LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

LinkedIn и влиянието му на пазара на труда

Платформата LinkedIn е изцяло специализирана професионална социална мрежа за създаване на бизнес профили, обмяна на професионална информация и генериране на бизнес контакти. Тя стартира като малка бизнес мрежа и прераства в професионално ориентирана платформа с цел споделяне на информативно съдържание, търсене и предлагане на работни места и създаване на бизнес връзки.

С нарастването на своя обхват, LinkedIn има все по-широко влияние върху пазара на труда. В настоящ план, платформата има над 500 милиона регистрирани потребители и бележи все по-отчетливи маркетинг резултати. В LinkedIn се позиционират нарастващ брой млади специалисти, потенциални кандидати и бизнеси, за да открият потенциално развитие и разширяване на мрежата си от контакти.

Какво е влиянието на LinkedIn върху пазара на труда?

LinkedIn предлага предимства за позициониране и разрастване на компаниите, както и на служителите в търсене на нови контакти или професионални начинания.

Създаване на професионални контакти за служителите

Важно предимство от създаването на профил в социалната мрежа LinkedIn е изграждането на контакти. Бъдещите служители могат да открият хора със сходни бизнес интереси или заемани позиции с цел обмяна на информация или знания в професионалната сфера. Кадрите могат да намерят и успешни специалисти, които споделят своите знания и опит в социалната мрежа. Създаването на бизнес контакти може да предостави текущи ползи или потенциални бъдещи възможности.

Намиране на точната работна позиция

Една от основните функции на LinkedIn е да служи като поле за търсене и предлагане на работни позиции. Бъдещите служители могат да открият различни бизнес оферти за краткосрочно или дългосрочно наемане. Предимството на работните предложения в LinkedIn е, че са проверени и надеждни. В опозиция, предлаганите обяви в други сайтове не винаги са реални и активни.

Предлагане на услуги

Друго предимство от използването на LinkedIn за бъдещите служители е предлагането на собствени услуги. Това е особено подходящи за кадрите, занимаващите се с професии в сферата на свободната практика. Те могат да публикуват свое съдържание, като популяризират дейността си и привлекат заинтересовани бизнеси. В допълнение, такива кадри имат възможността да споделят свое портфолио, постижения или готови продукти за реклама и продажба.

Получаване на полезна информация

LinkedIn е социална мрежа, предлагаща актуално и информативно съдържание. Всекидневно в платформата се споделя важна информация, свързана с основни тенденции, новости и прогнози за конкретни пазарни ниши. Регистрираните потенциални кандидати могат да открият полезни данни, допринасящи за тяхното кариерно развитие и познания в конкретната професионална сфера. Получената информация винаги представлява плюс за кандидатите при бъдещи кандидатствания или генериране на опит при текущото заемане на дадена работна позиция.

За мениджъри и работодатели

Откриване на потенциални нови клиенти

Обхватът на LinkedIn се увеличава на ежедневна база. В настоящ план, мрежата предлага най-голямо разнообразие на демографски групи. Позиционирането на бизнеса в LinkedIn е добра възможност за достигане на целевата аудитория, но и за откриване на потенциални нови потребителски групи. Ръководителите на бизнеса имат възможността да разширят пазарното си влияние, ангажирайки клиенти от различни демографски групи.

Създаване на бизнес партньорства

Друго предимство от позиционирането на компаниите в LinkedIn е създаването на бизнес партньорства. В социалната мрежа ежедневно се регистрират нови фирми в различни пазарни ниши. При търсене на потенциални нови партньори или при поява на идеи за бъдещи проекти, LinkedIn предоставя на компаниите богата мрежа от контакти. Фирмите могат да филтрират лесно компания според различни показатели, за да открият най-подходящия партньор за поставените бизнес цели.

Намиране на компетентни кадри

Социалната бизнес мрежа LinkedIn е благоприятна среда за позициониране на обяви в търсене на служители. Компаниите имат възможността да публикуват обяви, за да открият подходящи кадри в професионално ориентирана и достоверна мрежа. Освен това, фирмите могат да извършат пасивно търсене на служители. Те могат да назначат хора за проучване и търсене на подходящи кадри с предварително посочени изисквания.

Предимството на LinkedIn в процеса на търсене на служители е, че позволява директен достъп до профилите на кандидатите – компаниите могат да проверят профила на кадрите и да се запознаят с основни демографски и психографски негови данни.

Увеличаване на продажбите

Още едно важно предимство при използването на платформата LinkedIn от бизнеса е възможността за увеличаване на продажбите. Бизнес мрежата позволява предлагането на продукти и услуги сред голяма аудитория. При правилно позициониране от страна на компаниите и установяване на прецизно таргетиране, фирмите могат лесно и ефективно да популяризират своите продукти и да генерират ръст в продажбите.

Още публикации