Критерии за подбор на персонал и постигане на ефективно конкурентно предимство

Трябва да имате ясни критерии за подбор на персонал, защото ако процеса за подбор на персонал е тромав и/или екипа Ви Човешки Ресурси е претоварен, попълването на свободни позиции, ще отнеме повече време и средства. Този неефективен процес, може да доведе до негативен ефект върху имиджа на  работодателя, тъй като висококачествените кандидати, няма да бъдат впечатлени и ще се насочат към друг работодател.

По-бързият подбор, ще има положителен ефект върху представянето на компанията ви и ще намали нейните разходи, ще подобри опита на кандидатите и ще подобри работодателския имидж. Ще ви постави в позиция, подходяща да се възползвате от нови бизнес възможности, да бъдете конкурентноспособни и да израствате по-бързо.

Един оптимизиран и ефикасен процес на подбор, ще предостави по-ангажирани и качествени кадри, осигурявайки конкурентно предимство, което ще подобри представянето на бизнеса ви.  Бързият процес по наемане, ще ви позволи да се възползвате от краткосрочните възможности и да намалите риска, свързан със стрес и загуба на интерес сред текущата ви работна ръка, ако техните ресурси са твърде разточени, което пък води до завишена степен на износване.

Критерии за подбор на персонал и ползите от по-кратки цикли за подбора

Увеличение на рентабилността и производителността

Привличането и включването на висококачествени кандидати за кратък срок, ще позволи на бизнеса ви да бъде по-активен и гъвкав, както и да се възползва от краткосрочните възможности.

Кратките срокове ще доведат до намаляване на стойността за наемане на персонал, както и понижаване на времето за развитие на кандидата.

Данните от индустрията показват, че клиентите които работят с посредник за Аутсорсинг на Процеси на Подбор на Персонал, обикновено спестяват до 70% от административните разходи и намалят разходите за всеки нает кадър, с близо 50%.

Привличане На По-Висококачествени Кандидати

По-кратките цикли на подбор на персонал, ще улеснят привличането на висококачествени кандидати, тъй като те ще бъдат впечатлени от цикъла на подбор и ще им направят по-добро впечатление за вашия бранд. Това ще увеличи ангажираността, в първите решаващи седмици от тяхното наемане, подобрявайки техните дългосрочни шансове за успех.

Намаляване на Износването и Подобряване на Производителността

Един по-ефикасен процес на подбор, може да освободи време на вашия екип от Човешки Ресурси, така че да може да влага повече време в обучения и развитие на вече съществуващите екипи и във въведение на новите кадри. Правилният процес на въведение, може да има значителен ефект върху ангажираността, повишаването на продуктивността и намаляването на износването на персонала.

Oпределяне на Вашето Уникално Предложение за Служителя (EVP)

Едно силно EVP може да намали спънките, по време на вашия процес на подбор на персонал, започвайки от привличане на кандидатури и стигайки до преговори за заплащане и осигуряване на предимство спрямо конкурентните оферти. Определяйки ясно нематериалните облаги, които вашата фирма предлага, едно убедително EVP може да стимулира ангажираността и отдадеността сред потенциалните служители и да им помогне да се задържат повече време.

Гъвкав процес и критерии за подбор на персонал

Гъвкавата методология стимулира преминаването от строги процеси и фиксирани срокове, към един по-отзивчив и реален поглед към подбора на персонал. Гъвкавостта разделя дългосрочните планове на по-кратки и резки изблици на дейност, с моменти на ежедневен анализ и редовно пренареждане на приоритетите. Това позволява на нашите клиенти, да придвижват по-бързо кандидатите през процеса на подбор, както и да отговарят на променящите се приоритети с повече гъвкавост, отколкото би било възможно, посредством традиционните подходи на управление на проекти.

При идеални обстоятелства, гъвкавият подбор на персонал бива приложен за да се справя с попълването на силно приоритетни свободни позиции или краткосрочни нужди. Това може да направи подбора на голям брой кадри, по-лесно управляем, позволявайки в същото време и персонализация от високо качество, както и изключителен опит с кандидатите.

Стратегическо Предимство на Аутсорсинг на Процесити за Подбор (RPO)

RPO представлява един рентабилен метод за предоставяне на допълнителни ресурси за подбор, когато това е нужно, запазвайки същевременно същите оптимизирани процеси и безпроблемен опит на кадидата, които вашият вътрешен екип осигурява.

Работейки като продължение на вашия бранд, Top Skills Recruitment може да отговори на важните критерии за подбор на персонал и да запълни краткосрочните нужди от ресурси за подбор на персонал, запазвайки силното присъствие на бранда Ви, така че персонала да продължи да работи, когато най-много се нуждаете от него.

Още публикации