Корпоративните фирми срещу малкия бизнес – какво предпочитат кандидатите?

В сферата на пазара на труда съществуват две важни гледни точки – на бизнеса и на кандидатите. Затова при наемането на персонал равносилна тежест има мнението и на двете страни, за да се достигне максимална ефективност от бъдещото трудово партньорство.

От гледна точка на кандидатите се оформя дилемата от избор между работа в голяма компания или за малък бизнес. Корпоративният бизнес представлява съдружие между физически лица с общи икономически цели. От друга страна, малкият бизнес има един собственик със специфична сфера за развитие. Основната разлика между двата вида организации са пазарните периметри – корпорациите се позиционират в по-големи пазари, докато малките бизнеси се развиват на местно равнище.

Плюсове и минуси на корпорациите

Работата в голяма компания предполага по-голяма стабилност. Корпорацията е вече утвърдена на пазара и има своя мрежа от лоялни клиенти. Това дава на потенциалните кандидати по-високи нива на сигурност.

Друг плюс на работата в голяма компания са перспективите за развитие. За разлика от малкия бизнес, корпорациите притежават професионална йерархия. Тя позволява на кандидатите за работа да надградят своите умения и позиции в компанията.

От друга страна, работата в голяма компания има своите минуси. Един от тях е липсата гъвкавост на работния график. В повечето корпорации условията са фиксирани и в много ситуации няма възможност за плаващо работно време.

Друг минус на работата в голяма компания е бюрокрацията. Повечето фирмени политики в корпорациите налагат управление от експертен екип, който ръководи и определя правилата в компанията. Тази система на ръководене може да рефлектира върху свободата на служителите в много отношения.

Плюсове и минуси на малкия бизнес

Малката компания предполага тесен кръг от служители и специфична област на пазарно развитие. Предимство на работата в малък бизнес е по-личната работна среда. Такива компании имат сплотен екип, който изгражда здрави връзки помежду си.

Заради по-малкия брой на служителите, гъвкавостта е друг плюс по време на работа. Често в този бизнес персоналът има добре изградена социална връзка, което позволява гъвкава работа и удобство за служителите. Те проявяват колегиалност, създавайки подходящ график с удобни часове за работа.

Минус на работата в малка компания са по-ниските нива на сигурност. В сравнение с корпоративната фирма, по-малкия бизнес ограничава възможностите за развитие. Тъй като този вид компании е концентриран в един пазар, не винаги перспективите са надеждни за персонала.

Друг недостатък на работата за малка фирма е липсата на йерархия. Макар това да увеличава свободата на служителите, няма установен път за надграждане на текущите позиции. За разлика от големите корпорации, малките фирми не винаги предлагат надграждане на текущата работна позиция.

Какво търсят кандидатите в една корпорация?

Кандидатите за работа в корпоративна фирма търсят предимно сигурност, изразена в конкурентно заплащане и предимства. Друг важен фактор за избор на корпорация пред малкия бизнес са възможностите за развитие. Големите фирми предлагат кариерно развитие, сигурни обучения и възможност за издигане в йерархията.

Какво търсят кандидатите в малкия бизнес?

Малкият бизнес привлича кандидати заради силно развитата фирмена култура. Социалните връзки в тези фирми са стабилни и надеждни. Отношенията между персонала допринасят за гъвкавостта и лекотата на работния процес. Друга основна мотивация за търсене на работа в малка фирма е свободата на изява. Служителите могат да развиват своето творчество, както и успешно да балансират личната и професионалната среда.

Какви съвети да приложите за привличане на кандидати към вашия бизнес?

Най-важният съвет при набирането на подходящи кандидати за своя бизнес е правилната стратегия за тяхното привличане. В не малко от случаите усилията за намиране на потенциални кадри са безуспешни, заради неправилно подготвена стратегия. Тя трябва да включва основните конкурентни преимущества на компанията, както и недвусмислени послания към кандидата. Качествената стратегия трябва да посочи на бъдещия персонал какви са перспективите за развитие в компанията, както и нейната философия на работа.

Друг съвет за успешно привличане на кадри за бизнеса е предлагането на конкурентни предимства. Те могат да се изразяват в по-високо заплащане, специални привилегии, допълнителни компенсации или предложения за кариерно развитие. Важно е да откроите своята фирма като лоялен и надежден работодател, който полага грижи за удовлетворението на своите служители.

Още публикации