Корелацията между социалните мрежи и търсенето на работа

социалните мрежи и търсенето на работа

Социалните мрежи се позиционират като един от водещите методи за предлагане или откриване на работни места. С нарастващата дигитализация съвременният пазар на труда прилага все по-често социалните платформи като място за установяване на контакт между работодатели и потенциални служители.

Ключово предимство на социалните мрежи е, че те представляват събирателна точка за широка маса потребители с разнородни социално-демографски признаци и професионални интереси. Заедно с това се появяват специализирани социални платформи с бизнес ориентация и професионална насоченост. Тяхното предназначение е да оптимизират състоянието на пазара на труда, като улеснят процеса на търсене и подбор на персонал.

 

Намиране на подходящи позиции

Социалните мрежи са ефективен метод за ускоряване на етапа по намиране на подходящи служители или откриването на правилната работна позиция. На първо място, компаниите използват социалните мрежи, за да осъществят по-лесно търсене на потенциални кандидати. Платформите дават възможност за прилагане на филтри за по-прецизно търсене на потребители. В допълнение, фирмите могат да оптимизират процеса на откриване на персонал, споделяйки онлайн обяви за търсене на служители.

От друга страна, социалните мрежи помагат на свободните кандидати да намерят по-лесно и бързо свободна длъжност. В платформите потребителите могат да подбират от множество от обяви според своите интереси и умения. Социалните мрежи оптимизират търсенето на работа и като предлагат подробна информация за профила на работодателите. Потенциалните кадри могат да осъществят предварително проучване за фирмата преди да кандидатстват за съответната позиция.

 

Изграждане на бизнес контакти

Дигиталните платформи оптимизират процеса на търсене на работа и наемане на персонал, като увеличават мрежата от контакти. В социалните мрежи потребителите лесно могат да се свържат с други потребители на база общи професионални интереси. Такива контакти имат потенциала да се превърнат в обмяна на опит, информация или препоръки относно работодатели в мрежата.

Компаниите също могат да изградят нови бизнес контакти, като открият други компании, опериращи в същата сфера. Установяването на такива контакти е възможност за генериране на нови партньорства, бизнес сделки или партньорства.

 

Проследяване на тенденциите

Още едно предимство на социалните мрежи в тяхната корелация с търсенето и намирането на работа е проследяването на тенденциите. В платформите се осъществява непрекъснат обмен на информация между потребители от различни бизнес направления. Интензивните поток от информация допринася за по-лесното проследяване на водещите тенденции на пазара на труда.

С този информационен поток кандидатите откриват нови методи за по-лесно намиране на подходящи позиции в избраната бизнес сфера. От друга страна, компаниите проследяват ключови тактики и подходи за привличане и задържане на компетентни специалисти.

 

Кои социални мрежи са подходящи при търсенето на работа?

LinkedIn

Тази социална мрежа има най-силно изразена бизнес идентичност. LinkedIn е платформа, изградена от професионални контакти. В нея кандидати и работодатели могат да създават свои профили, включващи биографични данни или бизнес детайли. Социалната мрежа позволява използването на профила вместо автобиография и дава поле за описание за личностни/професионални интереси.

Twitter

Платформата се използва главно за споделяне на текстови кратки съобщения. Потребителите могат да откриват нови контакти на база сходно местоположение, интереси, работно място. Социалната мрежа предлага възможност за нови запознанства и проследяване на бизнес тенденции.

Facebook

Тази социална мрежа се използва най-вече за социализация и комуникация между потребителите. Те могат да създават и публикуват визуално съдържание, да споделят своята локация и да отбелязват житейски събития. Освен това, във Facebook бизнесите могат да създават свой профил за генериране на полезно съдържание и промотиране на дейността си. В мрежата работодателите още могат да споделят информационни бюлетини или свободни професионални позиции.

Още публикации