Работни Позиции Обслужване на Клиенти с Английски

Работни Позиции Обслужване на Клиенти с Английски

Служителите на отдела Обслужване на Клиенти с Английски, помагат на чуждестранните клиенти да извършват покупки и да решават проблеми свързани с продуктите и услугите предлагани от бизнеса.

Отделите за обслужване на клиенти в България търсят мотивирани, ангажирани и надеждни кандидати, които обичат да общуват с другите и са готови да се присъединят към техните симпатични, жизнерадостни екипи във взискателна среда, в която всички осигуряват високи постижения в сектора на обслужването на клиенти.

Задължения на Типичния Агент по Обслужване на Клиенти

Времето на служителя за обслужване на клиенти се използва за следните дейности:

 • Посрещане на клиенти и отговаряне на техните запитвания относно компанията, нейните процедури, стоки и услуги.
 • Разрешаване на проблемите на потребителите, свързани с техните стоки и услуги, включително възстановяване на суми или замяна и организиране на ремонти.
 • Препоръчване на стоки и услуги и обработката им за клиентите.

Описание на Позицията за Обслужване на Клиенти

За да предоставяте на потребителите първокласно обслужване при всяко обаждане, трябва да сте енергичен, ориентиран към резултати човек с положителен подход към обслужването на клиенти.

Изисква се да сте „човек на хората“ със „склонност да постигате резултати в полза на клиента“, както и да поемате отговорност за обаждането и наистина да допринасяте за промяна в бързо развиваща се атмосфера. От решаващо значение са вашата отдаденост към обучението, уменията за кръстосани и възходящи продажби и обслужването на клиенти. На тази позиция може да се наложи да:

 • Управление на отношенията с клиенти
 • Взаимодействие с клиенти чрез различни канали
 • Отговаряйте на всички входящи заявки и решавайте проблемите на клиентите незабавно
 • Регистрирайте всички необходими данни за взаимодействието съгласно указанията
 • Пренасочвайте заявките в съответствие с установените процеси и събирайте цялата необходима информация
 • Спазвайте фирмените политики при управление на входящите и изходящите взаимодействия с възможност за разрешаване и приключване на проблеми
 • Ескалиране на проблеми или нерешени запитвания до ръководителя на екипа или супервайзора, според указанията

Изисквания към Агента за Обслужване на Клиенти

Някои от уменията, необходими за работа като агент за обслужване на клиенти, включват следното:

 • Предишен опит в контактен център, бизнес център или в сферата на продажбите.
 • Способност за кръстосани продажби, връзки и контакти с клиенти за популяризиране на възможностите.
 • Компютърна грамотност, работни познания за пакетите на Microsoft и способност за бързо усвояване на нещата.
 • Да имате солидни познания за интернет и за сърфирането в него с цел намиране на резултати.
 • Доказана способност за мултитаскинг.
 • Способност да работите под напрежение и винаги да запазвате спокойствие и дипломатичност.
 • Добри умения по английски език.
 • Възможност за работа на смени, в почивни и празнични дни в зависимост от нуждите на бизнеса.
 • Отлични писмени и устни умения и умения за слушане.
 • Усъвършенствани способности за обслужване на клиенти, решаване на проблеми и аналитично мислене.
 • Опит със системи за тикети.
 • Валидно българско разрешение за работа.
 • Интерес към нововъзникващите технологии.

Квалификации на Агента по Обслужване на Клиенти

Агентът по обслужване на клиенти може да се нуждае от следните квалификации:

 • Предпочита се бакалавърска степен.
 • Напреднало ниво на вземане на решения и разбиране.
 • Удобство при работа в ситуации, които често съдържат сиви зони.
 • На разположение за извънреден труд, когато проектът го изисква.
 • Напреднало ниво на вземане на решения и разбиране.
 • Отлична работна етика.
 • Ориентиран към целите, целеустремен, екипен играч.
 • Независим служител, който може да определя приоритетите на задачите и ефективно да управлява времето си.

Основни Умения на Кандидатите за Работни Места Обслужване на Клиенти с Английски

Отговорностите на Англоговорящия Служител по Обслужване на Клиенти, могат да включват:

 • Действия като първа позиция за контакт за всички обаждания на английски език.
 • Отговаряте и записвате запитвания на клиенти, постъпили чрез входящи обаждания, чатове и имейли.
 • Поддържате стабилни взаимоотношения с англоговорящи клиенти в чужбина, като обработвате въпросите бързо и професионално.
 • Отстранявате и разрешавайте общи технически проблеми.
 • Да зарадвате клиентите с познанията и опита си, за да надхвърлите очакванията им.
 • Да Участвате в ежедневните операции с междуфункционални екипи.
 • Извършвате прегледи и проучвания, за да осигурите отлична поддръжка.
 • Постигате ежедневните цели за производителност, като същевременно поддържате стандартите за качество.
 • Усъвършенствате инструментите и процесите, свързани с ежедневния работен процес, и поддържайте документация за отчитане пред ръководството.
 • Отворени за работа в извънработно време, ако е необходимо
 • Усъвършенствате инструментите и приложенията, като използвате информация от потребителите и собствени иновативни идеи
 • В зависимост от интересите и квалификацията си поемате допълнителна работа и интересни проекти, например управление на клиентски прегледи, осигуряване на удовлетвореността на клиентите, гарантиране на качеството на обслужването и оптимизиране на вътрешните процеси.
 • Оптимизирате процесите, когато става въпрос за решаване на клиентски заявки.
 • Непрекъснато се развивате в личен и професионален план, поемате отговорност за областите, които показват вашия потенциал, и посещавате семинари, които ви помагат да преминете на следващото ниво.
 • Уверете се, че отговорите Ви, отговарят и надхвърлят предварително определените критерии за бързина на отговора, качество на отговора и удовлетвореност на клиентите.

Още публикации