Кои са професиите на бъдещето?

Темата за професиите на бъдещето набира широка популярност в дневния ред на обществото, тъй като нарастващ брой изследвания сочат за настъпването на необратими трудови трансформации. Според експертни прогнози, някои професии се очаква да изчезнат напълно, докато други да бъдат частично заместени от изкуствения интелект.

Паралелно с това, голям брой служители могат да загубят работните си позиции и да бъдат заменени от технологични изобретения.

Тенденцията за поява на нови професии на бъдещето е необратимо последствие от настъпването на изкуствения интелект и технологичните постижения. Те, от своя страна, се увеличават, поради увеличаващия се натиск върху околната и социалната среда, както и поради геополитически и икономически нарушения.

Други фактори за появата на тази тенденция са образованието, здравеопазването, макроикономическите фактори и зелената икономика.

Кои са професиите на бъдещето?

Докато голяма част от съвременните професии ще бъдат изцяло или частично заменени, има очаквания за появата на нови длъжности с потенциал за нарастваща популярност в бъдещето.

Инженер на климата

Предвид текущия статус на климата, ще се усеща все по-голяма необходимост от появата на професия, свързана с регулирането и подобряването на климатичните промени. Такава професия е инженерът на климата. Смята се, че тези специалисти ще имат уменията и потенциала за преодоляване на климатичните проблеми в световен мащаб. Професията ще бъде свързана с регулирането на приливните води, озоновият слой, замърсяването и редица други климатични фактори.

Агро-екологичен фермер

В бъдещето, ролята и дейностите на традиционния фермер ще бъдат сведени до минимум. Вместо това, ще се появи новата професия агро-екологичен фермер. Технологиите ще бъдат внедрени във всеки етап от обработването и грижата за земеделската продукция. Ролята на агро-екологичния фермер се очаква да бъде свързана с преодоляване на възникнали проблеми като недостиг на вода, неплодородна почва или повишаващи се температури. В сферата на земеделието ще бъдат включени роботи за събиране и обработване на продукцията. Очаква се още в сектора да бъдат внедрени машини за осъществяване на вертикално земеделие, както и специални сензори за измерване на температурата и установяване нуждата от торове. Работата на агро-екологичния фермер ще бъде автоматизирана и той ще ръководи земеделския бизнес с помощта на машини.

Дизайнер на интелигентни жилища

Интелигентният дом ще се превърне в масово разпространена тенденция в сферата на интериорния дизайн и строителството. Затова една от бъдещите професии ще бъде дизайнер на интелигентни жилища. Неговата роля се очаква да бъде свързана със строежа, реновацията и дизайна на домове от ново поколение. Новите къщи ще бъдат устойчиви, безопасни и цялостно регулирани от технологиите. Дизайнерът на интелигентни жилища ще координира работата си с архитекти, строителни експерти и инженерни, за да се създаде модерен и ефективен дом.

Ръководител на роботи

Тенденциите на бъдещето очертават, че сливането между човека и машината ще се превърне в често срещана тенденция. Машините ще заместват голяма част от човешките задачи, действайки паралелно с хората. За да се оптимизира и регулира такова сътрудничество, ще бъде важно да има отговорник за ръководството. Мениджърът ръководство човек-машина се очаква да бъде една от професиите на бъдещето. Основната у роля ще бъде да улеснява взаимодействието между хората и машините, като предотвратява смущения или грешки в работата.

Генетик

Прогнозите за следващата индустриална революция включват в основата си осигуряването на части за тялото. Професията генетик ще има ключова роля в качеството на здравеопазването и изобретяването на методи за удължаване на живота. Неговите основни задачи ще включват анализиране на ДНК структурата и генния фонд, изследване и прогнозиране на болести, както и създаване на план за лечение преди тяхната поява.

Кои професии ще се запазят в бъдещето?

IT специалисти

Професията IT специалист набира широка популярност в настоящ план, заради напредъка на технологиите. Смята се, че тези специалисти ще продължават да бъдат едни от най-търсените и предпочитани кадри в редица бизнес отрасли.

Техните задачи включват създаване и поддръжка на софтуери, разработване на игри и приложения. В бъдеще най-голямо търсене се очаква на софтуерни инженери и разработчици на мобилни приложения.

Лекари и медицински персонал

Макар здравеопазването да е една от най-технологично засегнатите области, ролята и дейността на лекарите и медицинските лица ще се запази. Тези професии все още представляват сектори, в които човешкият фактор е незаменим.

Въпреки това, в сферата на здравето с появява непрекъснато нови изобретения и технологии, към които медицинският персонал следва да се адаптира и сработи, за да запази своето работно място.

Психолози и експерти по личностно развитие

Емоционалната интелигентност е направление, при което технологиите трудно могат да заместят човешкото присъствие. Професии като психолози и експерти по личностно развитие предоставят методи и препоръки за духовно израстване и емоционален прогрес. Технологичните изобретения имат интелект, но не и емоционална интелигентност, затова те не могат да намерят приложение в тези професионални сектори.

Още публикации