Наръчник на доброто CV

Наръчник на доброто CV

При кандидатстване за работа CV-то служи за презентация на служителите. За да представи кандидатите за работа по качествен начин, то трябва да включва детайлна информация относно техните биографични данни, образование и работна компетентност.

Автобиографията при кандидатстване за работа трябва да следва основни правила като релевантност, последователност и креативност. За да подготвите своето CV по подходящ начин, кандидатите трябва да обърнат внимание на някои важни фактори.

Ето и какво съдържа наръчникът на доброто CV:

Последователност в оформлението

Първата важна стъпка към създаването на перфектното CV за кандидатстване за работа е поддържането на последователен формат и тон на автобиографията. За да бъдете максимално ясни, създайте структура за следване и синтезиране на информацията.

Бъдете последователни в хронологията и тематиката на данните. Използвайте главни букви и отстояние при започване на нов абзац, както и подчертаване при оформяне на заглавия и подтеми на автобиографията.

За да акцентирате върху най-важната информация за вас, то я степенувайте. За целта формулирайте заглавията и ги подредете по нивото на важност.

Друга важна особеност за последователността е да изброявате винаги най-новата информация първо, след което да подредите хронологично по-стари събития. Старайте се да бъдете разбираеми и да създадете добре оформен документ за презентация.

Фокус върху силните страни

Ключова тактика при кандидатите с малък опит е да се фокусират върху презентирането на силните си страни в CV-то. Този подход дава добри резултати и при кандидати с голям опит, които се опитват да пробият в нова професионална ниша или да се отличат пред останалите потенциални кадри.

Най-важните умения за подчертаване са тези, оформени на база личен опит и преживявания. Такива умения се изграждат в неформална среда и мога да намерят приложение в различни професионални сфери.

Такива могат да бъдат способността за планиране, креативното мислене, проактивността, комуникативността, лидерството, организационните умения и т.н. Всяко такова умение позволява на работодателите да опознаят кандидатите от по-близо, както и да изградят по-детайлен профил на бъдещите служители. При залагането на тази тактика се увеличават вашите шансове да бъдете открити от работодател, търсещ сходни умения в бъдещия си служител.

Избягване на клишетата

Тенденциите при наемането на служители подчертават креативността като водещо оръжие за оборване на конкуренцията. Доброто CV все повече се свързва с въображение, автентичност и избягване на клишетата. Работодателите търсят отличаващи се кадри, способни да се представят чрез практически примери и креативно мислене.

Заучените фрази намират все по-занижено одобрение, тъй като са масово използвани от повечето кандидати. Популярните думи и фрази често дават сигурност на кандидатите, но това излизането от зоната на комфорт е най-добрият ход във впечатляването на бъдещите работодатели.

Препоръчително е да избягвате списъка с препоръки. При необходимост и при напредване на етапа на наемане ръководителите на екип човешки ресурси сами ще поискат такива документи. Друга препоръка е да избягвате включването на собствена снимка в автобиографията.

Този ход може да провокира риска от това, да ви възприемат непрофесионално. Подборът на неправилна снимка ще ви коства изграждането на предварителни предразсъдъци, които могат да се окажат пречка в процеса на наемане. Не на последно място, избягвайте използването на стандартни образци за оформяне на вашето CV. Бъдете креативни и изберете нестандартно оформление, за да стимулирате вниманието на бъдещите си работодатели.

Задължителни елементи на доброто CV

Още една важна стъпка за създаването на доброто CV е включването на всички задължителни елементи за себепредставяне пред бъдещия работодател. Първо, включете данни за контакт – телефонен номер и имейл адрес. В тази част се добавят и всички уебсайтове, блогове или портфолио на кандидата. Втори важен елемент е резюмето – кратък параграф, описващ вашето образование, опит и способности.

Друг ключов елемент от доброто CV е професионалната история на кандидата и включване на последните професионални позиции. В тази част се включват детайли като име на фирмата, заемана длъжност, период на заемане на длъжността, постижения и описание на позицията. Още задължителни елементи в CV-то са описание на образование, технически познания и компетенции, доброволческа работа, членуване в организации и езикови умения.

Още публикации