Набавяне на Кадри за Подбор

Top Skills специалистите по набиране на персонал, поставят правилните хора на правилното място, в правилния момент, създавайки по-добри резултати за вас и вашите клиенти.

Обслужвайки клиенти с всякакви размери, без значение дали се нуждаете от един човек или от цял екип, ние ще ръководим набавянето на кадри за подбор в България, посредством познания за индустрията, така че да подсилим вашите операции и да оптимизираме вашата производителност.

Ние работим, така че да разберем вашите нужди, създавайки решения които комбинират оптималният микс от хора, управление и надзор – когато и където имате най-голяма нужда.

Ние можем да разположим хора на постоянни или временни начала, да действаме от вашият офис или от някоя от нашите локации.

Нашите практики по подбор са отлични за подбиране на квалифицирани и обучени професионалисти, за трудни за попълване позиции, в редица популярни индустрии.

Нашата комбинация от знания за индустрията, набавяне на кадри и опит в подбора, ни правят идеални за вашите нужди.

Сравнение на Подбора с Набавянето на Кадри

Подборът е реагиращ и се фокусира само върху краткосрочните цели, докато набавянето на кадри е стратегическо и в дългосрочен план.

Заместването на традиционния модел на подбор с “набавянето на кадри”, може да помогне на организациите да спечелят надпреварата за най-добрите таланти, тъй като 52% от организациите считат задържането и развиването на таланти, за своя най-голям проблем.

Подборът, твърде често се фокусира реактивно върху попълването на краткосрочни нужди, вместо да се фокусира върху стратегическото планиране, което взима предвид нуждите на организацията. А компаниите трябва да се фокусират повече фурху развитието на имиджа на работодателя, уникалните предложения за служителите и стратегиите за набавяне на кадри, за да бъдат привлечени и задържани най-добрите таланти.

Развитието на имиджа на работодателя, което включва уникалното предложение за служителя, е свързано с управлението на таланти, което диктува стратегията за това как да бъдат намерени, привлечени, избрани, обучени, развити, задържани, промотирани и придвижвани хора в организацията. Същността на този подход, се стреми не просто да бъдат наети само най-квалифицираните и ценни служители, но и да бъде поставен силен акцент върху задържането на служителя.

Вътрешно или външно набиране на персонал?

Организациите търсят качествени таланти, които ще подсилят техните бизнеси и ще постигнат техните стратегически приоритети, а не само количествени резултати. Затова, един модел на осигуряване на ресурси, който приветства и изгражда цялостна стратегия за управление за служителите, е жизненоважен за успеха.

Решението дали да осигурите ресурси вътрешно или да използвате хибриден модел, не е най-важния въпрос, а по-скоро какво искате вашите текущи и бъдещи таланти, да мислят, чувстват и да правят, що се отнася до вашия бранд.

Качественият персонал, се присъединява към един бизнес, защото се припознава в организацията, и то не само защото имат внушителен уебсайт или са получили убедително обаждане от някой консултант по подбор. Процесът не трябва просто да се фокусира върху стойността и времето за наемане, а да се фокусира върху дългосрочния план, съобразявайки се с нуждите на бизнеса.

Мениджърите отговарящи за наемането, трябва да играе важна роля в изграждането на план за осигуряване на ресурси, който трябва да включва пазарните тенденции, и информация включена като подбор и задържане на служители с правилните умения, опит и отношение, са ключови за успеха на вашия бизнес.

Какво е Набавянето на Кадри за Подбор?

Набавянето на кадри се осъществява, когато Рекрутърът отива на едно или повече бюра за работа и активно се свързва с кандидати, относно вашата позиция. Това може да доведе повече пасивни кандидати, които са качили своите Автобиографии на бюрата по труда, но не търсят и кандидатстват активно за позиции.

Нашият Персонал за Подбор, ще извърши търсене в едно или повече бюра по труда, което ще изолира конкретни кандидати, които са от важност за вашата позиция и отговарят на конкретни критерии. В последствие, тези кандидати ще бъдат анализирани и предпочетените ще бъдат потърсени за позицията ви.

Набавянето на Кадри за Подбор в Top Skills

Ние разполагаме с екип от над 15 професионалисти за набиране на персонал и система с данни за 46 000 висококвалифицирани, обучени и проверени личности, които имат богат опит в работата на регулираните пазари.

Моля, свържете се с нас, за да разберете как можем да ви помогнем с вашите нужди за набавяне на кадри за подбор.

Още публикации