тип злоупотреби с наетия персонал. Служителите са изцяло защитени от Кодекса на труда и имат достъп до постоянно ръководство за съдействие.

Не на последно място, служителите получават възможност за по-бързо наемане на работа. Заради своя широк кръг от контакти, агенциите по подбор на персонал лесно и ефективно откриват подходящите служители за временна работна заетост. Това спестява както време, така и усилия на кандидата, който предварително е търсел подходящата позиция.

Важни неща, свързани с услугата лизинг на персонал:

Лизингът е финансов термин, който вече намира своето място в речника с професионални понятия. С него се обозначава наемането на персонал от посредник, който осигурява служители на краткосрочна заетост за компания ползвател.

Част от причините заради които работодателите прибягват към лизинга на персонал, са краткосрочният работен интензитет, сезонната работа, оптимизирането на специфични процеси в компанията, изпълнението на проект за временна продължителност.

Лизингът на персонал не е подходящ за кандидати в търсене на сигурна и перспективна работа, предлагаща възможност за развитие, тъй като услугата не обещава такъв резултат.

Краткосрочното наемане на служители има и плюсове – гъвкаво и лесно наемане на временни кадри за компаниите, откриване на потенциални нови попълнения към екипа, сигурност и надеждност. За служителите услугата носи потенциално развитие в нови сфери, защита и възможност за преминаване към постоянен трудов договор.

Още публикации