Личностните типове на работното място

Всеки човек има свой собствен характер и качества, които пренася както в личния си живот, така и в професионалния. Важно е да знаем нашите силни и слаби страни, за да ги използваме по възможно най-добрия начин на работното място. Разбира се, когато говорим за успеха на една компания, е важно служителите да знаят не само своите предимства и недостатъци, но и тези на колегите си. По този начин всеки знае с кого се сработва добре и с кого не.

Следва да разгледаме различните личностни типове и техните характеристики и особености на работното място.

Група аналитици:

Архитект:

Това са хора, които имат много високи стандарти, обичат предизвикателствата и следват целите си докрай. С този тип личности обаче, някои хора се сработват трудно. Архитектите не обичат да отделят много време на колеги, които предпочитат сигурността пред промяната и социализирането пред успеха.

Логик:

Това са хора, които обичат свободата, искат да изразяват своите идеи, да се развиват интелектуално и да решават сложни казуси. Те работят добре с колегите си, мислят бързо и имат непрекъснато нови идеи. Затова се дразнят, когато някой им забави темпото, но пък именно такива хора успяват да ги балансират и да им помогнат в дългосрочен план.

Командир:

Този тип хора са ефективни и умеят да комуникират отлично. Те имат лидерски качества и постигат високи резултати. Затова, най-често те заемат ролята на мениджър или изпълнителен директор в компанията.

Преговарящ:

Това са хора, които имат ясна представа за работното си място, но не винаги се общува лесно с тях. Те държат на своето, настояват идеите им да бъдат чути от тези над тях и често спорят по различни теми със своите колеги.

Група Дипломати:

Адвокат:

Този тип хора не започват работа на какво да е място. За тях, работата им трябва да помага на хората по някакъв начин и трябва да им помага да развиват личността си. Те търсят възможности да покажат своята креативност и са мотивирани, когато правят нещо смислено и значимо.

Медиатор:

Това са хора, които търсят определена цел в работата си. Те се опитват да създадат морална и емоционална връзка към това, което правят. Този тип личности искат да са сигурни, че задачите, които изпълняват помагат на други хора по някакъв начин.

Треньор:

Това са хора, които са интелигентни, топли, харизматични, креативни и социални. Те са способни да заемат различни позиции на различно ниво на трудност. Тези личности лесно се харесват на останалите, което им помага да бъдат успешни във всякаква работа с хора.

Активист:

Този тип хора търсят две основни неща на работното си място: да изследват нови идеи и да споделят своето вълнение към изследванията с други хора. Те са непредубедени, топли и креативни, което ги прави отлични слушатели. В работата може да се разчита на тях да повдигат морала на останалите и да бъдат иновативни.

Група Стражи:

Логистик:

Това са хора, които се трудят много, търсят структура на работното място, ясни правила и уважение. На тях може да се има доверие, при наличието на отговорни задачи. От друга страна, за тях е трудно да приемат новостите и промените.

Защитник:

Това са хора, които винаги поставят доброто обслужване и отдадеността на първо място. Те обичат да помагат на клиентите, на своите колеги, както и цялостно на компанията, за която работят. Винаги може да се разчита на Защитниците, заради тяхната доброта, умението им да изслушват проблемите на хората и да им помагат да ги разрешат.

Изпълнител:

Това са хора, които независимо на каква позиция, винаги създават ред, спазват правилата, изпълняват своите задачи и следят продуктивността на колегите си. Ако някой нарушава правилата и не поема отговорност, кара Изпълнителите да загубят уважението си към тях.

Консул:

Тези личности обичат хармонията и разбирателството на работното място. Тяхната топлина и социална интелигентност осигуряват уют на работното място, благодарение на който всички вършат възложената им работа спокойно. Те се чувстват добре под властта на други и очакват правилата и стандартите на компанията да се спазват.

Група Изследователи:

Виртуоз:

Този тип хора обичат неизвестността и вълнението. Това прави техните взаимоотношения със семейство, приятели и колеги понякога трудно. Когато обаче, пред тях е представен проблем, те са много добри и отговорни в решаването му. Те крият уникални перспективи и таланти, които ако бъдат открити, могат да доведат до върховни резултати.

Авантюрист:

Това са хора, които обичат свободата на работното място, за да правят нещата по свой си начин. Те не обичат стриктните правила, строгите традиции и това да бъдат притискани. Те са спонтанни, чаровни и забавни хора и и искат тези техни качества да бъдат ценени.

Предприемач:

Този тип хора са спонтанни, обичат забавленията и когато се преборят с проблемите, разказват знаменити истории за решенията си. Те се адаптират лесно към различни ситуации и намира начин да ги направят по-интересни.

Артист:

Тези личности правят работната атмосфера възможно най-интересна и приятна. Те използват спокойното си поведение и социалните си качества, за да са сигурни, че всички изпълняват своите задачи. Колкото повече свобода имат, толкова по-добри резултати представят, стига да знаят каква е крайната цел.

А вие кой тип личност сте на работното място?

За безплатни кариерни косултации, свържете се с нас на [email protected]

Още публикации